Gesloten voor aanvragen

Voorschotaanvragen voor gas- en elektriciteitsleveranciers

Laatst gecontroleerd op:
22 mei 2024
Gepubliceerd op:
5 december 2023

CEK23 is gesloten. De aanvraagperiode was van 12 december 2022 09:00 uur tot 16 januari 2023 17:00 uur. In 2023 vroeg u maandelijks een voorschot aan. Hoe dat ging, leest u op deze pagina.

Hoogspanningsmast

U stuurde een voorschotaanvraag tussen de 1e en de 15e van elke maand.

Voorschotaanvraag indienen

U stuurde een voorschotaanvraag tussen de 1e en de 15e van elke maand. Dit deed u altijd voor de daaropvolgende maand, via uw digitale dossier. De voorschotaanvraag van januari deed u direct met de aanvraag voor subsidie. U ontving binnen 2 weken na uw voorschotaanvraag een beschikking voor de betreffende maand. Deze termijn mogen wij eenmalig met 2 weken verlengen. Wij keerden maandelijks een voorschot uit van 100% van de verwachte subsidie. Vanaf maart 2023 pasten we uw voorschotbedrag elke maand aan met de eindfactuur van die maand.

Hoe berekenen wij uw maandelijkse voorschotbedragen?

De subsidie is gebaseerd op het aantal in gebruik zijnde kleinverbruikaansluitingen. U rekent alleen primaire allocatiepunten mee met een woon- of verblijfsfunctie.

Bij toepassing van het prijsplafond rekent u met een plafondtarief voor gas en/of elektriciteit. Dit geldt tot een maximum. Dit maximum noemen we het volumeplafond.

Plafondtarief

 • Het plafondtarief voor elektriciteit is: € 0,24755 per kWh;
 • Het plafondtarief voor gas is: € 0,85734 per m3(n).

Let op: de tarieven zijn exclusief energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie). Er is wel rekening gehouden met de btw.

De prijs- en verbruiksplafonds voor de kleinverbruikers zijn gelijk aan wat eerder is aangekondigd: € 1,45 per kuub (m3) gas tot een verbruik van 1200 m3; € 0,40 per kilowattuur (kWh) stroom tot een verbruik van 2900 kWh.

Volumeplafond

 • Het volumeplafond voor elektriciteit is: 2.900 kWh elektriciteit per kleinverbruikaansluiting per jaar.
 • Het volumeplafond voor gas is: 1.200 m3(n) gas per kleinverbruikaansluiting per jaar.

Let op: levert de kleinverbruiker zelf energie aan het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld door zonnepanelen? Dan vermindert u het jaarverbruik van deze kleinverbruiker met deze geleverde energie. De toepassing van het prijsplafond vindt dus plaats na salderen.

Uw voorschotaanvraag voorbereiden

U had de volgende gegevens nodig voor uw voorschotaanvraag:

 • De gegevens van uw organisatie, zoals het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop wij de voorschotten kunnen overmaken;
 • Gegevens van de contactpersoon bij uw organisatie, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een beschrijving van de manier waarop u het plafondtarief doorberekent en de manier waarop de (eind)factuur hierin inzicht geeft;
 • Een verklaring dat de gegevens die u aanlevert juist zijn, ondertekend door de bestuurder van de subsidieaanvrager;
 • Leg voor de aanvraag in een beknopt stappenplan (methode data-extractie) uit hoe u de gegevens van de kleinverbruikers die in aanmerking komen voor het prijsplafond, uit de administratie heeft gehaald. Hier is geen format voor beschikbaar;
 • Een overzicht in Excel ter onderbouwing van de voorschotaanvraag;
 • De subsidieregeling kent geen maximum verleningsbedrag, maar wij moeten de verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidieverlening wel ramen. Dit doen we op basis van een eenvoudige formule: 12 keer het door u gevraagde voorschotbedrag van januari. U vindt deze berekening in het voorschotaanvraagformulier;
 • Bent u lid van een groep en deed u de aanvraag namens deze groep? Dan levert u een overzicht aan van de groepssamenstelling. Hiervoor vult u het document 'KVK Groepssamenstelling'. Zie onderstaande download.

