Open voor aanvragen

DHI-subsidieregeling

Gepubliceerd op:
27 maart 2013
Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2024

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u. Dien uw projectplan in voor een quickscan en kijk of uw project aansluit bij deze regeling. U kunt vanaf 15 januari 2024 een aanvraag indienen.

Budget en looptijd

Startdatum:
zondag 14 januari 2024
00:00
Einddatum:
dinsdag 31 december 2024
23:59
Totaal budget:
€ 8.500.000

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen in alle landen, behalve als er internationale sancties gelden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling. DHI draagt ook bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Voor wie?

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets ziet u of u een mkb-ondernemer bent.

Grotere ondernemingen kunnen in een samenwerkingsverband met een Nederlandse mkb-onderneming (penvoerder) in aanmerking komen voor DHI.

DHI staat open voor bedrijven uit alle sectoren die staan ingeschreven bij de KVK, behalve bedrijven;

 • zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij ondernemers met privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Deze bedrijven zijn onvoldoende gewaarborgd in het buitenland. Het gaat hierbij om een eenmanszaak, Vennootschap onder firma (vof), Commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap.
 • die in Nederland geen diensten, producten of technologie ontwikkelen of leveren.
 • die in Nederland geen substantiële activiteiten uitvoeren.
 • waarvan de activiteiten op de FMO-uitsluitingslijst staan.

Substantiële activiteiten

Een bedrijf voert substantiële activiteiten uit in Nederland als de onderneming:

 • administratie voert in Nederland;
 • belasting en sociale premies betaalt in Nederland;
 • een vergunning heeft voor de uitoefening van een beroep in Nederland;
 • staat ingeschreven bij een beroepsorganisatie in Nederland;
 • overeenkomsten met werknemers of klanten heeft waar Nederlands recht voor geldt;
 • in Nederland de belangrijkste activiteiten uitvoert en daar administratief personeel heeft;
 • de meeste overeenkomsten en de meeste omzet in Nederland heeft.

We verstrekken geen subsidie aan steenkolenprojecten. Of aan projecten gericht op de exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland.

Extra subsidie 'groene' DHI-projecten

Wilt u exporteren of investeren in het buitenland en draagt uw technologie bij aan een of meer van de vergroeningsdoelen? Dan kunt u extra DHI-subsidie hiervoor aanvragen. Als uw project aan de voorwaarden voldoet, dan is de subsidie maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Wij stellen als voorwaarde dat de belangrijkste technologie die in uw DHI-project centraal staat, een aanzienlijke bijdrage levert aan een of meer van de volgende vergroeningsdoelen:

 • Beperken van de snelheid van klimaatverandering.
 • Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.
 • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen.
 • Transitie naar een circulaire economie.
 • Preventie en bestrijden van vervuiling.
 • Beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen.

Download het 'Toetsingskader groene projecten' met voorbeelden van activiteiten en projecten die kunnen meehelpen aan deze vergroeningsdoelen.

DHI in een notendop

Aanvraagproces

Het aanvraagproces DHI bestaat uit 2 stappen.

 1. Dien eerst een quickscan in. U ontvangt dan een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code.
 2. Vraag met deze code de DHI-regeling aan.

Quickscans

Heeft u een concreet plan? Dan kunt u het hele jaar door een quickscan indienen. Zo toetsen wij of uw idee binnen de DHI-regeling past. Op basis van ons advies besluit u of u een aanvraag indient.

Modules

Wilt u uw technologie, product of dienst demonstreren in een van de DHI-landen? Of wilt u onderzoek doen naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw technologie, product of dienst? Of naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een buitenlandse onderneming? U kunt dan een aanvraag indienen voor een van de 3 modules.

Wat is het verschil?

Om de haalbaarheid van een project te onderzoeken is een haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsproject mogelijk:

 • Bij een haalbaarheidsstudie ligt het initiatief bij de buitenlandse partner. De partner heeft interesse in de technologie, product of dienst van het Nederlandse bedrijf. Via een haalbaarheidsstudie onderzoekt u of aanschaf haalbaar is.
 • Bij een investeringsvoorbereidingsproject ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer. Het bedrijf onderzoekt of de voorgenomen investering in het buitenland haalbaar is.

Gaat het om het daadwerkelijk demonstreren van een technologie, product of dienst in het doelland, dan is een demonstratieproject van toepassing.

Budget

Voor 2024 is er in totaal € 8,5 miljoen beschikbaar voor de DHI-regeling. Waarvan:

 • € 4 miljoen voor DGGF-landen
 • € 4,5 miljoen voor de overige landen

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn. De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Voorwaarden

Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van formele en inhoudelijke criteria. Uw aanvraag moet aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Aanvragen

Vanaf 15 januari 2024 tot en met 31 december 2024, kunt u een DHI-aanvraag indienen, zolang er budget beschikbaar is.

In 2023 breidden wij de DHI-regeling uit voor groene projecten.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Na uw aanvraag 

Wij beoordelen uw aanvraag. Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten. Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in.

Lees meer op de pagina Na uw aanvraag: hier vindt u informatie over beoordeling van uw aanvraag DHI. Ook leest u hoe u voortgangsrapportages en eindrapportages DHI indient.

Inspiratie opdoen?

Hoe maken andere ondernemers gebruik van de DHI-regeling? Lees hun ervaringen en tips. Of bekijk de video's over succesvolle DHI-projecten.

Kanters Holland B.V. ging u voor

Met hulp van de DHI-subsidieregeling lukte het Kanters Holland B.V. om hun gereviseerde melkmachines in Afrika te demonstreren en te verkopen. "DHI heeft het zakendoen niet alleen vergemakkelijkt maar ook ongelooflijk versneld", zegt eigenaar Tijn Kanters.

DHI-webinar terugkijken

Op 2 november 2021 informeerden wij ondernemers over DHI tijdens het webinar 'Realiseer uw internationale ambities met DHI-subsidie' Mike Jungerius en Yuri Dokter van DJ Monitor vertelden over hun DHI-project in India. Daarnaast deelden Maarten van Herpen en Nicole Maarsen van Solar Soaker ervaringen met hun project in Oeganda. Bekijk dit DHI-webinar op ons YouTube kanaal.

Overzicht projecten

Op onze website Development Cooperation Projects Database vindt u sinds 2016 alle DHI-projecten. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Wetten en regels

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de DHI-regeling? Neem contact op met onze klantadviseurs. Zij helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?