Geïntegreerde gewasbescherming verbeteren

Gepubliceerd op:
26 april 2024

Wilt u ziekten, dierenplagen en onkruiden in gewassen voorkomen en verwijderen met niet-chemische maatregelen? Bijvoorbeeld door aan een innovatieproject te werken of te investeren in een nieuw bedrijfsmiddel. U kunt voor één van beide subsidie aanvragen.

Innoveren of investeren in geïntegreerde gewasbescherming

U kunt dus subsidie krijgen als u geïntegreerde gewasbescherming verbetert. Dit doet u door te innoveren of te investeren. U beheerst en bestrijdt dan ziekten, plagen en onkruiden met preventie en niet-chemische maatregelen. En u kiest zo min mogelijk voor gewasbeschermingsmiddelen. Zijn die toch nodig? Dan is het gebruik ervan zo goed als vrij van uitstoot naar het milieu. En er blijven bijna geen resten van achter op producten.

Wilt u meer weten over de aanvraagperiode in 2023? Deze informatie vindt u op Subsidie Geintegreerde gewasbescherming 2023.  

Subsidie voor samenwerkings-verbanden die in een innovatieproject werken aan preventieve en niet-chemische maatregelen om geïntegreerde gewasbescherming te verbeteren.

Subsidie voor ondernemers die investeren in een nieuw bedrijfsmiddel voor geïntegreerde gewasbescherming. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?