Gesloten voor aanvragen

CEK23 voor gas- en elektriciteitsleveranciers

Gepubliceerd op:
9 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 mei 2023

De Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23) is bedoeld om de energiekosten van kleinverbruikers te verlagen. U als gas- en elektriciteitsleverancier vraagt deze subsidie aan en betaalt deze volledig door aan uw klanten.

CEK23 is gesloten. U kon aanvragen van 12 december 2022 09:00 uur tot 16 januari 2023 17:00 uur. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan vraagt u tussen de 1e en de 15e van iedere maand een voorschot aan voor de maand erna.

Registratie bij de Geschillencommissie

Een voorwaarde voor CEK23 is dat u uw energiebedrijf aansluit bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Deze handelt klachten af van uw klanten over het prijsplafond. Ook lost deze commissie mogelijke geschillen op over de regeling. Het gaat alleen om klachten en geschillen van consumenten en niet van zakelijke kleinverbruikers. U laat zelf uw klanten weten dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond.

Bent u lid van de branchevereniging Energie Nederland? Dan is registratie gratis. Niet-leden betalen € 5.000. Dit geld krijgt u begin 2025 terug als het niet gebruikt is. Bent u geen lid en vroeg u minder dan € 5.000 subsidie aan? Dan krijgt u mogelijk vrijstelling.

Meld u aan bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond

Let op

We toetsen de ontvangen voorschotaanvragen met data uit het centraal aansluitingenregister (CAR). Die data ontvangen we van EDSN namens de netbeheerders. Hierbij wordt de volgende selectie gebruikt uit het CAR: kleinverbruikaansluitingen in gebruik (dus geen sloop, uit bedrijf of in aanleg). Voor elektriciteit gaat u alleen uit van de primaire allocatiepunten.

Op basis van deze selectie berekenen we voor elke leveranciers-EAN:

 • een gemiddeld standaardjaarverbruik (SJV) voor gas en
 • een gemiddelde standaardjaarafname (SJA) - (minus) standaardjaarinvoeding (SJI) voor elektriciteit.

Aansluitingen waar de uitkomst van de som SJA - SJI nul of negatief is (netto terugleveraars), worden meegewogen met 0. De groep aansluitingen die volgt uit deze selectie (dus inclusief netto terugleveraars) verdeelt u op basis van de contractuele leveringstarieven over de verschillende tariefcohorten. Hiermee vult u het voorschotaanvraagformulier van ons in.

Verreken eindnota's

Elke maand stuurt u jaar- en eindnota’s aan (een deel van) uw klanten. Daarin neemt u de CEK23-subsidie op die u daadwerkelijk aan hen uitbetaalde. Het totaal van alle uitbetaalde CEK23-subsidie op deze nota’s is belangrijk voor de vaststelling van uw subsidie. Daarom geeft u uw eindnotagegevens iedere maand aan ons door, zodat wij die kunnen verrekenen met de al ontvangen voorschotbedragen.  Dit doet u met het format eindnotaverrekening prijsplafond, waarvan u hieronder de laatste versie vindt.

Vraag eenmalig een aanpassingsverzoek aan

Aansluitingen- en afnamecijfers wijzigen soms snel. Daardoor klopt een al aangevraagd voorschot misschien niet meer. Wilt u uw voorschot laten aanpassen? Dan kan eenmalig. Hiervoor vult u het Format aanpassingsverzoek eerder voorschot in voor de betreffende maand. Gebruik hiervoor een CAR-extract uit de maand die u wilt aanpassen. Het verschil tussen de nieuwe voorschotberekening en het al ontvangen voorschot voor die maand neemt u op in de voorschotaanvraag voor een nieuwe maand. U doet dit op tabblad 'Totaal' in cel D16. Let op: u wijzigt dus niet de eerdere voorschotmaand in uw digitale dossier.

Wij beoordelen het aanpassingsverzoek met de CAR-gegevens van de maand waarover het aanpassingsverzoek gaat. Het verschil tussen het oorspronkelijke voorschot en het aangepaste voorschot verrekenen we met het nieuwe voorschotverzoek.

