Gesloten voor aanvragen

CEK23 voor warmteleveranciers

Gepubliceerd op:
9 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 januari 2023

De Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23) is bedoeld om de energiekosten van kleinverbruikers te verlagen. U als warmteleverancier vroeg deze subsidie aan en betaalt deze volledig door aan uw klanten.

CEK23 is gesloten voor aanvragen. U kon aanvragen tussen 12 december 2022 09:00 uur en 16 januari 2023 17:00 uur.

Bent u kleinverbruiker en heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw warmteleverancier. De leveranciers onderhouden het contact met hun eigen klanten. Wij kunnen u helaas niet helpen.

Voor wie?

CEK23 is een regeling voor u als energieleverancier die elektriciteit, gas of warmte levert aan kleinverbruikers. U verlaagt hiermee de energiekosten in 2023 voor uw klanten.

Bent u warmteleverancier? Lees dan verder. Bent u gas- en/of elektriciteitsleverancier? Ga dan naar CEK23 voor gas- en elektriciteitleveranciers.

Let op: valt u onder artikel 1a van de Warmtewet? Blokaansluitingen vallen niet onder deze regeling. Hiervoor werkt het kabinet andere maatregelen uit die de Belastingdienst gaat uitvoeren.

CEK23 verlaagt de energienota in 2023

Wat is een kleinverbruiker?

Een kleinverbruikaansluiting is een in bedrijf zijnde warmteaansluiting met een vermogen tot en met 100 kilowatt.

  Voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  • U bent een warmteleverancier volgens de Warmtewet.
  • U bent geen verhuurder of VvE.
  • U bent niet failliet verklaard of aan u is geen surséance (uitstel) van betaling verleend of aangevraagd.
  • U bent verplicht de ontvangen CEK23-subsidie te gebruiken voor het toepassen van het prijsplafond.

  Voorwaarden subsidie

  • U bent verplicht het subsidiebedrag voor 100% door te rekenen naar de eindgebruikers. Dit betekent dat u het voorschot dat uw klant betaalt moet verlagen.
  • Heeft u geen vergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)? Dan levert u overzicht aan van het net waarover u warmte levert. Daarin noemt u:
   • locatie
   • aantal aansluitingen
   • volumes

  Hoe berekenen we de subsidie?

  De subsidie is gebaseerd op het aantal in gebruik zijnde kleinverbruikaansluitingen.

  Bij toepassing van het prijsplafond rekent u met een plafondtarief voor warmte. Dit geldt tot een maximum. Dit maximum noemen we het volumeplafond.

  • Het plafondtarief voor warmte is: € 47,38 per GJ (inclusief btw en exclusief energiebelasting.
  • Het volumeplafond voor warmte is: 37,00 GJ warmte per kleinverbruikaansluiting per jaar. Dit geldt voor elke afnemer op een bepaald adres. Is er sprake van een verhuizing? Dan is het volumeplafond voor de nieuwe afnemer (vanaf ingangsdatum van registratie op dat adres) opnieuw 37,00 GJ per jaar.

  Let op: het gehele volume aan tapwater wat u apart meet en factureert valt onder het plafondtarief.

   Na uw aanvraag

   Wij beoordelen uw aanvraag binnen 2 weken. Hierna krijgt u van ons bericht. Deze termijn kan eenmaal met maximaal 2 weken worden verlengd. U ontvangt vervolgens ieder kwartaal een voorschot van 100% van de verwachte subsidie. Na verlenen van de subsidie kunt u wijzigingsverzoeken doen, bijvoorbeeld als u aan nieuwe klanten warmte gaat leveren.

   Vaststelling

   U stuurt uiterlijk 30 juni 2025 17:00 uur een verzoek tot vaststelling in. U krijgt bericht van ons zodra deze mogelijkheid beschikbaar is.

   Verplichtingen

   Na het ontvangen van de subsidie verplicht u zich onder meer tot het volgende:

   • U past het prijsplafond zichtbaar toe voor al uw aansluitingen die onder het prijsplafond vallen.
   • Wordt u failliet verklaard of wordt aan u surséance (uitstel) van betaling verleend of wordt dit voor u aangevraagd? Dan meldt u dit direct aan ons.
   • In uw administratie is op elk moment op eenvoudige en duidelijke wijze af te leiden dat u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Deze administratie bewaart u minimaal 10 jaar na de datum van de beschikking tot de subsidievaststelling.
   • U werkt mee aan evaluatie van de ontvangen subsidie tot 5 jaar na de datum van de beschikking.
   • Vraagt u een subsidiebedrag aan onder de € 125.000? Dan levert u uiterlijk 31 maart 2023 17:00 uur een Derdenverklaring aan. Wij stellen hiervoor een model beschikbaar op deze website. 
   • Vraagt u een subsidiebedrag boven de € 125.000? Dan levert u uiterlijk 31 maart 2023 17.00 uur een rapport aan van feitelijke bevindingen van een accountant of accountant-administratieconsulent. Wij stellen hiervoor een model beschikbaar op deze website. 

   Toepassing prijsplafond op factuur

   Wilt u weten hoe u het prijsplafond goed toepast op de factuur? Ga dan naar btw op factuur bij CEK23.

   Publicatie van gegevens

   Als overheid willen we transparant zijn en laten zien welke leveranciers subsidie ontvangen. Daarom publiceren we op onze website de bedrijfsnaam en het KVK-nummer van de energieleveranciers die gebruikmaken van deze regeling. Bekijk de lijst hieronder.

   Heeft u vragen?

   Bent u energieleverancier en heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier of via telefoonnummer 088 - 042 42 42.
   Wanneer u belt, krijgt u een keuzemenu:

   • kies 2 (energiebesparing, verduurzamen, innoveren, praktijkleren of octrooien)
   • en vervolgens 5 (alle andere onderwerpen op het gebied van verduurzamen en innoveren)
   In opdracht van:
   • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   Bent u tevreden over deze pagina?