Gesloten voor aanvragen

CEK23 voor warmteleveranciers

Gepubliceerd op:
9 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024

De Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23) is bedoeld om de energiekosten van kleinverbruikers te verlagen. U als warmteleverancier vroeg deze subsidie aan en betaalt deze volledig door aan uw klanten.

Met ingang van 2 april 2024 staat het vaststellingsformulier voor u klaar. Daarmee dient u een vaststellingsverzoek bij ons in om uw definitieve subsidie te bepalen. U heeft daarvoor de tijd tot uiterlijk 30 juni 2025 17:00 uur.

Voor wie?

DE CEK23 is een regeling voor u als energieleverancier die elektriciteit, gas of warmte levert aan kleinverbruikers. U verlaagt hiermee de energiekosten in 2023 voor uw klanten. De CEK23 is niet voor grote ondernemingen of voor blokaansluitingen.

Bent u warmteleverancier? Lees dan verder. Bent u gas- en/of elektriciteitsleverancier? Ga dan naar CEK23 voor gas- en elektriciteitleveranciers.

Voorwaarden

De CEK23 is gesloten. U kon alleen subsidie aanvragen als u aan de voorwaarden voldeed. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op onze pagina CEK23 Voorwaarden voor warmteleveranciers. Ook leest u daar wat er direct na uw aanvraag gebeurde en hoe u uw voorschot wijzigt.

Toetsen toepassing prijsplafond

Wilt u controleren of u het prijsplafond juist heeft toegepast op de door u verstuurde facturen? Gebruik dan onderstaande handreiking. U hoeft dit hulpmiddel niet te gebruiken, maar helpt als voorbereiding op de vaststellingswerkzaamheden van de accountant.  

Vaststelling

Op 2 april 2024 begonnen we met het vaststellingsproces. Dat is het proces waarmee wij uw definitieve subsidie berekenen. Hiervoor staat een vaststellingsformulier voor u klaar in uw digitale dossier.

Hoe werkt het vaststellingsproces?

Ontving u minder dan € 125.000 aan voorschot, inclusief Tegemoetkoming Uitvoeringskosten (TUK)?

Stuur dan het vaststellingsformulier naar ons zodra u alle jaar- en eindfacturen aan uw klanten heeft verzonden én de jaarrekening van 2023 heeft afgerond. U stuurt het Totaaloverzicht aanvraag tot subsidievaststelling (format voor bijlage 3) mee met uw vaststellingsverzoek. U vindt dat document onder de afbeelding waarin wij het proces uitleggen.

Ontving u € 125.000 of meer aan voorschot, inclusief Tegemoetkoming Uitvoeringskosten (TUK)?

Dan stuurt u met uw vaststellingsformulier een accountantsrapport mee. Dit laat u opmaken door een accountant aan de hand van een protocol. 

Voor de CEK23 hanteren wij 3 soorten protocollen. Uw accountant gebruikt 1 van deze protocollen, afhankelijk van de hoogte van het ontvangen voorschot en of u controleplichtig bent voor de jaarrekening. U vindt deze onder de afbeelding, samen met het format voor bijlage 3. 

Welk protocol heeft u nodig voor uw accountantsproduct?

In de afbeelding hieronder leggen wij het proces duidelijk uit.

Vaststelling aanvragen

Sinds 2 april 2024 staat het vaststellingsformulier voor u klaar. Heeft u alle jaar- en eindfacturen aan uw klanten verzonden en de jaarrekening van 2023 afgerond? Dan mag u vaststelling aanvragen. Dit doet u via onderstaande knop:

U heeft tot uiterlijk 30 juni 2025 17:00 uur de tijd een verzoek tot vaststelling in te sturen. Wacht niet tot het laatste moment. Zorg dat u op tijd alle benodigde informatie bij elkaar heeft en, zo nodig, een accountant inschakelt. Ook de accountant heeft tijd nodig om uw accountantsrapport volledig te krijgen.

Contactpersoon gewijzigd?

Het is al even geleden dat u uw CEK23-aanvraag instuurde. Is uw contactpersoon nog dezelfde? En hoe zit het met andere gegevens die voor de afhandeling van de regeling van belang zijn? 

Als er iets gewijzigd is, pas dit dan aan in uw digitale dossier.

Verplichtingen

Na het ontvangen van de subsidie verplicht u zich onder meer tot het volgende:

  • U past het prijsplafond zichtbaar toe voor al uw aansluitingen die onder het prijsplafond vallen.
  • Wordt u failliet verklaard of wordt aan u surséance (uitstel) van betaling verleend of wordt dit voor u aangevraagd? Dan meldt u dit direct aan ons.
  • In uw administratie is op elk moment op eenvoudige en duidelijke wijze af te leiden dat u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Deze administratie bewaart u minimaal 10 jaar na de datum van de beschikking tot de subsidievaststelling.
  • U werkt mee aan evaluatie van de ontvangen subsidie tot 5 jaar na de datum van de beschikking.

Toepassing prijsplafond op factuur

Wilt u weten hoe u het prijsplafond goed toepast op de factuur? Ga dan naar btw op factuur bij CEK23.

Publicatie van gegevens

Als overheid willen we transparant zijn en laten zien welke leveranciers subsidie ontvangen. Daarom publiceren we op onze website de bedrijfsnaam en het KVK-nummer van de energieleveranciers die gebruikmaken van deze regeling. Bekijk de lijst hieronder.

Registratie bij de Geschillencommissie

Een voorwaarde voor CEK23 is dat u uw energiebedrijf aansluit bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Deze handelt klachten af van uw klanten over het prijsplafond. Ook lost deze commissie mogelijke geschillen op over de regeling. Het gaat alleen om klachten en geschillen van consumenten en niet van zakelijke kleinverbruikers. U laat zelf uw klanten weten dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond.

Bent u lid van de branchevereniging Energie Nederland? Dan is registratie gratis. Niet-leden betalen € 5.000. Dit geld krijgt u begin 2025 terug als het niet gebruikt is. Bent u geen lid en vroeg u minder dan € 5.000 subsidie aan? Dan krijgt u mogelijk vrijstelling.

Meld u aan bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via uw vaste beoordelaar, via ons contactformulier of via telefoonnummer 088 - 042 42 42.
Wanneer u belt, krijgt u een keuzemenu. Kies achtereenvolgend voor onderstaande opties:

  • kies 1 (bedrijven);
  • kies 3 (innovatief ondernemen);
  • kies 2 (lopende zaak).
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?