Open voor aanvragen

Aanvraagproces DHI-regeling

Gepubliceerd op:
1 december 2015
Laatst gecontroleerd op:
28 augustus 2023

U wilt subsidie aanvragen voor 1 van de 3 modules uit de DHI-subsidieregeling. Bekijk hoe u uw aanvraag voorbereidt en indient.

U kunt vanaf 1 januari 2023 weer een aanvraag voor DHI indienen.

In 2023 breiden wij de DHI regeling uit voor groene projecten.

Voorbereiden van uw aanvraag

Heeft u een concreet plan voor een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsproject? Controleer of uw plan voldoet aan de criteria van de DHI-regeling.

Quickscan

U vult eerst een van de quickscans hieronder in en stuurt deze per e-mail naar: dhi_quickscan@rvo.nl. Wij laten u vervolgens binnen 2 weken weten of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Het advies is niet bindend, maar geeft wel een indicatie van de slagingskans bij het doorzetten van de aanvraag.

Bij het advies krijgt u een code. Deze heeft u nodig heeft om een aanvraag te doen voor DHI. Als uw project niet (voldoende) aansluit bij DHI, maar mogelijk wel in aanmerking komt voor andere ons bekende subsidies, schakelen wij onze collega's van het contactcenter in. Zij gaan voor u op zoek naar een alternatief.

Aanvragen

Vanaf 1 januari 2023 kunt u weer een DHI aanvraag indienen.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Wilt u vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk een aanvraag indienen? Dan heeft u een RVO-inlog nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst een RVO-inlog aan.

Aanvrager, deelnemer en penvoerder

U kunt als individueel bedrijf of als samenwerkingsverband van bedrijven een aanvraag indienen. De aanvrager is het bedrijf dat de aanvraag indient. Bij een samenwerkingsverband is de aanvrager ook penvoerder. De overige bedrijven zijn deelnemers. Zij moeten bij een aanvraag de penvoerder machtigen om namens hen op te treden. Doet u de aanvraag als penvoerder van een samenwerkingsverband? Dan kunt u de volledige procedure nalezen in het volgende document.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Deze vindt u hieronder. Voor een aantal landen moet u de Engelstalige formulieren gebruiken. Verderop deze pagina ziet u voor welke landen dit geldt.

Alle aanvragen

Bij alle aanvragen horen de volgende bijlagen:

  • Projectplan
  • Projectbegroting en ingevuld activiteitenoverzicht
  • Verklaring de-minimissteun aanvrager/penvoerder* (niet van toepassing voor aanvragers in Caribisch Nederland)
  • Formulier ontwikkelingsrelevantie (als het doelland een DGGF-land is)
  • Cv's van alle in het project in te zetten experts

Lokale partner

Werkt u met een lokale partner? Dan stuurt u mee:

  • Intentieverklaring lokale partner (Letter of Intent), vormvrij

Hiermee geven partijen schriftelijk aan dat ze de intentie hebben om een bepaald besluit te nemen. Bijvoorbeeld een investering.

Is uw lokale partner een investerende overheidsorganisatie? En is het moeilijk om een intentieverklaring te krijgen? Leg dan uit waarom dit problemen geeft. Beschikt u over (beleids)stukken waaruit blijkt dat de overheidsinstantie belangstelling heeft in de specifieke technologie, of hiervoor budget beschikbaar stelt? Stuur deze dan ook mee.

Samenwerkingsverband

Bij een samenwerkingsverband stuurt u ook de volgende bijlagen mee:

Let op: de bijlagen waar een asterisk (*) achter staat zijn niet volledig zonder handtekening(en). De samenwerkingsovereenkomst en de intentieverklaring lokale partner zijn vormvrij, daarvoor bieden wij geen format aan.

In welke taal doet u uw aanvraag?

Voor een aantal landen kunt u de Nederlandse aanvraagformulieren gebruiken. Voor de landen hieronder gebruikt u de Engelstalige formulieren.

Afrika Azië Europa Midden-Oosten Noord-Amerika Zuid-Amerika
Algerije Bangladesh Albanië Jemen Verenigde Staten Bolivia
Burkina Faso China (inclusief Taiwan) Bosnië en Herzegovina Libanon   Colombia
Ghana Filipijnen Georgië     Peru
Kenia India Polen      
Liberia Indonesië        
Malawi Pakistan        
Mali Singapore        
Marokko Sri Lanka        
Niger Vietnam        
Rwanda Zuid-Korea        
Sierra Leone          
Tanzania          
Tunesië          
Zambia          
Zimbabwe          

Na uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag. De beoordeling duurt maximaal 13 weken, maar wij streven ernaar dit zo snel mogelijk te doen. Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten. Na afloop van uw project dient u op mijn.rvo.nl een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de DHI regeling? Neem contact op met onze klantadviseurs. Zij helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?