Open voor aanvragen

Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming

Gepubliceerd op:
4 augustus 2023
Laatst gecontroleerd op:
1 september 2023

U werkt aan preventieve en niet-chemische maatregelen om geïntegreerde gewasbescherming te verbeteren. Doet u dat met een innovatieproject of een investering in bedrijfsmiddelen? U kunt subsidie aanvragen voor kosten van een van beide.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 september 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
vrijdag 29 september 2023
15:00 (CEST)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
50% subsidie op kosten innovatieproject of investering; minimum subsidie van € 10.000 (innovatieproject) / € 5.000 (investeringen); maximum subsidie van € 125.000 per aanvraag
Totaal budget:
€ 5.000.000

Plafond subsidieonderdeel investering bereikt

Op dit moment is het budget van het subsidieonderdeel investering uitgeput. Op maandag 4 september 2023 hebben wij erg veel aanvragen ontvangen. Het budget is lang niet genoeg om iedere aanvrager subsidie te geven. Er komt daarom een loting om de volgorde te bepalen waarin we de aanvragen zullen beoordelen. U kunt nog wel subsidie voor dit onderdeel aanvragen, maar uw aanvraag wordt waarschijnlijk afgewezen.

Geïntegreerde gewasbescherming

Bij geïntegreerde gewasbescherming beheerst en bestrijdt u ziekten, plagen en onkruiden op verschillende manieren. U kiest daarbij voor preventie en niet-chemische maatregelen en zo min mogelijk voor gewasbeschermingsmiddelen. Zijn die toch nodig? Dan is het gebruik ervan zo goed als vrij van uitstoot naar het milieu. En er blijven bijna geen resten van achter op producten.

Waarvoor krijgt u subsidie

Het doel van de subsidie Geïntegreerde gewasbescherming is minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken tegen ziekten, plagen en onkruiden. De subsidieregeling bestaat uit 2 onderdelen. U vraagt subsidie aan voor een van deze onderdelen:

  • innovatieprojecten geïntegreerde gewasbescherming;
    U werkt met een project mee aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen.
  • investeringen in maximaal 2 nieuwe bedrijfsmiddelen;
    U koopt nieuwe bedrijfsmiddelen voor mechanische onkruidbestrijding. Welke middelen dat zijn leest u bij de voorwaarden.

Voor wie

U kunt voor uzelf subsidie aanvragen of in een samenwerkingsverband. 

Budget

De 2 onderdelen van de subsidieregeling hebben ieder een eigen budget. Samen goed voor € 5.000.000. Voor beide geldt dat u 50% van een deel van de kosten krijgt, met een maximaal subsidiebedrag. 

Minimaal en maximaal subsidiebedrag en totaal subsidiebudget

  Minimaal subsidiebedrag
exclusief btw
Maximaal subsidiebedrag 
exclusief btw
Budget per
subsidieonderdeel
Innovatieprojecten € 10.000 € 125.000 € 1.500.000
Investeringen € 5.000 € 125.000 € 3.500.000

Voorwaarden

Voor beide subsidies gelden voorwaarden. Welke dat zijn, hangt af van welke van de twee subsidies u aanvraagt.

Uw aanvraag voorbereiden

U stuurt met uw aanvraag een aantal documenten mee. Welke dat zijn, hangt af van waar u subsidie voor aanvraagt: voor een innovatieproject of voor investeringen.

Aanvragen

U vraagt de subsidie Geïntegreerde gewasbescherming aan vanaf 1 september 2023, 09:00 uur tot en met 29 september 2023, 17:00 uur. Dat doet u op Mijn RVO en u logt in met eHerkenning. Daarvoor heeft u minimaal niveau 3 nodig.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij of deze aan de voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is, wijzen wij uw aanvraag af.

Aanvraag niet compleet?

Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u om de informatie die ontbreekt. De datum van aanvraag is dan de dag dat wij die informatie van u binnenkrijgen.

Op volgorde van binnenkomst

Wij verdelen het totale subsidiebudget voor innovatieprojecten en voor investeringen op volgorde van binnenkomst. Komen we met het aantal aanvragen boven het beschikbare budget? Dan loten we op de dag dat het plafond bereikt is welke aanvragen van die dag we in behandeling nemen.

Beslissing binnen 8 weken

U ontvangt onze beslissing binnen 8 weken. Krijgt u subsidie van ons? Dan maken wij binnen 2 weken een voorschot aan u over van 80% van het subsidiebedrag.

Uw aanvraag wijzigen of intrekken

U kunt uw aanvraag nog veranderen of intrekken. Dit doet u vóór u de vaststelling aanvraagt. U gaat naar Geïntegreerde gewasbescherming op Mijn RVO en klikt op Beheren om in uw aanvraag te komen. Hier ziet u Optionele taken staan. U kunt nu kiezen voor Wijzigingsverzoek indienen of Verzoek om intrekking indienen. U geeft ook de reden op waarom u uw aanvraag wijzigt of intrekt. Nadat u het verzoek verstuurd heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Deze subsidie staat niet in Mijn dossier, maar in UPNL. Daar ziet u ook berichten over uw aanvraag. Op Geïntegreerde gewasbescherming op Mijn RVO klikt u op Beheren om bij uw aanvraag te komen. 

Subsidievaststelling aanvragen

Heeft u uw innovatieproject binnen 2 jaar afgerond? Of uw investering binnen één jaar? Dan doet u binnen 13 weken na afronding een aanvraag voor subsidievaststelling. Daarmee vraagt u het definitieve subsidiebedrag aan. Met de vaststellingsaanvraag berekenen we hoeveel subsidie u nog van ons krijgt. Of dat wij misschien nog een deel van u terugkrijgen.

Zorg dat u de vaststelling op tijd aanvraagt. Zo voorkomt u in ieder geval dat u het hele voorschot moet terugbetalen. U doet uw aanvraag op Mijn RVO en logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 3 nodig. 

Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beslissing. Krijgt u nog subsidie? Dan staat het bedrag binnen 6 weken op uw rekening.

Documenten meesturen

Voor de vaststelling stuurt u kopieën mee van facturen en betaalbewijzen van uw project of investering.

Wetten en regels

Meer weten?

Wilt u in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen? U leest daar meer over onder Samenwerking in subsidieprojecten.

De subsidie Geïntegreerde gewasbescherming is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?