Open voor aanvragen

Agroconvenant Bloembollen en bolbloemen

Laatst gecontroleerd op:
15 oktober 2021
Gepubliceerd op:
11 november 2010

De bloembollen- en bolbloemensector gebruikt energie om bollen te drogen en te bewaren. En om de kassen te verwarmen. De sector wilde investeren in energiebesparing en was daarom deelnemer van het Agroconvenant. Wat waren de doelen en zijn deze bereikt?

Het Agroconvenant begon in 2008 en liep tot 31 december 2020. In het convenant maakten de partners afspraken over energie en klimaat in de landbouw. Wij ondersteunden dit proces. Om de doelen te halen, deed de sector eerder ook mee aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie.

Wat wilde de sector bereiken?

De sector wilde dat nieuwe bloembollenbedrijven klimaatneutraal en winstgevend konden telen en broeien vanaf 2020. Met dit doel wilde de sector de energie-efficiëntie verbeteren en duurzame energieopties invoeren.

Wat heeft de sector gedaan?

Er waren meerdere projecten om de doelen te kunnen halen.

State of the Art, bewaring van tulpenbollen

De sector kon veel energie besparen tijdens het bewaren van de tulpenbollen. Met het meerjarenproject State of the Art onderzochten de partijen hoe ze dit het beste konden doen.

Meerdere telers hebben hierna maatregelen genomen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • klimaatcomputer
 • ethyleengestuurde ventilatie
 • afgeronde uitblaasopeningen
 • frequentiegeregelde ventilatie

Meerlagenteelt in de praktijk

Telers maakten beter gebruik van de kasruimte en energie door in meerdere lagen te broeien. Deze techniek heet meerlagenteelt.

Zijn de doelen bereikt?

Resultaten State of the Art, bewaring van tulpenbollen

Telers bespaarden ongeveer 50% energie met de genomen maatregelen. Soms verbruikten ze ook minder fossiele energie. Dit was wanneer de telers ook een zonnedak hadden. Of als ze kaslucht gebruikten die werd opgewarmd door de zon. De kwaliteit van de bloembollen bleef bij deze klimaatneutrale verbeteringen hetzelfde.

Resultaten Meerlagenteelt in de praktijk

Door het project Meerlagenteelt in de praktijk bespaarde de sector veel energie. Nam de sector ook nog andere energiebesparende maatregelen? Dan waren dit de voordelen:

 • minder energieverbruik
 • betere arbeidsomstandigheden
 • geen of minder uitstoot van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen

U leest de resultaten in de rapporten. U vindt deze op Bloembollen- en bolbloementeelt – Energiebesparing broei.

Wat wil de sector nog bereiken?

De sector en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) willen blijven samenwerken. Daarom maken ze afspraken die gelden tot en met 2030.

In september 2017 presenteerde de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) het programma Vitale Teelt 2030. Hierin staat het beeld van de bloembollen- en bolbloemensector tot en met 2030. Het programma voor Vitale Teelt 2030 wil duurzaamheid aanpakken. Daarom richt het zich op deze thema's:

 • klimaat
 • bodem
 • gewasbescherming

De KAVB wil met haar partners een onderzoeks- en uitvoeringsprogramma ontwikkelen en uitvoeren. Hiermee maakt de bloembollensector zich klaar voor de toekomst.

Betrokken partijen

Van 2008 tot 2020 overlegden de overheid en het bedrijfsleven vaak met elkaar. De deelnemers waren:

 • KAVB
 • Vertegenwoordiger van de KAVB-leden
 • het ministerie van LNV
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Meer weten?

Bollenacademie

Vragen over het Agroconvenant?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?