Open voor aanvragen

LIFE: Integrale projecten

Gepubliceerd op:
9 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2021

Bij integrale of geïntegreerde projecten werken partijen zoals rijksoverheden (indieners) samen met andere overheden, ngo’s, bedrijven en kennisinstellingen. Ze ontwikkelen een integraal en strategische plan voor de aanpak van de milieu- of klimaatproblemen. Het kan gaan om Europese wetgeving over natuur, water, afval, lucht en klimaat. Integrale projecten zijn van (multi)regionale of (inter)nationale schaal. De focus ligt op coördinatie en zorgen voor commitment.

  • Het gaat om grote projecten met € 8 tot 12 miljoen subsidie en een looptijd van 4 tot 8 jaar.
  • Naast LIFE moet er minstens 1 andere (Europese) subsidieregeling betrokken worden bij het project, zoals bijvoorbeeld het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
  • Elk land kon in de periode 2014-2020 maximaal 3 integrale projecten gesubsidieerd krijgen vanuit LIFE: 1 over klimaat en 2 over milieu of natuur.

Maximale cofinancieringspercentage

LIFE subsidieert maximaal 60% van het totale projectbudget.

Stuur ons uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? Kent u de voorwaarden? En denkt u kans te maken op een succesvolle aanvraag? Vraag hierover eerst advies aan via het projectideeformulier. U kunt het hele jaar door met ons van gedachten wisselen over uw idee. Dat kan per e-mail.

Actuele calls

Stappenplan aanvragen

Hoeveel kans maakt uw project? De slagingskans van uw project hangt af van de kwaliteit van uw aanvraag. Volg het stappenplan via LIFE om goed van start te gaan met uw aanvraag voor subsidie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?