Gesloten voor aanvragen

Biobased Economy en Groen Gas: Innovatieprojecten

Gepubliceerd op:
19 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
30 april 2020

Onderzoekt u mogelijkheden om fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa? Ondernemers en kennisinstellingen kunnen hiervoor de subsidie Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) aanvragen. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van energie-innovaties.

De pilots recycling vallen niet langer meer onder deze regeling. Deze staan nu in de DEI+ Circulaire Economie. Alle specifieke bepalingen voor recycling vervallen hiermee.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Projecten

De conversie van biomassa leidt tot vervanging van fossiele grondstoffen. Bijvoorbeeld aardolie, aardgas of steenkool. Daarbij moet u een aanzienlijke CO-reductie bereiken ten opzichte van de huidige fossiele routes. U moet kunnen aantonen dat de beoogde biomassa van duurzame oorsprong is.

Uw project mag zich richten op laboratoriumonderzoek en procesontwikkeling. De ontwikkeling van een niet-commercieel prototype komt ook in aanmerking.

Projecten die niet in aanmerking komen voor programmalijnen 1 en 2 van de subsidie BBEG zijn:

  • projecten gericht op de teelt van biomassa
  • projecten gericht op de raffinage van aquatische biomassa
  • projecten die primair zijn gericht op de productie van warmte, elektriciteit en/of groen gas (gas dat geschikt is voor invoeding in het Nederlandse aardgasnet). Deze projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie onder Hernieuwbare Energie.

Budget

Het budget voor Biobased Economy, Groen Gas Innovatieprojecten is € 3,5 miljoen, verdeeld over de programmalijnen:

  • Thermochemische- en chemisch katalytische conversietechnologie
  • Biotechnologische conversietechnologie

Voorwaarden

Het project moet passen in de beschrijving van deze programmalijnen, zoals te vinden in de download ‘Programmalijnen BBEG 2019’ onderaan deze pagina.

Na uw aanvraag

U kon de subsidie Biobased Economy, Groen Gas: Innovatieprojecten (BBEG) aanvragen van 1 april 2019, 9:00 uur tot 17 september 2019, 17:00 uur. Voert u een project uit onder BBEG? Dan kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u vaststelling aanvragen.

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Downloads

Vragen over BBEG?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?