Open voor aanvragen

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten

Gepubliceerd op:
8 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
13 september 2022

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal.

LIFE geeft subsidie aan projecten die het Europese beleid op één van de volgende onderwerpen verder ontwikkelen of in de praktijk brengen:

Er kan veel onder LIFE. Denk aan een LIFE-project dat bijdraagt aan het verminderen van geluidsoverlast, het efficiënter gebruik van grondstoffen of het bevorderen van de biodiversiteit.

De diversiteit van de projectmogelijkheden maakt het soms ook moeilijk te bepalen of uw project past binnen LIFE en zo ja, onder welk deelprogramma uw projectidee valt, of om welk type project het gaat. Daarnaast moet u uw subsidieaanvraag logisch opbouwen en een duidelijke onderbouwing van de impact geven.

Wij helpen en adviseren u, zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is en u de meeste kans maakt op subsidie. Neem dan ook vooral al bij de eerste idee-ontwikkeling contact op met ons: wachten op een openstaande call hoeft niet.

Voor wie?

Elke organisatie in de Europese Unie (EU) kan een LIFE-subsidie aanvragen, zoals:

 • Bedrijven
 • Overheidsorganisaties
 • Non-gouvernementele organisaties (NGO’s)
 • Kennisinstellingen

Actuele calls

Bekijk de openstaande calls via Search Funding & Tenders (europa.eu):

 • Calls voor traditionele projecten staan open tot 4 oktober 2022 om 17:00 uur
 • Calls voor CET-projecten staan open tot 16 november 2022 om 17:00 uur

Financieringsvormen en projecten

Uw keuze voor het deelprogramma en uw keuze voor het soort project zijn bepalend voor de aanvraag en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Er zijn verschillende soorten LIFE-financieringsvormen en -projecten, en daarmee verschillende calls. Kenmerken LIFE-subsidie:

 • LIFE projecten zijn voornamelijk traditionele projecten (standard action projects).
 • De bijdrage vanuit de Europese Commissie (EC) ligt gemiddeld rond de € 1 - 3 miljoen voor dit type project.
 • Dien projecten in die groter zijn dan € 1 miljoen aan projectkosten. Kleinere bedragen aan projectkosten lonen de moeite niet voor u en de Europese Commissie.
 • Een LIFE-project duurt maximaal 10 jaar.  
 • Slagingskans van een aanvraag ligt rond de 30%.

Lees meer over de LIFE-financieringsvormen en -projecten.

Stappenplan aanvragen LIFE

Hoeveel kans maakt uw project? Binnen het LIFE-programma is sterke internationale concurrentie om het beschikbare budget. De EU beloont alleen de beste aanvragen met subsidie. Volg de onderstaande stappen om goed van start te gaan met uw aanvraag.

Stap 1

Neem contact op met ons om u vroegtijdig te laten adviseren over LIFE en de opbouw van uw projectidee en subsidieaanvraag. Wij helpen u met het ontwikkelen van een helder onderbouwde aanvraag, die duidelijk de verwachte impact van uw project laat zien.

Stap 2

Zorg dat u goed geïnformeerd bent over de subsidievoorwaarden. Lees voordat u een aanvraag doet de guidelines en criteria op de EU-website. Volg ook de eventuele informatiebijeenkomsten die wij samen met CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) hierover organiseren. CINEA voert voor de EC de LIFE-subsidie uit.

Er gelden verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor LIFE-subsidie. De voorwaarden zijn afhankelijk van het type project dat u kiest en onder welk deelprogramma uw project valt. Lees de aandachtspunten zodat uw aanvraag de grootste kans heeft om gehonoreerd te worden. Deze punten zijn samengesteld op basis van de ervaringen met voorgaande aanvragen.

Stap 3

De aanvraag voor subsidie doet u vervolgens zelf rechtstreeks bij de EC via de portal Funding & tenders (europa.eu). Als u wilt, lezen wij mee met uw concept en geven we feedback. Stuur uw concept in dat geval een paar weken voor de indieningsdatum. Vanaf 2021 dient u uw aanvraag in via het E-grant systeem. Dit is een nieuwe werkwijze. Om hierover meer te weten gaat u naar de paragraaf aanvraagproces op de pagina aandachtspunten.

Stuur ons uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? U kunt het gehele jaar via het projectideeformulier met ons van gedachten wisselen over uw project. Wij helpen u graag zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is. U kunt ook via e-mail contact opnemen.

Download

Downloads

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?