Open voor aanvragen

LIFE: NGO4GREEN DEAL

Gepubliceerd op:
30 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
16 april 2021

De call NGO4GREEN DEAL was open tot en met 31 maart 2021 - 17:00 uur. U kunt niet meer aanvragen. Er is € 12 miljoen beschikbaar. LIFE subsidieert maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

De Europese Green Deal is de blauwdruk en routekaart van de Europese Commissie om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken, met een duurzame economie die niemand achter laat. Te midden van de economische crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie krijgen ook ngo’s te maken met een klap. Dit kan hun vermogen aantasten een bijdrage te leveren aan de ingrijpende transformaties die nodig zijn voor een succesvolle en rechtvaardige transitie naar een duurzame toekomst. 

Deze call (LIFE 2020 NGO4GD) richt zich op het versterken van de capaciteit van ngo's die op het niveau van de lidstaten optreden om de deelname van het maatschappelijk middenveld en de bijdrage aan de uitvoering van de Europese Green Deal te mobiliseren en te versterken.

Voorwaarden

De type projecten die in aanmerking komen kunnen operationeel zijn:

  • gerelateerd aan belangenbehartiging
  • dragen bij aan het verbeteren van het kennisniveau
  • versterken het maatschappelijk middenveld voor een inclusieve uitvoering van de Europese Green Deal op nationaal en / of subnationaal niveau.
  • U kunt denken aan: informatiecampagnes, deelname aan openbare raadplegingen, samenwerking en coalitievorming met andere organisaties, uitwerking van position papers, conferenties, seminars, opleidingsactiviteiten, bewustmakings- en verspreidingsacties, acties gericht op het creëren en verbeteren van netwerken, uitwisseling van goede praktijken, studies, analyses, kaartactiviteiten, concrete implementatieacties, mobilisatie en ondersteuning van vrijwilligers, enzovoorts.

Bekijk in de guidelines of uw organisatie en projecten in aanmerking komen voor deze call. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?