Open voor aanvragen

LIFE: Beoordelingscriteria

Laatst gecontroleerd op:
31 december 2020
Gepubliceerd op:
30 december 2020

Wilt u weten hoe u een voorstel indient, wat de guidelines zijn, en meer informatie over criteria en bijeenkomsten?

U leest het op de EU-website. Houd in ieder geval rekening met de volgende beordelingscriteria:

Minimale score

Elk jaar is de onderverdeling van de minimale score afhankelijk van budget en hoeveelheid ingediende projecten. Die verdeling wordt pas bekend als de voorstellen uit de call zijn geëvalueerd.

Voor 2020 is er dus nog geen minimale score aan te geven. Wanneer inzicht is in de minimale score die nodig was voor de call van 2020 (verwachting medio 2021), dan passen wij dit aan

Om een idee te geven van de minimale score vindt u hieronder de minimale scores voor het indienen van een full proposal uit 2019. Dit geldt dus niet voor de nieuwe call van april 2020 en is illustratief.

  • Natuur: 29 (van de 50)
  • Milieu: 25 (van de 50)
  • Milieu- en natuurbeleid en communicatie: 40 (van de 50)

Minimale score goedgekeurde projecten

De volgende scores voor het subprogramma Klimaat waren in 2019 nodig voor een full proposal om een bijdrage uit LIFE te ontvangen.

  • Klimaatadaptatie: 68 (van de 100)
  • Klimaatmitigatie: 70 (van de 100)
  • Klimaatbeleid en communicatie: 73 (van de 100)
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?