Open voor aanvragen

DHI-subsidieregeling: Demonstratieprojecten

Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2022
Gepubliceerd op:
3 december 2015

Met de DHI-regeling kunt u een technologie, product of dienst in een van de DHI-landen demonstreren. Uw doel is dan om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, product of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de DHI-regeling moet uw demonstratieproject aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U voert uw demonstratieproject uit in een van de DHI-landen.
 • U demonstreert eigen technologie, product of dienst die in Nederland is ontwikkeld en geproduceerd.
 • Uw technologie, product of dienst is nieuw op de markt in het land waar u wilt ondernemen.
 • Er is een noodzaak om uw technologie, product of dienst in het doelland te demonstreren, voordat u het kunt introduceren.
 • Het lukt u niet om op korte termijn en op eigen kracht de markt te betreden, door onbekendheid met buitenlandse markten en de complexiteit daarvan. U heeft ondersteuning van de overheid nodig om de nieuwe markt te betreden.
 • Tijdens het demonstratieproject toont u aan dat uw technologie, product of dienst ook onder de lokale omstandigheden van toegevoegde waarde is. Dat doet u in een reële praktijksituatie en voor een brede groep mogelijke afnemers.
  Let op: DHI is niet bedoeld voor het demonstreren of presenteren van een technologie op een beurs. Het tentoonstellen van bijvoorbeeld een machine valt ook niet onder de DHI-regeling.
 • Uw demonstratieproject mag niet groter in duur en omvang zijn dan noodzakelijk om de toegevoegde waarde aan te tonen.
 • Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen. Voor demonstratieprojecten in DGGF-landen is dit 5 keer het subsidiebedrag.
 • Verkoop van de gedemonstreerde technologie – ook aan een eventuele gastheer voor het project – mag pas plaatsvinden nadat het demonstratieproject volledig is afgerond.
 • Uw doelgroep is overtuigd van de toegevoegde waarde en de toepasbaarheid van uw technologie. Dit kan de weg vrijmaken voor het sluiten van contracten.

Looptijd

Een demonstratieproject loopt niet langer dan nodig is om het doel van het project te realiseren. De maximaal toegestane duur is 3 jaar. Meestal is een half jaar tot een jaar voldoende. Het project moet in principe binnen 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag starten.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage is maximaal 50% van de kosten van het demonstratieproject, met een maximum van € 200.000. Voor fragiele staten en focuslanden geldt een subsidiepercentage van 60%.

De subsidie moet in een redelijke verhouding staan tot een mogelijk exportresultaat op de beoogde buitenlandse markt. Deze verhouding is 1 op 10. Bijvoorbeeld: U krijgt € 100.000 subsidie voor een demonstratieproject. Dan moet het reële exportpotentieel op de betreffende markt minimaal € 1 miljoen zijn. Voor haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten in DGGF-landen is dit 5 keer het subsidiebedrag. U moet de aannemelijkheid van het exportresultaat onderbouwen bij uw subsidieaanvraag.

U krijgt subsidie voor hardware, gebouwen en/of software op basis van afschrijving tijdens de projectperiode.

Niet-subsidiabele kosten

U kunt in ieder geval geen subsidie krijgen voor:

 • kosten voor het ontwikkelen van een technologie, product of dienst. Een project gericht op ontwikkeling en onderzoek komt niet in aanmerking voor DHI.
 • aanpassingskosten van een technologie. Hiermee bedoelen we kosten die niet specifiek zijn, niet direct gerelateerd aan het doel van een demonstratieproject en daarvoor niet noodzakelijk. Zijn er wel aanpassingen nodig? Dan moeten de kosten daarvan in redelijke verhouding staan tot de totale projectkosten.
 • kosten voor marktonderzoek. Het uitgangspunt bij demonstratieprojecten is dat u de markt al kent en dat u de doelgroep al in kaart heeft gebracht.
 • kosten voor het ontwikkelen van trainingsprogramma's.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de officiële tekst van de regeling in de Staatscourant

 

Vragen over DHI-Demonstratieprojecten?

Neem contact op met onze klantadviseurs. Zij helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?