Gesloten voor aanvragen

BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten

Gepubliceerd op:
19 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2023

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling geeft een tegemoetkoming voor aanpassingskosten door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit). De regeling bestaat uit 2 delen: een regeling voor gemaakte kosten en een regeling voor nog te maken kosten. Het gaat daarbij onder meer om kosten als opleiding, voorlichtingscampagnes en ICT-aanpassingen en niet om omzetverlies. Deze pagina gaat over de Tegemoetkoming nog te maken kosten. Die is bedoeld om kosten die u door de Brexit nog gaat maken te compenseren.

De regeling is gesloten, u kunt niet meer aanvragen. Van 1 november 2022 09:00 uur tot 13 januari 2023 17:00 uur kon u een aanvraag indienen voor BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling is gewijzigd. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op alle modulepagina’s waar ze voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant.

Wij beseffen dat de regeling laat wijzigt, deze regeling sloot op 13 januari 17:00 uur. De wijzigingen gaan echter met terugwerkende kracht per 1 november 2022 in. Alle ontvangen aanvragen beoordelen we daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Budget

Voor de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is in totaal € 33 miljoen beschikbaar. Aanvragen beoordelen wij op volgorde van binnenkomst.

Belangrijkste voorwaarden

Voor deze subsidie moest u aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Deze voorwaarden gelden voor zowel het mkb als het niet-mkb. Bekijk de belangrijkste voorwaarden BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten.

Hulp bij de regeling

Regelhulp

Voor deze regeling boden we u een Regelhulp aan. Deze geeft een indicatie of u voor tegemoetkoming in aanmerking kwam en voor welke module.

Naar de Regelhulp

De uitkomst is een indicatie en niet bindend, u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Modules

Al kosten gemaakt?

Heeft u ook al kosten gemaakt? Bekijk dan onze pagina BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten.

Stand van zaken

In onderstaande afbeelding ziet u hoeveel aanvragen er zijn ingediend en voor hoeveel subsidie. Ook ziet u voor welke modules het meest wordt aangevraagd.

Praktijkverhaal - ondernemer aan het woord

Daily Logistics Group (DLG), een grote transportonderneming, is actief in heel Europa. Ongeveer 40% van de omzet komt uit het VK. DLG heeft bedrijfslocaties in Nederland en ook 2 in het VK. CEO Joost Visbeen en Nicole Visbeen, Tradelane Manager Fresh, vertellen over de gevolgen van de Brexit voor hun bedrijf. 

'Met de BAR kunnen we gemaakte kosten, maar ook toekomstige kosten compenseren. Het compenseert niet de volledige kosten, maar het verzacht wel.'

Joost Visbeen
CEO Daily Logistics Group

Neem ook kosteloos deel aan het EU-Handelsprogramma

Doet u een aanvraag voor één of beide regelingen van de BAR Bedrijfslevenregeling? Meld u dan ook aan voor deelname aan het EU-Handelsprogramma. Het EU-Handelsprogramma biedt u de mogelijkheid om andere afzetmarkten te ontwikkelen. U regelt uw aanmelding met 1 vinkje in het aanvraagformulier.

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Wij staan voor u klaar. Neem contact op.

Info in English

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?