Tijdelijk gesloten voor aanvragen

LIFE: Ondersteuning voor NGO's

Gepubliceerd op:
26 maart 2019
Laatst gecontroleerd op:
31 december 2020

Eens in de 2 jaar kunnen ngo’s zich aanmelden om in aanmerking te komen voor subsidie voor de kosten die ze maken voor huisvesting, bureaukosten oftewel operationele en administratieve kosten. Het gaat dus niet over projectsubsidies.

De subsidiabele kosten van ngo’s worden tot maximaal 60% vergoed, met een maximum van € 7 ton per ngo per jaar. Hier vallen onder andere personeelskosten, reiskosten, afschrijving of huur van apparatuur en huur van kantoorruimte voor de aangevraagde periode 2020 en 2021 onder.

De Europese Commissie geeft alleen subsidie als uw organisatie actief is op het gebied van natuurlijk kapitaal, grondstofefficiency/groene economie, klimaat of het voorkomen van gezondheids- en welzijnsschade door milieuvervuiling. De doelen van de EU moeten door de activiteiten van uw stichting/organisatie dus eerder worden bereikt.

Stuur uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? Kent u de voorwaarden per type project en die van het subprogramma van uw keuze? En denkt u kans te maken op een succesvolle aanvraag? Vraag hierover eerst advies aan via het projectideeformulier. U kunt het gehele jaar door met ons van gedachten wisselen over uw idee. Dat kan per e-mail.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?