Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag CEK23 warmte

Gepubliceerd op:
19 juni 2024

Op deze pagina leest u meer over wat er gebeurt na uw aanvraag CEK23-aanvraag voor warmteleveranciers.

Vaststelling

Op 2 april 2024 begonnen we met het vaststellingsproces. Dat is het proces waarmee wij uw definitieve subsidie berekenen. Hiervoor staat een vaststellingsformulier voor u klaar in uw digitale dossier. U dient uiterlijk maandag 30 juni 2025 17:00 uur uw vaststellingsformulier bij ons in. 

Hoe werkt het vaststellingsproces?

Ontving u minder dan € 125.000 aan voorschot, inclusief Tegemoetkoming Uitvoeringskosten (TUK)?

Stuur dan het vaststellingsformulier naar ons zodra u alle jaar- en eindfacturen aan uw klanten heeft verzonden én de jaarrekening van 2023 heeft afgerond. U stuurt het Totaaloverzicht aanvraag tot subsidievaststelling (format voor bijlage 3) mee met uw vaststellingsverzoek. U vindt dat document onder de afbeelding waarin wij het proces uitleggen.

Ontving u € 125.000 of meer aan voorschot, inclusief Tegemoetkoming Uitvoeringskosten (TUK)?

Dan stuurt u met uw vaststellingsformulier een accountantsrapport mee. Dit laat u opmaken door een accountant aan de hand van een protocol. 

Voor de CEK23 hanteren wij 3 soorten protocollen. Uw accountant gebruikt 1 van deze protocollen, afhankelijk van de hoogte van het ontvangen voorschot en of u controleplichtig bent voor de jaarrekening. U vindt deze onder de afbeelding, samen met het format voor bijlage 3. 

Overleg met uw accountant

Het opstellen van het accountantsproduct kost tijd. Overleg met uw accountant wanneer u het vaststellingsverzoek wilt indienen, zodat de werkzaamheden op tijd zijn afgerond. We adviseren u om het voor u geldende protocol samen met uw accountant door te spreken. Mogelijk moet u voorbereidende werkzaamheden doen. Uw accountant kan u daarover informeren.

Welk protocol heeft u nodig voor uw accountantsproduct?

In de afbeelding hieronder leggen wij het proces duidelijk uit.

Werkzaamheden van de accountant

Uw accountant verricht verschillende werkzaamheden voor u, afhankelijk van het protocol. Hieronder vatten we deze werkzaamheden kort samen.

Wat betekent het controleprotocol voor u?

Is het controleprotocol op u van toepassing? Dan verricht uw accountant de volgende werkzaamheden. De accountant:

 • onderzoekt de door u opgestelde aanvraag tot subsidievaststelling;
 • stelt een assurance-rapport op over de doorbetalingen aan kleinverbruikaansluitingen en de tegemoetkoming uitvoeringskosten;
 • geeft een controleverklaring af bij de brutomargetoets. 
  In het assurance-rapport en de controleverklaring geeft de accountant zijn onafhankelijke mening in de vorm van een oordeel. 
 • controleert uw vaststellingsverzoek. Zo zijn wij er zeker van dat uw verzoek geen belangrijke afwijkingen bevat. 
  Komt de accountant wel afwijkingen tegen? Dan heeft u de mogelijkheid die te herstellen. Doet u dat niet, dan kan de accountant, afhankelijk van de ernst, een afkeurende verklaring of een verklaring met beperking afgeven. De reden voor het oordeel legt de accountant altijd uit in de verklaring.

Wat betekent het beoordelingsprotocol voor u?

Is het beoordelingsprotocol op u van toepassing? Dan verricht uw accountant de volgende werkzaamheden. De accountant:

 • onderzoekt uw aanvraag tot subsidievaststelling; 
 • stelt een assurance-rapport op over de doorbetalingen aan kleinverbruikaansluitingen en de tegemoetkoming uitvoeringskosten;
 • geeft een beoordelingsverklaring af bij de rendementstoets. 
  In het assurance-rapport en de beoordelingsverklaring geeft de accountant een onafhankelijke mening in de vorm van een conclusie. 

Net als bij de controleverklaring kan de accountant van mening zijn dat uw aanvraag onzorgvuldig is, of onvoldoende onderbouwd. Dit leest u terug in de conclusie.

Wat betekent het samenstellingsprotocol voor u?

Op basis van het samenstellingsprotocol zijn onderstaande de werkzaamheden van de accountant. De accountant:

 • helpt u bij het opstellen van uw vaststellingsverzoek;
 • geeft een samenstellingsverklaring af over de doorbetaling, TUK en brutomargetoets. 
  Uitgangspunt van de verklaring is de informatie die u verstrekt. Als de accountant vermoedt dat deze informatie incompleet of onnauwkeurig is, dan moet u mogelijk extra informatie aanleveren. De accountant stelt zo nodig zelf aanpassingen in uw vaststellingsverzoek voor.

Berekening normrendement

Een onderdeel van de vaststelling is de berekening van (de overschrijding van) het normrendement.

Het historisch normrendement is het gemiddelde rendement in de 4 voorgaande jaren en heeft een minimum van 6,5%. Als uw rendement in 2023 hoger is dan uw historische normrendement, dan corrigeren we uw subsidiebedrag.

Hieronder vindt u een handreiking die u helpt bij deze berekening.

Heeft u vragen over het protocol of de regeling? Lees dan de vragen en antwoorden die meer uitleggen over de protocolvormen. Staat uw vraag er niet bij? Maak dan gebruik van het vragenloket.

Vaststelling aanvragen

Sinds 2 april 2024 staat het vaststellingsformulier voor u klaar. Heeft u alle jaar- en eindfacturen aan uw klanten verzonden en de jaarrekening van 2023 afgerond? Dan mag u vaststelling aanvragen. Dit doet u via onderstaande knop.

U heeft tot uiterlijk 30 juni 2025 17:00 uur de tijd een verzoek tot vaststelling in te sturen. Wacht niet tot het laatste moment. Zorg dat u op tijd alle benodigde informatie bij elkaar heeft en, zo nodig, een accountant inschakelt. Ook de accountant heeft tijd nodig om uw accountantsrapport volledig te krijgen.

Woo-verzoek

Komt er bij ons een woo-verzoek binnen en gaat het om gegevens over u of uw bedrijf? Dan krijgt u de kans een zienswijze geven op ons conceptbesluit. Lees meer hierover op:

Veelgestelde vragen

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier of via telefoonnummer 088 - 042 42 42.
Wanneer u belt, krijgt u een keuzemenu. Kies achtereenvolgend voor onderstaande opties:

 • kies 1 (bedrijven);
 • kies 3 (innovatief ondernemen);
 • kies 2 (lopende zaak).
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?