Voor wie is CEK23?

CEK23 is een regeling voor u als energieleverancier die elektriciteit, gas of warmte levert aan kleinverbruikers. U verlaagt hiermee de energiekosten in 2023 voor uw klanten.

Bent u gas- en/of elektriciteitsleverancier? Lees dan verder. Bent u warmteleverancier? Ga dan naar CEK23 voor warmteleveranciers.

CEK23 verlaagt de energienota in 2023

Wat is een kleinverbruiker?

Een kleinverbruikaansluiting is een in bedrijf zijnde aansluiting die is opgenomen in het centraal aansluitingenregister (CAR):

 • met een elektriciteitsaansluiting van niet meer dan 3x80 Ampère én een verblijfsfunctie; of
 • met een gasaansluiting van niet meer van 40 m3(n) (n) per uur.

Niet voor grote ondernemingen

Het prijsplafond is niet bedoeld voor ondernemingen die volgens de definitie van de Europese Unie een grote onderneming zijn. Sommige grote ondernemingen hebben wel een of meer kleinverbruikaansluitingen. Ze ontvangen mogelijk onbedoeld subsidie. Deze staatssteun is niet goedgekeurd door de Europese Commissie en niet toegestaan onder de Europese staatssteunkaders. Ze moeten de ontvangen tegemoetkoming terugbetalen. Paste u het prijsplafond toe bij een of meer grote ondernemingen? Zij kunnen zich bij ons melden via het Meldformulier prijsplafond (CEK23) grote ondernemingen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over grote ondernemingen.

  Voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  • Uw onderneming staat vermeld op de met ons afgestemde lijst met leveranciers die toegang hebben tot deze regeling.
  • U bent niet failliet verklaard of aan u is geen surséance (uitstel) van betaling verleend of aangevraagd.
  • U bent verplicht de ontvangen CEK23-subsidie te gebruiken voor het toepassen van het prijsplafond.

  Voorwaarden subsidie

  • U vroeg eenmalig aan voor heel 2023 tussen 12 december 2022 09:00 uur en 16 januari 2023 17:00 uur. Bij uw eerste aanvraag deed u ook direct de voorschotaanvraag van januari.
  • Om te schatten hoeveel subsidie we gaan verlenen, gebruiken we een eenvoudige formule: 12 keer het door u gevraagde voorschotbedrag van januari. U vindt deze berekening in het voorschotaanvraagformulier.
  • U stuurt tussen de 1e en de 15e van iedere maand vóór 17:00 uur een voorschotaanvraag in voorafgaand aan de maand waarvoor u dit voorschot aanvraagt. Uw voorschotaanvraag voor januari ging automatisch mee met uw eenmalige subsidieaanvraag. U ontvangt van ons bericht zodra u uw maandvoorschot kunt aanvragen.
   Uw voorschotaanvraag voor februari vroeg u apart aan tussen 1 en 15 januari 2023.
  • U bent verplicht het subsidiebedrag voor 100% door te rekenen naar de eindgebruikers. Dit betekent dat u het voorschot dat uw klant betaalt moet verlagen.
  • U zet in de eindfactuur van uw klant hoe u het prijsplafond heeft berekend.
  • Vraagt u een subsidiebedrag boven de € 125.000 aan? Dan stuurt u bij de voorschotaanvraag voor juni (die u instuurt tussen 1 en 15 mei 2023 23:59 uur een rapport aan van feitelijke bevindingen van een accountant of accountant-administratieconsulent. Vanaf 17 april staat hiervoor een taak klaar in uw digitale dossier. U ontving hierover bericht van ons.
  • Vraagt u een subsidiebedrag aan onder de € 125.000? Dan levert u bij uw voorschotaanvraag voor juni (die u instuurt tussen 1 en 15 mei 2023 23:59 uur een derdenverklaring aan. Vanaf 17 april staat hiervoor een taak klaar in uw digitale dossier. U ontving hierover bericht van ons. U vindt het formulier derdenverklaring hieronder.

