Open voor aanvragen

LIFE: Deelprogramma Milieu

Gepubliceerd op:
8 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
7 april 2021

Gaat u aan de slag met een veelbelovend project rondom circulaire economie, hulpbronnengebruik, biodiversiteit of de communicatie rond milieubeleid?

Het deelprogramma Milieu bestaat uit 3 onderdelen:

  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: u heeft een projectidee om een innovatie te ontwikkelen, testen of te demonstreren. Daarbij richt u zich bijvoorbeeld op een groene en circulaire economie. Maar het kan ook gaan om water, zee, lucht en emissies, milieu en gezondheid.
  • natuur en biodiversiteit: u wilt Natura 2000-gebieden of andere natuur in Europa beschermen en verbeteren. Ook hiervoor ontwikkelt, test of demonstreert u oplossingen voor een versteviging van beleid en wetgeving.
  • informatie en bestuur: u richt zich op bewustwording van het milieu. U ondersteunt de communicatie, verspreiding van informatie, stimuleert handhaving, naleving en beter bestuur. Daarnaast zoekt u samenwerking en betrokkenheid van andere belanghebbenden.

Voor het deelprogramma Milieu schrijft u eerst een projectvoorstel (concept note). En op uitnodiging schrijft u daarna een full proposal. Op welke punten kwamen voorgangers die ondersteuning vroegen van het LIFE-programma tekort? Voorkom dat u in bekende valkuilen trapt en leer van de belangrijkste evaluatie- en aandachtspunten.

Stuur ons uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? U kunt het gehele jaar door via het projectideeformulier (download) met ons van gedachten wisselen over uw project. Stuur het formulier op via e-mail.

Stappenplan aanvragen

Hoeveel kans maakt uw project? De slagingskans van uw project hangt af van de kwaliteit van uw aanvraag.

Volg het stappenplan

Volg het stappenplan via de LIFE-pagina om goed van start te gaan met uw aanvraag voor subsidie.

LIFE in de praktijk

Doe inspiratie op met lopende LIFE-projecten. Bekijk de uitgebreide database met LIFE-projecten uit alle deelnemende landen. U selecteert op verschillende manieren interessante projecten, zoals op programmaonderdeel, thema of land. Misschien komt u zo tot nieuwe inzichten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?