Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag CEK23 gas en elektriciteit

Gepubliceerd op:
19 juni 2024

Op deze pagina leest u meer over wat er gebeurt na uw CEK23-aanvraag voor gas- en elektriciteitsleveranciers.

Verrekening eindnota's

Elke maand stuurt u jaar- en eindnota’s aan (een deel van) uw klanten. Daarin neemt u de CEK23-subsidie op die u daadwerkelijk aan hen uitbetaalde. 

U geeft uw eindnotagegevens iedere maand aan ons door, zodat wij die kunnen verrekenen met de al ontvangen voorschotbedragen. Gebruik hiervoor het format eindnotaverrekening prijsplafond. De laatste versie vindt u hieronder. Dit doet u tot maart 2025, of tot u het gehele ontvangen voorschot (exclusief Tegemoetkoming Uitvoeringskosten-TUK) heeft verrekend. Een overzicht van de data ziet u in de onderstaande afbeelding. 

Heeft u in 2023 een maatwerkafspraak met ons gemaakt? Vanaf 2024 dienen alle energieleveranciers eindnotaverrekeningen in zolang het ontvangen voorschot nog niet volledig is verrekend.

Belangrijke data

Wanneer levert u uw eindnotaverrekening aan? En tot welke maand stuurt u in? U ziet het hieronder in de afbeelding.

Toetsen toepassing prijsplafond

Wilt u controleren of u het prijsplafond juist heeft toegepast op de door u verstuurde eindnota’s? Gebruik dan onderstaande handreiking. U bent niet verplicht dit hulpmiddel te gebruiken, maar het helpt als voorbereiding op de vaststellingswerkzaamheden van de accountant.

Indienen eindnotaverrekening

De CEK23 is gesloten. Vroeg u aan? Dan dient u uiterlijk tussen de 1e en de 15e van iedere maand een eindnotaverrekening in. Klik hiervoor op onderstaande knop.

U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. 

Vaststelling

Vanaf maart 2025 stellen we uw definitieve subsidie vast. Hiervoor stuurt u ons tussen maandag 31 maart 2025 09:00 uur en maandag 30 juni 2025 17:00 uur een vaststellingsaanvraag. U ontvangt vooraf van ons bericht hierover.

Is er voor u een reden om eerder vast te stellen? Geef dit dan aan bij uw vaste beoordelaar.

Hoe werkt het vaststellingsproces?

Ontving u minder dan € 125.000 aan voorschot, inclusief TUK?

Dan heeft u geen accountantsproduct nodig. Stuur het vaststellingsformulier naar ons zodra u alle jaar- en eindfacturen aan uw klanten heeft verzonden én de jaarrekening van 2023 heeft afgerond. Het vaststellingsformulier vindt u als download onder de afbeelding (Totaaloverzicht aanvraag tot subsidievaststelling). Een onderdeel van het formulier is de brutomargetoets, daar leest u hier meer over.

Ontving u € 125.000 of meer aan voorschot, inclusief TUK?

Dan stuurt u met uw vaststellingsformulier een accountantsrapport mee. Dit laat u opmaken door een accountant aan de hand van een protocol.

Voor de CEK23 hanteren wij 3 soorten protocollen. Uw accountant gebruikt een van deze protocollen, afhankelijk van de hoogte van het ontvangen voorschot en of u controleplichtig bent voor de jaarrekening. U vindt de protocollen onder de afbeelding, samen met het format voor bijlage 3. 

Overleg met uw accountant

Het opstellen van het accountantsproduct kost tijd. Overleg met uw accountant wanneer u het vaststellingsverzoek wilt indienen, zodat de werkzaamheden op tijd zijn afgerond. We adviseren u om het voor u geldende protocol samen met uw accountant door te spreken. Mogelijk vraagt de accountant u om voorbereidende werkzaamheden te doen. 

Welk protocol heeft u nodig voor uw accountantsproduct?

In de afbeelding hieronder leggen wij het proces duidelijk uit.

