Gesloten voor aanvragen

BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten

Laatst gecontroleerd op:
5 december 2023
Gepubliceerd op:
19 oktober 2022

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling gaf een tegemoetkoming voor aanpassingskosten door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit). De regeling bestond uit 2 delen: een regeling voor gemaakte kosten en een regeling voor nog te maken kosten. Het ging daarbij onder meer om kosten als opleiding, voorlichtingscampagnes en ICT-aanpassingen en niet om omzetverlies. Deze pagina gaat over de Tegemoetkoming nog te maken kosten. Die was bedoeld om kosten die u door de Brexit maakte, te compenseren.

De regeling is gesloten, u kunt niet meer aanvragen. Van 1 november 2022 09:00 uur tot 13 januari 2023 17:00 uur kon u de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten aanvragen.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigde tussendoor. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op deze pagina en andere modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant.

De wijzigingen gingen met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordeelden alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Budget

Voor de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten was in totaal € 33 miljoen beschikbaar. Aanvragen beoordeelden wij op volgorde van binnenkomst.

Belangrijkste voorwaarden

Voor deze subsidie moest u aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Deze voorwaarden golden voor zowel het mkb als het niet-mkb. Bekijk de belangrijkste voorwaarden BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten.

Regelhulp

Om te weten te komen of u voor tegemoetkoming in aanmerking kwam en voor welke module, stelden wij een Regelhulp beschikbaar. De Regelhulp is offline per sluitingsdatum van de regeling en dus niet meer te raadplegen.

De uitkomst van de Regelhulp is een indicatie en niet bindend, u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 

Modules

Al kosten gemaakt?

Maakte u al kosten? Bekijk dan onze pagina BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten. BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten sloot op 31 maart 2023 17:00 uur.

Stand van zaken

In onderstaande afbeelding ziet u hoeveel aanvragen er zijn ingediend en voor hoeveel subsidie. Ook ziet u welke modules het meest zijn aangevraagd.

BAR resultaten tot nu toe - peildatum 5 december 2023

Na uw aanvraag

Had u een aanvraag gedaan en wilde u weten hoe het proces verliep nadat wij uw aanvraag ontvingen?

Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurde  

Praktijkverhaal - ondernemer aan het woord

Daily Logistics Group (DLG), een grote transportonderneming, is actief in heel Europa. Ongeveer 40% van de omzet komt uit het Verenigd Koninkrijk (VK). DLG heeft bedrijfslocaties in Nederland en ook 2 in het VK. CEO Joost Visbeen en Nicole Visbeen, Tradelane Manager Fresh, vertellen over de gevolgen van de Brexit voor hun bedrijf.   

'Met de BAR kunnen we gemaakte kosten, maar ook toekomstige kosten compenseren. Het compenseert niet de volledige kosten, maar het verzacht wel.'  

Joost Visbeen
CEO Daily Logistics Group

Publicatieplicht staatsteun

De subsidie uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling valt onder staatssteun. De voorwaarden voor staatsteun zijn vastgelegd in verschillende Europese staatssteunkaders. Een van de voorwaarden is de publicatie van de steun. Wij zijn daartoe verplicht als de ontvangen subsidie hoger is dan een afgesproken bedrag. Voor BAR is dit bedrag nog niet bekendgemaakt. Zodra dit bekend is, publiceert de Europese Commissie (EC) de volgende gegevens op haar site: uw naam, de vestigingsplaats van uw onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb’er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie.

Lees meer over de publicatieplicht van staatsteun.  

EU-Handelsprogramma

Meldde u zich bij uw aanvraag voor één of beide regelingen van de BAR Bedrijfslevenregeling ook aan voor het EU-Handelsprogramma. Dit programma bood u de mogelijkheid om andere afzetmarkten te ontwikkelen. Het Handelsprogramma sloot op 31 maart 2023: 17:00 uur, aanmelden is niet meer mogelijk.

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Wij staan voor u klaar. Neem contact met ons op.

Info in English  

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?