Open voor aanvragen

Voorwaarden BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten

Gepubliceerd op:
3 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 november 2022

Om in aanmerking te komen voor de BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten moet u voldoen aan de voorwaarden. 

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling is gewijzigd. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op alle modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

Wij beseffen dat de regeling laat wijzigt, deze regeling sloot op 13 januari 17:00 uur. De wijzigingen gaan echter met terugwerkende kracht per 1 november 2022 in. Alle ontvangen aanvragen beoordelen we daarom volgens de nieuwe voorwaarden. 

 

Belangrijkste voorwaarden

Voor deze subsidie moet u in elk geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • u kunt aantonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt plaatsvonden als gevolg van de Brexit;
 • u stond op 1 januari 2021 in het KVK Handelsregister ingeschreven;
 • uw bedrijf was op 1 januari 2021 of daarna niet failliet;
 • aan uw bedrijf is op het moment van aanvraag geen surséance van betaling (uitstel van betaling) verleend en er is geen verzoek daartoe ingediend;
 • u voldoet aan de douanevereisten:
  • u deed van 2015 tot en met 2020 geen douaneaangiften voor het importeren van goederen uit of exporteren van goederen naar een land buiten de Europese Unie. En moet dit als gevolg van Brexit sinds 1 januari 2021 wel doen.
  • deed u tussen 2015 en 2020 wel douaneaangiften voor het importeren van goederen uit of exporteren van goederen naar een land buiten de Europese Unie? Dan kunt u in alleen aanmerking komen voor subsidie als door de Brexit: 
   • de totale omzet die niet is gerelateerd aan handelsactiviteiten met landen binnen de Europese Unie in 2021 met ten minste 25% is toegenomen ten opzichte van 2020; of
   • het aantal douaneaangiften in 2021 met ten minste 25% is toegenomen ten opzichte van 2020.
 • Minimaal € 5.000 van de totale omzet in het jaar 2020 was gerelateerd aan:
  • handelsactiviteiten met het Verenigd Koninkrijk; of
  • handelsactiviteiten met landen binnen de Europese Unie, waarvoor het noodzakelijk was om zich in of door het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen (doorvoer);
  • een uitzondering hierop zijn voorlichtingscampagnes en handelsfacilitatiebedrijven;
 • alleen kosten die u maakt en betaalt van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2023 komen in aanmerking voor subsidie.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?