Gesloten voor aanvragen

CEK23 voor gas- en elektriciteitsleveranciers

Laatst gecontroleerd op:
22 mei 2024
Gepubliceerd op:
9 december 2022

De Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23) is bedoeld om de energiekosten van kleinverbruikers te verlagen. U als gas- en elektriciteitsleverancier vraagt deze subsidie aan en betaalt deze volledig door aan uw klanten.

CEK23 is gesloten. Heeft u een aanvraag ingediend? Vanaf oktober 2023 dient u tussen de 1e en de 15e van iedere maand een eindnotaverrekening in. 

Voor wie is CEK23?

CEK23 is een regeling voor u als energieleverancier die elektriciteit, gas of warmte levert aan kleinverbruikers. U verlaagt hiermee de energiekosten in 2023 voor uw klanten.

Bent u gas- en/of elektriciteitsleverancier? Lees dan verder. Bent u warmteleverancier? Ga dan naar CEK23 voor warmteleveranciers.

Voorwaarden

CEK23 is gesloten. U kon alleen subsidie aanvragen als u aan de voorwaarden voldeed. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op onze pagina CEK23 Voorwaarden.

Voorschotaanvragen

Vroeg u CEK23 aan als gas- of elektriciteitsleverancier? Dan deed u in 2023 maandelijks een voorschotaanvraag. Meer informatie over deze voorschotaanvragen vindt u op onze pagina Voorschotaanvragen

Verrekening eindnota's

Elke maand stuurt u jaar- en eindnota’s aan (een deel van) uw klanten. Daarin neemt u de CEK23-subsidie op die u daadwerkelijk aan hen uitbetaalde. Het totaal van alle uitbetaalde CEK23-subsidie op deze nota’s is belangrijk voor de vaststelling van uw subsidie.

U geeft daarom uw eindnotagegevens iedere maand aan ons door, zodat wij die kunnen verrekenen met de al ontvangen voorschotbedragen. Gebruik hiervoor het format eindnotaverrekening prijsplafond. De laatste versie vindt u hieronder. Dit doet u tot maart 2025, of tot u uw laatste eindnotaverrekening heeft ingediend. Een overzicht van de data ziet u in de onderstaande afbeelding. 

Heeft u in 2023 een maatwerkafspraak met ons gemaakt? Vanaf 2024 dienen alle energieleveranciers eindnotaverrekeningen in zolang het ontvangen voorschot nog niet volledig is verrekend.

Belangrijke data

Wanneer levert u uw eindnotaverrekening aan? En tot welke maand stuurt u in? U ziet het hieronder in de afbeelding. 

Toetsen toepassing prijsplafond

Wilt u controleren of u het prijsplafond juist heeft toegepast op de door u verstuurde eindnota’s? Gebruik dan onderstaande handreiking. U hoeft dit hulpmiddel niet te gebruiken, maar helpt als voorbereiding op de vaststellingswerkzaamheden van de accountant.  

Indienen eindnotaverrekening

De CEK23 is gesloten. Heeft u een aanvraag gedaan? Dan dient u uiterlijk tussen de 1e en de 15e van iedere maand een eindnotaverrekening in. Klik hiervoor op onderstaande knop.

U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.  

Veelgestelde vragen 

Vaststelling

Vanaf maart 2025 stellen we uw definitieve subsidie vast. U stuurt ons tussen maandag 31 maart 2025 09:00 uur en maandag 30 juni 2025 17:00 uur een vaststellingsaanvraag. U ontvangt vooraf van ons bericht hierover.

Is er voor u een reden om eerder vast te stellen? Geef dit dan aan bij uw vaste beoordelaar. Dit kan vanaf 8 januari 2024.

Accountantsprotocol voor de vaststelling

Ontving u minder dan € 125.000 aan voorschot, inclusief Tegemoetkoming Uitvoeringskosten (TUK)?

Stuur het vaststellingsformulier naar ons zodra u alle jaar- en eindfacturen aan uw klanten heeft verzonden én de jaarrekening van 2023 heeft afgerond.

Ontving u € 125.000 of meer aan voorschot, inclusief Tegemoetkoming Uitvoeringskosten (TUK)?

Met uw vaststellingsformulier stuurt u een accountantsrapport mee. Dit laat u opmaken door een accountant aan de hand van een protocol. 

Voor de CEK23 hanteren wij 3 soorten protocollen. Uw accountant gebruikt 1 van deze protocollen, afhankelijk van de hoogte van het ontvangen voorschot en of u controleplichtig bent voor de jaarrekening. U vindt deze onder de afbeelding, samen met het format voor bijlage 3. 

Welk protocol heeft u nodig voor uw accountantsproduct?

In de afbeelding hieronder leggen wij het proces duidelijk uit.

Toetsen van de brutomarge

Voor de vaststelling doet u een brutomargetoets. Hieronder vindt u een handreiking die u helpt bij de berekening.

Inflatiecijfers

In de brutomargetoets wordt gecorrigeerd voor inflatie. De inflatiecijfers over 2022 en 2023 zijn inmiddels bekend:
 

 

Jaar SA21 Cao-loon 
bedrijven
Inflatie
2020 2,1% 2,8% 2,45%
2021 1,7% 2,2% 1,95%
2022 4,9% 3,1% 4,00%
2023 6,4% 5,9% 6,20%

Verplichtingen

Na het ontvangen van de subsidie verplicht u zich onder meer tot het volgende:

  • U past het prijsplafond in 2023 zichtbaar toe voor al uw aansluitingen die onder het prijsplafond vallen.
  • Wordt u failliet verklaard of wordt aan u surséance (uitstel) van betaling verleend of wordt dit voor u aangevraagd? Dan meldt u dit direct aan ons.
  • In uw administratie is op elk moment op eenvoudige en duidelijke wijze af te leiden dat u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Deze administratie bewaart u minimaal 10 jaar na de datum van de beschikking tot de subsidievaststelling.
  • U werkt mee aan evaluatie van de ontvangen subsidie tot 5 jaar na de datum van de beschikking.
  • U verstrekt een overzicht in Excel ter onderbouwing van de voorschotaanvraag. 
Hoogspanningsmasten

Toepassing prijsplafond op factuur

Wilt u weten hoe u het prijsplafond goed toepast op de factuur? Ga dan naar btw op factuur bij CEK23.

Registratie bij de Geschillencommissie

Een voorwaarde voor CEK23 is dat u uw energiebedrijf aansluit bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Deze handelt klachten af van uw klanten over het prijsplafond. Ook lost deze commissie mogelijke geschillen op over de regeling. Het gaat alleen om klachten en geschillen van consumenten en niet van zakelijke kleinverbruikers. U laat zelf uw klanten weten dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond.

Bent u lid van de branchevereniging Energie Nederland? Dan is registratie gratis. Niet-leden betalen € 5.000. Dit geld krijgt u begin 2025 terug als het niet gebruikt is. Bent u geen lid en vroeg u minder dan € 5.000 subsidie aan? Dan krijgt u mogelijk vrijstelling.

Meld u aan bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier of via telefoonnummer 088 - 042 42 42.
Wanneer u belt, krijgt u een keuzemenu. Kies achtereenvolgend voor onderstaande opties:

  • kies 1 (bedrijven);
  • kies 4 (innovatie).
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?