Open voor aanvragen

LIFE: Traditionele projecten

Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2021
Gepubliceerd op:
9 augustus 2017

Bedrijven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen richten zich met een traditioneel project op één specifiek natuur-, milieu- of klimaatprobleem. Het probleem is meetbaar en uw project biedt een oplossing. U sluit hiermee aan op het EU-beleid. Raadpleeg voor de relevante topics in het EU-beleid de Guidelines.

Soorten traditionele projecten:

 • project rond beste werkwijzen – pas de meest geschikte, kosteneffectieve en geavanceerde technieken of methoden toe.
 • demonstratieproject – realiseer, test en evalueer uw innovatie.
 • proefproject – pas voor het eerst een veelbelovende techniek of methode toe.
 • informatie-, bewustmakings- en verspreidingsproject – om de bewustwording en bekendheid van het Milieu- of Klimaatprogramma te vergroten.

Uw projectvoorstel moet in ieder geval aan het volgende voldoen:

 • U monitort het effect van uw project. Uw project heeft een duidelijke impact.
 • Uw project heeft aantoonbare meerwaarde voor Europa.
 • U werkt samen met relevante partners binnen Nederland of Europa.
 • U krijgt geen steun van andere Europese regelingen dan LIFE. U mag wel gebruikmaken van lokale, regionale en nationale subsidies.
 • De projectenkosten bedragen meer dan € 1 miljoen.

Maximale cofinancieringspercentage

LIFE subsidieert maximaal 55% van uw totale projectbudget. Het maximum is 75% voor subprogramma Milieu, onderdeel Natuur en biodiversiteit, bij prioritaire soorten en habitats.

Actuele calls

Stuur ons uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? U kunt het gehele jaar door via het projectideeformulier (download) met ons van gedachten wisselen over uw project. Stuur het formulier op via e-mail.

Stappenplan aanvragen

Hoeveel kans maakt uw project? De slagingskans van uw project hangt af van de kwaliteit van uw aanvraag. Volg het stappenplan via LIFE om goed van start te gaan met uw aanvraag voor subsidie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?