Gesloten voor aanvragen

Compensatie voor viskwekerijen

Gepubliceerd op:
29 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 november 2022

Bent u viskweker en kweekt u op land voor menselijke consumptie? Door de coronamaatregelen kunt u minder inkomsten hebben, bijvoorbeeld doordat u minder aquacultuurdieren verkoopt. Met deze subsidie vroeg u in 2020 een compensatie voor de gemiste omzet aan.

Door het coronavirus is de markt voor Nederlandse aquacultuurproducten voor een groot deel weggevallen. Met deze subsidie wil de overheid de economische gevolgen kleiner maken.

De subsidie heet officieel Subsidie tijdelijke vermindering van productie of verkoop van aquacultuurdieren door COVID-19.

Voor wie?

Deze subsidie is voor aquacultuurproductiebedrijven. Zij kweken, houden of telen aquacultuurdieren. Het bedrijf kan een publiek of privaat bedrijf zijn en hoeft geen winstdoel te hebben.

Kwekerijen zijn gebouwen, gesloten ruimte(s) of installaties van een aquacultuurproductiebedrijf. Hier kweekt het bedrijf aquacultuurdieren om te verkopen. Een uitzondering zijn bedrijven die wilde waterdieren voor menselijke consumptie verzamelen of vangen. De dieren blijven hier tot de slacht en krijgen geen voer.

Budget

Voor deze subsidie is € 1,5 miljoen beschikbaar. 75% hiervan komt uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het andere deel wordt nationaal gefinancierd.

Voorwaarden

Na uw subsidie houdt u zich nog aan deze 2 voorwaarden:

  • U houdt een administratie bij. Deze administratie bewaart u minimaal 7 jaar vanaf de datum van de laatste subsidiebetaling.
  • U volgt de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en het milieurecht. Dit doet u in elk geval 5 jaar na de datum van subsidiebetaling.

Wilt u weten waar de regels staan in de wet? Kijk op Regelgeving EFMZV.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?