Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden voor gas- en elektriciteitsleveranciers

Gepubliceerd op:
5 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
7 december 2023

Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden van de Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23) voor gas- en elektriciteitsleveranciers.

Wat is een kleinverbruiker?

CEK23 is een regeling voor u als energieleverancier die elektriciteit, gas of warmte levert aan kleinverbruikers.

Een kleinverbruikaansluiting is een in bedrijf zijnde aansluiting die is opgenomen in het centraal aansluitingenregister (CAR):

 • met een elektriciteitsaansluiting van niet meer dan 3x80 Ampère én een verblijfsfunctie; of
 • met een gasaansluiting van niet meer van 40 m3(n) (n) per uur.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Uw onderneming staat vermeld op de met ons afgestemde lijst met leveranciers die toegang hebben tot deze regeling.
 • U bent niet failliet verklaard of aan u is geen surséance (uitstel) van betaling verleend of aangevraagd.
 • U bent verplicht de ontvangen CEK23-subsidie te gebruiken voor het toepassen van het prijsplafond.

Voorwaarden subsidie

 • U vroeg eenmalig aan voor heel 2023 tussen 12 december 2022 09:00 uur en 16 januari 2023 17:00 uur. Bij uw eerste aanvraag deed u ook direct de voorschotaanvraag van januari.
 • Om te schatten hoeveel subsidie we gaan verlenen, gebruiken we een eenvoudige formule: 12 keer het door u gevraagde voorschotbedrag van januari. U vindt deze berekening in het voorschotaanvraagformulier.
 • U stuurt tussen de 1e en de 15e van iedere maand vóór 17:00 uur een voorschotaanvraag in voorafgaand aan de maand waarvoor u dit voorschot aanvraagt. Uw voorschotaanvraag voor januari ging automatisch mee met uw eenmalige subsidieaanvraag. U ontvangt van ons bericht zodra u uw maandvoorschot kunt aanvragen.
 • Uw voorschotaanvraag voor februari vroeg u apart aan tussen 1 en 15 januari 2023.
 • U bent verplicht het subsidiebedrag voor 100% door te rekenen naar de eindgebruikers. Dit betekent dat u het voorschot dat uw klant betaalt moet verlagen.
 • U zet in de eindfactuur van uw klant hoe u het prijsplafond heeft berekend.
 • Vraagt u een subsidiebedrag boven de € 125.000 aan? Dan stuurt u bij de voorschotaanvraag voor juni (die u instuurt tussen 1 en 15 mei 2023 23:59 uur een rapport aan van feitelijke bevindingen van een accountant of accountant-administratieconsulent. Vanaf 17 april staat hiervoor een taak klaar in uw digitale dossier. U ontving hierover bericht van ons.
 • Vraagt u een subsidiebedrag aan onder de € 125.000? Dan levert u bij uw voorschotaanvraag voor juni (die u instuurt tussen 1 en 15 mei 2023 23:59 uur een derdenverklaring aan. Vanaf 17 april staat hiervoor een taak klaar in uw digitale dossier. U ontving hierover bericht van ons. U vindt het formulier derdenverklaring hieronder.

*In overleg met de minister van EZK is de uiterlijke datum dat u het rapport van feitelijke bevindingen mag inzenden verschoven naar 15 mei 2023. Dit is anders dan in de officiële regelingstekst staat. De datum komt overeen met de inzenddatum van het rapport door warmteleveranciers. Wij hebben dit aangepast om de regeling voor alle leveranciers beter uitvoerbaar en eenduidig te maken.

Was u binnen de aanvraagperiode nog geen leverancier? Dan heeft u nog 2 maanden na uw startdatum de tijd om aan te vragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Niet voor grote ondernemingen

Het prijsplafond is niet bedoeld voor ondernemingen die volgens de definitie van de Europese Unie een grote onderneming zijn. Sommige grote ondernemingen hebben wel een of meer kleinverbruikaansluitingen. Ze ontvangen mogelijk onbedoeld subsidie. Deze staatssteun is niet goedgekeurd door de Europese Commissie en niet toegestaan onder de Europese staatssteunkaders. Ze moeten de ontvangen tegemoetkoming terugbetalen. Paste u het prijsplafond toe bij een of meer grote ondernemingen? Zij kunnen zich bij ons melden via het Meldformulier prijsplafond (CEK23) grote ondernemingen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over grote ondernemingen.
 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier of via telefoonnummer 088 - 042 42 42.
Wanneer u belt, krijgt u een keuzemenu. Kies achtereenvolgend voor onderstaande opties:

 • kies 1 (bedrijven);
 • kies 3 (innovatief ondernemen);
 • kies 2 (lopende zaak).
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?