Gesloten voor aanvragen

Module BAR tegemoetkoming gemaakte kosten: Externe consultancy product- en procesvereisten douane

Gepubliceerd op:
19 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023

U kwam in aanmerking voor deze subsidie als u kosten moest maken voor advies van een consultant. Dit advies had u nodig om te voldoen aan product- en procesvereisten in de douaneregelgeving als gevolg van de Brexit. Deze module was ook van toepassing voor het uitbesteden van douaneaangiftes.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigde tussendoor. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op deze pagina en andere modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

De wijzigingen gingen met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordeelden alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Voorwaarden

U kwam alleen voor tegemoetkoming in aanmerking als het advies:

 • was gegeven door een externe consultant;
 • incidenteel was; en
 • niet behoorde tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming.

Hoogte van de subsidie

 • Voor een middelgrote onderneming: 60% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.
 • Voor een kleine onderneming: 70% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.
 • Voor een niet-mkb onderneming: 50% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.

Maximum subsidiebedrag

Er gold een maximum tegemoetkoming in de volgende situaties:

 • U besteedde de douaneaangiften in het jaar 2021 uit aan een derde partij. Het maximum subsidiebedrag was dan € 20.000.
 • De  douanevereisten vielen onder de categorie basisdouanevereisten: € 20.000.
 • De douanevereisten vielen zowel onder de categorie basisdouanevereisten als de categorie complexe douanevereisten: € 40.000.
 • Deed uw onderneming meer dan incidenteel douaneaangiften in de periode van 2015 tot en met 2020? En deed u deze aangiften voor het importeren uit of het exporteren naar een land buiten de Europese Unie? Dan golden de volgende maximum bedragen:
  • Als u de douaneaangiften in het jaar 2021 uitbesteedde aan een derde partij: € 10.000.
  • Als de douanevereisten onder de categorie basisdouanevereisten vallen: € 10.000.
  • Als de douanevereisten zowel onder de categorie basisdouanevereisten als de categorie complexe douanevereisten vallen: € 20.000.

Informatieverplichting

U stuurde met uw aanvraag in elk geval de volgende gegevens mee:

 • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvroeg en de adviesvraag die u stelde.
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming.
 • Facturen om de opgevoerde kosten te onderbouwen.
 • Betaalbewijzen waarmee u aantoonde dat u de kosten betaald had.
 • Resultaat van de mkb-toets.
 • Een kopie van de aangifte van de omzetbelasting (2015 t/m 2021).
 • Een kopie opgave intracommunautaire prestaties (2015 t/m 2021).*
  * Gewijzigd per 17 januari 2023: met terugwerkende kracht per 1 november 2022 gold dat u deze opgave niet hoefde mee te sturen als u in deze jaren alleen maar geïmporteerd had. 
 • Een kopie van vergunning, registratie of beschikking douanevereisten. Viel u onder complexe douanevereisten, dan leverde u een kopie van een complexe vergunning aan.
 • Een overzicht van het aantal douaneaangiften in de jaren 2020 en 2021.
  Gewijzigd per 17 januari 2023: met terugwerkende kracht gold dat u dit overzicht niet hoefde in te leveren als:
  • u in de periode van 2015 tot en met 2020 geen of maar af en toe douaneaangifte deed voor handel met niet EU-landen; of
  • uw totale omzet van 2021 minimaal 25% hoger was dan uw omzet van handel met niet EU-landen in 2020.
 • Een overzicht van het aantal voor 2020 en 2021 afgegeven douanevergunningen.

Ging u nog kosten maken?

De BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten was voor kosten die u nog ging maken vanwege Brexit. Dit deel van de regeling is ook gesloten. U kunt geen aanvraag meer doen voor nog te maken kosten externe consultancy product- en procesvereisten douane.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?