Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten

Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023
Gepubliceerd op:
3 november 2022

Om in aanmerking te komen voor de BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten moest u voldoen aan de voorwaarden. 

Belangrijkste voorwaarden

Voor deze subsidie moest u in elk geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • U kon aantonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie aanvroeg, plaatsvonden door de Brexit.
 • U stond op 1 januari 2021 in het KVK Handelsregister ingeschreven.
 • Uw bedrijf was op 1 januari 2021 of daarna niet failliet.
 • Uw bedrijf verkeerde voor 1 januari 2021 niet in financiële moeilijkheden.
 • Aan uw bedrijf was op het moment van aanvraag geen surséance van betaling (uitstel van betaling) verleend en er was geen verzoek daartoe ingediend.
 • U vroeg niet meer dan de maximale staatssteun aan.
 • U voldeed aan de douanevereisten:
  • U moest door Brexit sinds 1 januari 2021 douaneaangiften doen voor het importeren van goederen uit of exporteren van goederen naar een land buiten de Europese Unie. Terwijl u dit van 2015 tot en met 2020 niet hoefde te doen.
  • Deed u tussen 2015 en 2020 wel douaneaangiften voor het importeren van goederen uit of exporteren van goederen naar een land buiten de Europese Unie? Dan kon u alleen in aanmerking komen voor deze subsidie als door Brexit: 
   • uw totale omzet door handelsactiviteiten met landen buiten de Europese Unie in 2021 met ten minste 25% was toegenomen ten opzichte van 2020; of
   • het aantal douaneaangiften in 2021 met ten minste 25% was toegenomen ten opzichte van 2020.
 • Minimaal € 5.000 van de totale omzet in het jaar 2020 kwam uit:
  • handelsactiviteiten met het Verenigd Koninkrijk; of
  • handelsactiviteiten met landen binnen de Europese Unie, waarvoor het noodzakelijk was om zich in of door het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen (doorvoer).
 • U heeft een administratie bijgehouden van de gemaakte kosten. Op verzoek moest u ons deze kunnen overhandigen. 
 • Alleen kosten die gemaakt en betaald zijn van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2022 kwamen in aanmerking voor subsidie. 

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?