Behandeling van uw voorschotaanvraag

Wij beoordelen of uw voorschotaanvraag aan de voorwaarden voldoet en overeenkomt met de gegevens die wij ontvingen van de netbeheerders. Ook vergeleken we de prijsontwikkeling in uw aanvraag met de marktbrede ontwikkelingen. Als iets onduidelijk is of afwijkt, vroegen wij u om extra uitleg. Wij helpen u graag als u ergens niet uitkomt.

 • Als wij extra uitleg vragen, krijgt u hier 3 werkdagen om te antwoorden. Heeft u meer tijd nodig? Geef dit dan aan ons door.
 • Hebben wij toch nog meer informatie van u nodig? Dan levert u deze bij de volgende voorschotaanvraag aan.
 • Als we van u een aanvullend accountantsrapport nodig hebben over de afwijkingen dan krijgt u een brief waarin staat waar dit rapport over moet gaan. Ook brengen we het ministerie van EZK hiervan op de hoogte.
 • In de  brieven met de beslissingen op uw voorschotaanvragen staat of u aanvullende informatie of een aanvullend accountantsrapport moet aanleveren. Lees deze brieven dus goed. Wij laten u hierin weten wat er mogelijk gebeurt als u niet aan de subsidievoorwaarden voldoet.
 • Als u ook na het aanleveren van aanvullende informatie niet aan de subsidievoorwaarden voldoet, kunnen wij de voorschotverlening stopzetten. In deze situatie doen wij melding bij ACM.
 • Uiteindelijk is het mogelijk dat we de subsidie moeten intrekken. Hiervoor is akkoord van de minister nodig. Dit doen we alleen in het uiterste geval

Toetsen voorschotaanvragen met CAR

We toetsen de ontvangen voorschotaanvragen met data uit het centraal aansluitingenregister (CAR). Die data ontvangen we van EDSN namens de netbeheerders. Hierbij wordt de volgende selectie gebruikt uit het CAR: kleinverbruikaansluitingen in gebruik (dus geen sloop, uit bedrijf of in aanleg). Voor elektriciteit gaat u alleen uit van de primaire allocatiepunten.

Op basis van deze selectie berekenen we voor elke leveranciers-EAN:

 • een gemiddeld standaardjaarverbruik (SJV) voor gas en
 • een gemiddelde standaardjaarafname (SJA) - (minus) standaardjaarinvoeding (SJI) voor elektriciteit.

Aansluitingen waar de uitkomst van de som SJA - SJI nul of negatief is (netto terugleveraars), worden meegewogen met 0. De groep aansluitingen die volgt uit deze selectie (dus inclusief netto terugleveraars) verdeelt u op basis van de contractuele leveringstarieven over de verschillende tariefcohorten. Hiermee vult u het voorschotaanvraagformulier van ons in.

Aanpassingsverzoek aanvragen

Aansluitingen- en afnamecijfers wijzigen soms snel. Daardoor klopt een al aangevraagd voorschot misschien niet meer. Wilt u uw voorschot laten aanpassen? Dan kan eenmalig. Hiervoor vult u het Format aanpassingsverzoek eerder voorschot in voor de betreffende maand. Gebruik hiervoor een CAR-extract uit de maand die u wilt aanpassen. Het verschil tussen de nieuwe voorschotberekening en het al ontvangen voorschot voor die maand neemt u op in de voorschotaanvraag voor een nieuwe maand. U doet dit op tabblad 'Totaal' in cel D16. Let op: u wijzigt dus niet de eerdere voorschotmaand in uw digitale dossier.

Wij beoordelen het aanpassingsverzoek met de CAR-gegevens van de maand waarover het aanpassingsverzoek gaat. Het verschil tussen het oorspronkelijke voorschot en het aangepaste voorschot verrekenen we met het nieuwe voorschotverzoek.

Tijdelijk geen voorschot nodig?

Wilde u tijdelijk afzien van de maandelijkse voorschotaanvragen? Dan stuurde u eenmalig een eigen verklaring naar energie@rvo.nl met hierin:

 • een onderbouwing waarom u de voorschotaanvragen tijdelijk wilt opschorten
 • een verklaring dat u blijft voldoen aan de subsidievoorwaarden
 • een handtekening van uw statutair bestuurder

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier of via telefoonnummer 088 - 042 42 42.

Wanneer u belt, krijgt u een keuzemenu. Kies achtereenvolgend voor onderstaande opties:
kies 1 (bedrijven);
kies 4 (innovatie).

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?