Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Europees Defensie Fonds

Gepubliceerd op:
10 april 2018
Laatst gecontroleerd op:
11 april 2022

Werkt u met nieuwe en uitdagende technologie in innovatieve projecten? Is deze technologie ook van belang voor Defensie? En werkt u samen met bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten? De Europese Commissie heeft geld beschikbaar om onderzoek en ontwikkeling gericht op Defensie verder te stimuleren.

Met het Europees Defensie Fonds (EDF) wil de Europese Commissie (EC) subsidie te verlenen aan projecten die nieuwe technologie en producten ontwikkelen geschikt zijn voor defensie. Hiermee wil de EC de Europese defensie-industrie versterken en de strategische autonomie bevorderen.

Europees Defensie Fonds

Het EDF wordt in de periode 2021-2027 uitgevoerd. Het EDF subsidieert zowel onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten. In beide gevallen worden documenten opgesteld, waarin staat beschreven welk type projecten de EC wil subsidiëren. Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten kunnen daar vervolgens projectvoorstellen op indienen.

Budget

Voor de periode van 2021 tot 2027 is er een budget beschikbaar van bijna € 8 miljard. Dit budget wordt als volgt besteed:

 • € 2,7 miljard aan de financiering van gezamenlijk defensieonderzoek; en
 • € 5.3 miljard aan de financiering van gezamenlijke capaciteitsontwikkeling als aanvulling op nationale bijdragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het EDF moet uw project aan enkele voorwaarden voldoen:

 • De projecten die de EC financiert vragen om samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten.
 • De vraagstukken hebben betrekking op vrijwel elk denkbaar technologisch domein en moeten gericht zijn op behoeften van defensie.
 • Alle deelnemende organisaties in het samenwerkingsverband moeten gevestigd zijn in de Europese Unie en ook het eigendom van de deelnemende organisaties moet in Europese handen zijn. Alleen in speciale gevallen mag van deze voorwaarde worden afgeweken.

De nadruk wordt gelegd op het betrekken van het mkb bij projectvoorstellen. Om te stimuleren dat het mkb onderdeel is van een samenwerkingsverband zijn er bonuscriteria gemaakt. Zie ook 'Betrokkenheid mkb'.

Betrokkenheid mkb

De EC streeft naar een grotere betrokkenheid van het mkb. Daarom zijn er speciale oproepen (calls) in het EDF waar alleen het mkb op kan reageren en waarvan het consortium alleen uit mkb-bedrijven mag bestaan. Bedrijven kunnen zelf met een projectidee aankomen dat relevant is voor het defensiedomein. Zo heeft het mkb volop gelegenheid om deel te nemen aan het EDF.

Ook kent het EC bonussen toe als het mkb vertegenwoordigd wordt in een consortium van een projectvoorstel voor een reguliere oproep.

Regeling Stimulering deelname van ondernemingen aan het Europees Defensie Fonds

Om deelname aan het EDF te stimuleren heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een nationale subsidieregeling ontwikkeld: de regeling Stimulering deelname van ondernemingen aan het Europees Defensie Fonds. 

Onderzoeksprojecten worden volledig gefinancierd vanuit het EDF, maar ontwikkelingsprojecten niet. Deze subsidie richt zich daarom vooral op ondernemingen die willen deelnemen aan het EDF bij specifiek ontwikkelingsprojecten.

De regeling bestaat uit 2 onderdelen:

Module A

Om het mkb te helpen zich te positioneren voor deelname aan consortia voor het EDF, is er via module 1 een vergoeding beschikbaar om een externe partij, zoals een consultant, in te huren. Deze kosten worden vergoed voor 50% tot maximaal € 5000. Voor deze module kunt u nog geen subsidie aanvragen. Meer informatie hierover volgt in 2022.

Module B

Met cofinanciering financiert de Nederlandse overheid een deel van de projectkosten van Nederlandse ondernemingen die niet uit het EDF worden vergoed tot maximaal € 1,5 miljoen per organisatie per ingediend project.

Budget

Op dit moment zijn er 2 calls voor deze module in 2021 en 2022. Voor de call in 2021 is € 2,75 miljoen beschikbaar en voor de call in 2022 € 4,5 miljoen.

Voorwaarden

De meest belangrijke voorwaarden zijn:

 • U komt alleen in aanmerking voor nationale subsidie als u een projectvoorstel indient bij het de Europese Commissie voor het EDF. Voor de eerste call van het EDF is de deadline 9 december 2021.
 • Alleen ondernemingen komen voor deze subsidie in aanmerking.
 • Wij verlenen alleen subsidie aan projecten die nog geen steun ontvangen vanuit het Ministerie van Defensie. Met deze steun kan de positie van bedrijven worden versterkt en/of behouden op gebieden waar het ministerie van Defensie op korte termijn nog geen vervangingsprojecten heeft voorzien.

Voor een volledig overzicht van de voorwaarden bekijkt u de publicatie Staatscourant. De link naar de publicatie vindt u onderaan onder 'Meer informatie'.

Aanvragen

U kunt voor de eerste call van 2021 geen nationale subsidie meer aanvragen. Dit kon van 2 december tot en met 3 december 2021, 17:00 uur.

Na uw aanvraag

U ontvangt vóór uw aanvraag bij het EDF van ons een beschikking onder opschortende voorwaarden. Deze beschikking stuurt u mee met uw EDF-projectvoorstel aan de Europese Commissie.

Deze opschortende voorwaarden houden in dat wij de nationale subsidie definitief toekennen aan de hand van de ranking van de Europese Commissie na de evaluatie door experts. Deze evaluatie gebeurt binnen 6 maanden na de indiening van uw projectvoorstel bij het EDF. Daarna heeft de Europese Commissie 3 maanden de tijd om de 'grant agreement' op te stellen en de beschikkingen te verlenen.

Op basis van de ranking binnen deze evaluatie wordt het EZK-subsidiebudget verdeeld. Het beste project wordt als eerst gefinancierd, daarna die er op volgt enzovoorts, tot het budget ontoereikend is om het volgende project te financieren. Bij een gelijke stand van de ranking volgt een loting welk project als laatst gefinancierd zal worden als het budget is uitgeput.

Achtergrond

Dit defensiefonds is nieuw voor de EC en de lidstaten, maar vanzelfsprekend ook voor de industrie, kennisinstellingen en universiteiten. Daarom zijn er vanaf 2017 2 voorbereidende programma's geweest, zodat alle partijen ervaring kon opdoen met de processen en voorwaarden bij het uitvoeren van deze defensieprojecten:

 • het Preparatory Action on Defence Research (PADR); en
 • het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP).

Deze richtten zich op respectievelijk onderzoek en ontwikkeling.

Het EDF-programma is opgezet naast het Horizon Europe programma, dat alleen civiel onderzoek mag financieren.

Meer informatie

 • Nationale focuspunten (National Focal Points, NFP's) ondersteunen de uitvoering van het Europees Defensiefonds. Team IRIS van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is het NFP voor Nederlandse organisaties. Lees meer over de nationale focuspunten (Engelstalig) van het Europees Defensiefonds op de website van de Europese Commissie.
 • Lees meer over het Europees Defensie Fonds in de EU-verordening 2021/697 (publicatiedatum: 29 april 2021).
 • Lees meer over de nationale regeling Stimulering deelname van ondernemingen aan het Europees Defensiefonds in de publicatie Staatscourant (publicatiedatum: 1 december 2021).
In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?