Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten

Gepubliceerd op:
19 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2023

Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling is gewijzigd. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op alle modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

Wij beseffen dat de regeling laat is gewijzigd, deze regeling sloot op 13 januari 17:00 uur. De wijzigingen gelden echter met terugwerkende kracht per 1 november 2022. Alle ontvangen aanvragen beoordeelden we daarom volgens de nieuwe voorwaarden. 

 

Aanvraag beoordelen

Na ontvangst van uw aanvraag, beoordelen wij of deze aan de voorwaarden voldoet. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die wij ontvingen tussen 1 november 2022 09:00 uur en 13 januari 2023 17:00 uur. Binnen maximaal 22 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. Lukt het ons niet binnen deze termijn te reageren? Dan stellen we u daarvan op de hoogte. Ook laten we u weten binnen welke termijn we de beslissing verwachten te nemen.

U krijgt geen voorschot. Wij betalen de subsidie uit als deze definitief is berekend. Dat doen wij bij de vaststelling.

Vaststellen van uw definitieve subsidie

Keurden wij uw aanvraag goed? Dan vroegen wij u een verzoek in te dienen om de definitieve subsidie vast te stellen. U stuurde dit vaststellingsverzoek uiterlijk op 15 augustus 2023 naar ons. Daarna stellen we binnen 13 weken de definitieve subsidie vast.

Als u een vaststellingsverzoek indiende, stuurde u gegevens op over de activiteiten waarover subsidie werd gegeven en de kosten daarvan. Meer over welke informatie u opstuurde bij welke activiteiten leest u op de modulepagina's.

Uw aanvraag beheren

Wilt u uw aanvraag beheren? Dat kan via onderstaande knop.

Beoordeling aanmelding EU-Handelsprogramma

Meldde u zich bij uw aanvraag ook aan voor het EU-Handelsprogramma? De beoordeling voor het EU-Handelsprogramma staat los van de beoordeling van uw aanvraag voor de BAR Bedrijfslevenregeling. Als wij extra informatie nodig hebben om u aanmelding te beoordelen nemen we contact met u op. Binnen 3 weken na ontvangst van alle gevraagde informatie krijgt u per e-mail te horen of u bent toegelaten tot het EU-Handelsprogramma. Toelating tot het EU-Handelsprogramma geeft geen recht tot aanspraak op de BAR Bedrijfslevenregeling, en andersom.

Het Handelsprogramma sloot op 31 maart 2023 17:00 uur, u kunt niet meer aanmelden.

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?