Bijna open voor aanvragen

Samenwerken aan innovatie geïntegreerde gewasbescherming

Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2024
Gepubliceerd op:
19 april 2024

Wilt u met een innovatieproject werken aan preventieve en niet-chemische maatregelen om geïntegreerde gewasbescherming te verbeteren? U kunt subsidie aanvragen voor de kosten die u hiervoor maakt.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 3 juni 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 28 juni 2024
17:00
50% subsidie op kosten innovatieproject; minimum subsidie van € 25.000; maximum subsidie van € 125.000 per aanvraag
Totaal budget:
€ 750.000

Voor wie?

U vraagt deze subsidie altijd aan in een samenwerkingsverband. Hierin zitten in elk geval een of meer landbouwondernemingen en een of meer onderzoeksorganisaties. Ook deze partijen kunnen onderdeel zijn van het samenwerkingsverband:

 • loonwerkbedrijven
 • bedrijven die landbouwmechanisatieproducten ontwikkelen of verkopen

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • U kunt maar één subsidie uit de subsidiemodule Geïntegreerde gewasbescherming aanvragen. Vraagt u deze subsidie Samenwerken aan innovatie geïntegreerde gewasbescherming aan? Dan kunt u dit jaar de subsidie Investeren in geïntegreerde gewasbescherming dus niet aanvragen. 
 • Heeft u vorig jaar deze subsidie ontvangen? Dan kan dat dit jaar niet. Vraagt u in een samenwerkingsverband aan als onderzoeksorganisatie? Dan kunt u dit jaar wel deze subsidie ontvangen. Ook kunt u in meer dan één samenwerkingsverband een subsidieaanvraag doen.
 • U stuurt documenten mee. Die bereidt u voor uw aanvraag voor. Welke dit zijn, leest u onder Uw aanvraag voorbereiden.

Minimum subsidiebedrag

U doet een aanvraag voor minimaal € 50.000 aan kosten waar u subsidie voor kunt krijgen. U vraagt dan minimaal € 25.000 subsidie aan. Is het subsidiebedrag lager? Dan krijgt u geen subsidie.

Start, einde en voortgang van het project

Na goedkeuring van uw aanvraag

 • start u het innovatieproject binnen 3 maanden;
 • mag de uitvoering van het project maximaal 2 jaar duren.

Kosten waarvoor u subsidie krijgt

Het innovatieproject is een zogenaamd industrieel onderzoek. Wat dit betekent leest u op Onderzoeksorganisaties onder Criteria onderzoeksorganisatie. U krijgt subsidie voor:

 • personeelskosten door het project;
 • (afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting voor gebruik tijdens het project;
 • afschrijvingskosten van gebouwen en grond voor gebruik tijdens het project
 • kosten voor eerder onderzoek, kennis en octrooien;
 • algemene kosten en uitgaven voor materiaal, leveringen en producten die uit het project voortkomen.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u een aantal documenten mee. Bekijk hier wat verzamelt en regelt voor uw aanvraag.

Aanvragen

U vraagt de subsidie Samenwerken aan innovatie geïntegreerde gewasbescherming aan vanaf 3 juni 2024, 09:00 uur tot en met 28 juni 2024, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw subsidieaanvraag compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij of deze aan de voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is, wijzen wij uw aanvraag af.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een subsidie aanvragen in een samenwerkingsverband? U leest dit op Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder Samenwerking in subsidieprojecten.
De subsidie Geïntegreerde gewasbescherming is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

Wetten en regels

Subsidie in 2023

Heeft u deze subsidie aangevraagd in 2023? Op de pagina Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming 2023 vindt u alle informatie over deze aanvraagperiode.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?