  *In overleg met de minister van EZK is de uiterlijke datum dat u het rapport van feitelijke bevindingen mag inzenden verschoven naar 15 mei 2023. Dit is anders dan in de officiële regelingstekst staat. De datum komt overeen met de inzenddatum van het rapport door warmteleveranciers. Wij hebben dit aangepast om de regeling voor alle leveranciers beter uitvoerbaar en eenduidig te maken.

  Was u binnen de aanvraagperiode nog geen leverancier? Dan heeft u nog 2 maanden na uw startdatum de tijd om aan te vragen. Neem hiervoor contact met ons op.

  Hoe berekenen wij uw maandelijkse voorschotbedragen?

  De subsidie is gebaseerd op het aantal in gebruik zijnde kleinverbruikaansluitingen. U rekent alleen primaire allocatiepunten mee met een woon- of verblijfsfunctie.

  Bij toepassing van het prijsplafond rekent u met een plafondtarief voor gas en/of elektriciteit. Dit geldt tot een maximum. Dit maximum noemen we het volumeplafond.

  Plafondtarief

  • Het plafondtarief voor elektriciteit is: € 0,24755 per kWh;
  • Het plafondtarief voor gas is: € 0,85734 per m3(n). 

  Let op: de tarieven zijn exclusief energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie). Er is wel rekening gehouden met de btw.

  De prijs- en verbruiksplafonds voor de kleinverbruikers zijn gelijk aan wat eerder is aangekondigd: € 1,45 per kuub (m3) gas tot een verbruik van 1200 m3; € 0,40 per kilowattuur (kWh) stroom tot een verbruik van 2900 kWh.

  Volumeplafond

  • Het volumeplafond voor elektriciteit is: 2.900 kWh elektriciteit per kleinverbruikaansluiting per jaar.
  • Het volumeplafond voor gas is: 1.200 m3(n) gas per kleinverbruikaansluiting per jaar.

  Let op: levert de kleinverbruiker zelf energie aan het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld door zonnepanelen? Dan vermindert u het jaarverbruik van deze kleinverbruiker met deze geleverde energie. De toepassing van het prijsplafond vindt dus plaats na salderen.

    Uw voorschotaanvraag voorbereiden

    U heeft de volgende gegevens nodig voor uw voorschotaanvraag:

    • De gegevens van uw organisatie, zoals het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop wij de voorschotten kunnen overmaken;
    • Gegevens van de contactpersoon bij uw organisatie, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
    • Een beschrijving van de manier waarop u het plafondtarief doorberekent en de manier waarop de (eind)factuur hierin inzicht geeft;
    • Een verklaring dat de gegevens die u aanlevert juist zijn, ondertekend door de bestuurder van de subsidieaanvrager;
    • Leg voor de aanvraag in een beknopt stappenplan (methode data-extractie) uit hoe u de gegevens van de kleinverbruikers die in aanmerking komen voor het prijsplafond, uit de administratie heeft gehaald. Hier is geen format voor beschikbaar
    • Een overzicht in Excel ter onderbouwing van de voorschotaanvraag;
    • De subsidieregeling kent geen maximum verleningsbedrag, maar wij moeten de verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidieverlening wel ramen. Dit doen we op basis van een eenvoudige formule: 12 keer het door u gevraagde voorschotbedrag van januari. U vindt deze berekening in het voorschotaanvraagformulier;
    • Bent u lid van een groep en doet u de aanvraag namens deze groep? Dan levert u een overzicht aan van de groepssamenstelling. U kunt dat doen door het document 'KVK Groepssamenstelling' in te vullen. Zie onderstaande download. 

    Wanneer ontvangen wij CAR-gegevens?

    Wij toetsen uw voorschotaanvragen aan informatie die wij van de netbeheerder ontvangen (CAR-extracten). Wij ontvangen deze CAR-gegevens op onderstaande datums.

    • Maandag 20 maart 2022
    • Maandag 10 april 2023
    • Maandag 8 mei 2023
    • Maandag 12 juni 2023

    Tijdelijk geen voorschot nodig?

