Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten

Gepubliceerd op:
19 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023

Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling is gewijzigd. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op alle modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

Wij beseffen dat de regeling laat is gewijzigd. De wijzigingen gaan echter met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordelen alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

Beoordelen van uw aanvraag

Als wij uw aanvraag ontvangen, beoordelen wij of deze aan de voorwaarden voldoet. Is dit het geval dan stellen wij de definitieve subsidie vast. Dit doen wij binnen maximaal 22 weken. Dat kan langer worden als er aanvullende vragen zijn of als u nog bewijsstukken op moet sturen. 

Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die we ontvingen tussen 1 november 2022 09:00 uur en 31 maart 2023 17:00 uur. Wij toetsen of uw aanvraag volledig is en aan de genoemde voorwaarden voldoet. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Er is een budget van € 185 miljoen beschikbaar voor deze regeling: zodra dat maximum is bereikt, nemen wij geen aanvragen meer in behandeling. 

Uw aanvraag beheren

Wilt u uw aanvraag inzien, beheren of iets wijzigen? Dat kan via onderstaande knop.

Beoordeling aanmelding EU-Handelsprogramma

Heeft u zich bij uw aanvraag ook aangemeld voor het EU-Handelsprogramma? Houd er dan rekening mee dat de beoordeling voor het EU-Handelsprogramma los staat van de beoordeling van uw aanvraag voor de BAR Bedrijfslevenregeling. Als wij extra informatie nodig hebben om uw aanmelding voor het EU-Handelsprogramma te beoordelen, nemen we contact met u op. Binnen 3 weken na ontvangst van alle gevraagde informatie, berichten wij u per e-mail of u bent toegelaten. Toelating tot het Handelsprogramma geeft geen recht tot aanspraak op de BAR Bedrijfslevenregeling, en andersom.

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?