Gesloten voor aanvragen

Afzetbevordering visserij en aquacultuur: voorwaarden

Gepubliceerd op:
4 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2021

Ontvangt u de subsidie Afzetbevordering visserij en aquacultuur? Dan moet u voldoen aan voorwaarden.

Doel van uw project

Uw project moet gericht zijn op één of meer van de volgende activiteiten:

 • nieuwe afzetmarkten vinden
 • kwaliteit of toegevoegde waarde verbeteren
 • informeren over productiemethode en markt
 • traceerbaarheid van producten
 • bekendheid vergroten

Lees meer informatie over deze doelen op de pagina Afzetbevordering voor visserij en aquacultuur: doel van uw project.

Termijnen

Bij uw project houdt u rekening met de volgende termijnen:

 • U mag beginnen met uw project op het moment dat u de subsidie heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing op uw aanvraag. Dit is op eigen risico, u krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.
 • U start binnen 12 maanden na de verlening van de subsidie met de uitvoering van het project.
 • U rondt uw project af binnen 36 maanden na verlening van de subsidie, maar voor 31 oktober 2023.
 • Uw aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk op 31 oktober 2023 bij ons binnen zijn. Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen op deze datum. Ook niet als u door omstandigheden later met uw project begint. Houd hier rekening mee in uw planning, zodat u genoeg tijd heeft om de aanvraag tot vaststelling in te dienen.

Wat houdt u bij?

U houdt dit tijdens uw project bij:

 • U houdt een projectadministratie bij. De administratie bewaart u minimaal 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.
 • U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.
 • Loopt uw project anders dan gepland door onvoorziene situaties? Of wilt u iets wijzigen? Meld dit dan bij ons.
 • Is uw project gericht op een investering in infrastructuur of een investering die bijdraagt aan de productie van de onderneming? Dan houdt u deze investering minimaal 5 jaar in stand.

Overige voorwaarden

 • U stelt een projectplan op.
 • U heeft voldoende financiële, administratieve en operationele capaciteit om het project uit te voeren.
 • De activiteiten mogen niet gaan over een bepaald merk als uw project zich richt op:
  • communicatie- of afzetbevorderingscampagnes die de bekendheid van duurzame visserij- of aquacultuurproducten vergroten;
  • het stimuleren van de registratie van streekproducten;
  • het stimuleren van de betrokken marktdeelnemers om zich te houden aan de nalevings- en certificeringsvoorschriften van geregistreerde streekproducten.
 • U werkt mee aan monitoring en evaluatie.
 • U houdt zich aan de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels.

Alle voorwaarden en verplichtingen vindt u op de pagina Subsidiespelregels EFMZV.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?