    Meerdere leveranciers hebben aangegeven voorlopig geen voorschot nodig te hebben omdat de leveringstarieven zijn gedaald. Wilt u tijdelijk afzien van de maandelijkse voorschotaanvragen? Stuur dan eenmalig een eigen verklaring naar energie@rvo.nl met hierin:

    • een onderbouwing waarom u de voorschotaanvragen tijdelijk wilt opschorten
    • een verklaring dat u blijft voldoen aan de subsidievoorwaarden
    • een handtekening van uw statutair bestuurder

    Wij blijven u elke maand een notificatie sturen, zodat u een voorschotaanvraag kunt doen zodra dat weer nodig is.

    Belangrijke datums

    Aanvragen

    De CEK23 is gesloten. Heeft u een aanvraag gedaan? Dan vraagt u uiterlijk tussen de 1e en de 15e van iedere maand een voorschot aan voor de maand erna. U klikt hiervoor op onderstaande knop.

    U logt in met eHerkenning. Voor uw voorschotaanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan aan op de website van eHerkenning. Let op: dit kan enkele dagen in beslag nemen.

    Na uw aanvraag

    Wij beoordelen uw eenmalige subsidieaanvraag binnen 2 weken. Hierna krijgt u van ons bericht. Deze termijn kan eenmaal met maximaal 2 weken worden verlengd.

    Vervolgens stuurt u een voorschotaanvraag tussen de 1e en de 15e van elke maand. U vraagt uw voorschot altijd 1 maand eerder aan. U doet uw voorschotaanvraag via uw digitale dossier. De voorschotaanvraag van januari deed u direct met de aanvraag voor subsidie. U ontvangt binnen 2 weken na uw voorschotaanvraag een beschikking voor de betreffende maand. Ook deze termijn mogen wij eenmalig met 2 weken verlengen. Wij keren maandelijks een voorschot uit van 100% van de verwachte subsidie. Vanaf maart passen we uw voorschotbedrag elke maand aan met de eindfactuur van die maand.

    Vaststelling

    U stuurt uiterlijk 30 juni 2025 17:00 uur een verzoek tot vaststelling in. U krijgt bericht van ons zodra u dit kunt doen.

    Verplichtingen

    Na het ontvangen van de subsidie verplicht u zich onder meer tot het volgende:

    • U past het prijsplafond in 2023 zichtbaar toe voor al uw aansluitingen die onder het prijsplafond vallen.
    • Wordt u failliet verklaard of wordt aan u surséance (uitstel) van betaling verleend of wordt dit voor u aangevraagd? Dan meldt u dit direct aan ons.
    • In uw administratie is op elk moment op eenvoudige en duidelijke wijze af te leiden dat u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Deze administratie bewaart u minimaal 10 jaar na de datum van de beschikking tot de subsidievaststelling.
    • U werkt mee aan evaluatie van de ontvangen subsidie tot 5 jaar na de datum van de beschikking.
    • U verstrekt een overzicht in Excel ter onderbouwing van de voorschotaanvraag. 

    Toepassing prijsplafond op factuur

    Wilt u weten hoe u het prijsplafond goed toepast op de factuur? Ga dan naar btw op factuur bij CEK23.

    Publicatie van gegevens

    Als overheid willen we transparant zijn en laten zien welke leveranciers subsidie ontvangen. Daarom publiceren we op onze website de bedrijfsnaam en het KVK-nummer van de energieleveranciers die gebruikmaken van deze regeling. Bekijk de lijst hieronder.

    Meer weten?

    Resultaten tot nu toe

    Veelgestelde vragen

    Publicaties

    Heeft u vragen?

    Bent u energieleverancier en heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier of via telefoonnummer 088 - 042 42 42.

    Wanneer u belt, krijgt u een keuzemenu:

    • kies 2 (duurzaam ondernemen);
    • kies 2 (meer informatie en het doen van een aanvraag);
    • kies vervolgens 1 (klimaat en energie zoals energie opwekken en besparen, rijden en vervoeren en circulair ondernemen).
    In opdracht van:
    • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
    Bent u tevreden over deze pagina?