Gesloten voor aanvragen

BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten

Laatst gecontroleerd op:
5 december 2023
Gepubliceerd op:
19 oktober 2022

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling geeft een tegemoetkoming voor aanpassingskosten door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit). De regeling bestaat uit 2 delen: een regeling voor gemaakte kosten en een regeling voor nog te maken kosten. Het gaat daarbij onder meer om kosten als opleiding, voorlichtingscampagnes en ICT-aanpassingen en niet om omzetverlies. De Tegemoetkoming gemaakte kosten is bedoeld om kosten die u al gemaakt had door de Brexit te compenseren.

De BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten sloot op 31 maart 2023 17:00 uur. U kunt niet meer aanvragen.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigde per 1 november 2022 met terugwerkende kracht. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op de modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant.

We beoordeelden alle ontvangen aanvragen volgens de nieuwe voorwaarden.

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Budget

Voor de BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten was in totaal € 185 miljoen beschikbaar. Aanvragen beoordeelden wij op volgorde van binnenkomst, zolang er budget beschikbaar was.

Belangrijkste voorwaarden

Voor deze subsidie moest u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden golden voor zowel het mkb als het niet-mkb. Een enkele keer kwam u alleen voor een module in aanmerking als u een mkb-onderneming was. Bekijk de belangrijkste voorwaarden BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten.

Regelhulp

Om te weten te komen of u voor tegemoetkoming in aanmerking kwam en voor welke module, stelden wij een Regelhulp beschikbaar. De Regelhulp is offline per sluitingsdatum van de regeling en dus niet meer te raadplegen.

De uitkomst van de Regelhulp is een indicatie en niet bindend, u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 

 

Modules

Uw aanvraag inzien

De BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten sloot op 31 maart 2023 17:00 uur. U kunt niet meer aanvragen. Wilt u uw aanvraag inzien? Klik dan op onderstaande knop.

Nog kosten te maken?

De BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten was voor kosten die u nog ging maken vanwege Brexit. Dit deel van de regeling is ook gesloten.

Stand van zaken

In onderstaande afbeelding ziet u hoeveel aanvragen er zijn ingediend en voor hoeveel subsidie. Ook ziet u welke modules het meest werden aangevraagd.

BAR resultaten tot nu toe - peildatum 5 december 2023

Na uw aanvraag

Heeft u een aanvraag ingediend en wilt u weten hoe het proces daarna verliep?

Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurde.

Uit de praktijk

Daily Logistics Group (DLG), een grote transportonderneming, is actief in heel Europa. Ongeveer 40% van de omzet komt uit het VK. DLG heeft bedrijfslocaties in Nederland en ook 2 in het VK. CEO Joost Visbeen en Nicole Visbeen, Tradelane Manager Fresh, vertellen over de gevolgen van de Brexit voor hun bedrijf.   

'Met de BAR kunnen we gemaakte kosten, maar ook toekomstige kosten compenseren. Het compenseert niet de volledige kosten, maar het verzacht wel.'  

Joost Visbeen
CEO Daily Logistics Group

Publicatieplicht staatsteun

De subsidie uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling valt onder staatssteun. De voorwaarden voor staatsteun zijn vastgelegd in verschillende Europese staatssteunkaders. Een van de voorwaarden is de publicatie van de steun. Wij zijn daartoe verplicht als de ontvangen subsidie hoger is dan een afgesproken bedrag. Voor de BAR is dit bedrag nog niet bekendgemaakt. 

Zodra dit bekend is, publiceert de Europese Commissie (EC) de volgende gegevens op haar website: uw naam, de vestigingsplaats van uw onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb’er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie.

Lees meer over de publicatieplicht van staatsteun.  

EU-Handelsprogramma

Vroeg u één of beide regelingen van de BAR Bedrijfslevenregeling aan? U kon zich ook aanmelden voor deelname aan het EU-Handelsprogramma. De aanmelding voor het EU-Handelsprogramma is sloot op 31 maart 2023.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Wij staan voor u klaar. Neem contact op.

Info in English  

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?