Werkzaamheden van de accountant

Uw accountant verricht verschillende werkzaamheden voor u, afhankelijk van het protocol. Hieronder vatten we deze werkzaamheden kort samen.

Wat betekent het controleprotocol voor u?

Is het controleprotocol op u van toepassing? Dan verricht uw accountant de volgende werkzaamheden. De accountant:

 • onderzoekt de door u opgestelde aanvraag tot subsidievaststelling;
 • stelt een assurance-rapport op over de doorbetalingen aan kleinverbruikaansluitingen en de tegemoetkoming uitvoeringskosten;
 • geeft een controleverklaring af bij de brutomargetoets.
  In het assurance-rapport en de controleverklaring geeft de accountant zijn onafhankelijke mening in de vorm van een oordeel. 
 • controleert uw vaststellingsverzoek. Zo zijn wij er zeker van dat uw verzoek geen belangrijke afwijkingen bevat. 
  Komt de accountant wel afwijkingen tegen? Dan heeft u de mogelijkheid die te herstellen. Doet u dat niet, dan kan de accountant, afhankelijk van de ernst, een afkeurende verklaring of een verklaring met beperking afgeven. De reden voor het oordeel legt de accountant altijd uit in de verklaring.

Wat betekent het beoordelingsprotocol voor u?

Is het beoordelingsprotocol op u van toepassing is? Dan verricht uw accountant de volgende werkzaamheden. De accountant:

 • onderzoekt uw aanvraag tot subsidievaststelling;
 • stelt een assurance-rapport op over de doorbetalingen aan kleinverbruikaansluitingen en de tegemoetkoming uitvoeringskosten;
 • geeft een beoordelingsverklaring af bij de rendementstoets. 
  In het assurance-rapport en de beoordelingsverklaring geeft de accountant een onafhankelijke mening in de vorm van een conclusie. 

Net als bij de controleverklaring kan de accountant van mening zijn dat uw aanvraag onzorgvuldig is, of onvoldoende onderbouwd. Dit leest u terug in de conclusie.

Wat betekent het samenstellingsprotocol voor u?

Op basis van het samenstellingsprotocol zijn onderstaande de werkzaamheden van de accountant. De accountant:

 • helpt u bij het opstellen van uw vaststellingsverzoek;
 • geeft een samenstellingsverklaring af over de doorbetaling, TUK en brutomargetoets.

Uitgangspunt van de verklaring is de informatie die u verstrekt. Als de accountant vermoedt dat deze informatie incompleet of onnauwkeurig is, dan moet u mogelijk extra informatie aanleveren. De accountant stelt zo nodig zelf aanpassingen in uw vaststellingsverzoek voor.

Toetsen van de brutomarge

Voor de vaststelling doet u een brutomargetoets. Hieronder vindt u een handreiking die u helpt bij de berekening.
Inflatiecijfers
In de brutomargetoets wordt gecorrigeerd voor inflatie. De inflatiecijfers over 2022 en 2023 zijn inmiddels bekend:

 

Jaar SA21 Cao-loon 
bedrijven
Inflatie
2020 2,1% 2,8% 2,45%
2021 1,7% 2,2% 1,95%
2022 4,9% 3,1% 4,00%
2023 6,4% 5,9% 6,20%

Heeft u vragen over het protocol of de regeling? Lees dan de vragen en antwoorden die meer uitleg van het protocol geven. Staat uw vraag er niet bij? Maak dan gebruik van het vragenloket.

Woo-verzoek

Komt er bij ons een woo-verzoek binnen en gaat het om gegevens over u of uw bedrijf? Dan krijgt u de kans een zienswijze geven op ons conceptbesluit. Lees meer hierover op:

Veelgestelde vragen

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier of via telefoonnummer 088 - 042 42 42.
Wanneer u belt, krijgt u een keuzemenu. Kies achtereenvolgend voor onderstaande opties:

 • kies 1 (bedrijven);
 • kies 3 (innovatief ondernemen)
 • kies 2 (lopende zaak).
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?