Bijna open voor aanvragen

Investeren in geïntegreerde gewasbescherming

Laatst gecontroleerd op:
30 mei 2024
Gepubliceerd op:
22 april 2024

Wilt u investeren in een nieuw bedrijfsmiddel om uw gewassen te beschermen? U kunt subsidie aanvragen voor de aanschafkosten. U gebruikt hierbij geen of zo weinig mogelijk chemische beschermingsmiddelen (geïntegreerde gewasbescherming).

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 20 juni 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 28 juni 2024
17:00
35% subsidie op kosten van de investering; minimum subsidie van € 5.000; maximum subsidie van € 75.000 per aanvraag
Totaal budget:
€ 2.250.000

Voor wie?

Heeft u een landbouwonderneming of een loonwerkbedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de investering in een nieuw bedrijfsmiddel. Dit kunt u zelf doen of in een samenwerkingsverband. 
Kiest u voor een samenwerkingsverband dan bestaat dat uit:

 • 2 of meer landbouwondernemingen;
 • 2 of meer loonwerkbedrijven;
 • een of meer landbouwondernemingen met een of meer loonwerkbedrijven.

Waar vraagt u subsidie voor aan

U kunt subsidie krijgen voor een investering in één nieuw bedrijfsmiddel. Het moet als doel hebben ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden met preventieve of niet-chemische maatregelen. Kan het bedrijfsmiddel dat niet, dan krijgt u er geen subsidie voor.
U kunt een aanvraag doen voor een van de volgende bedrijfsmiddelen:

 1. een bedrijfsmiddel dat minimaal een van de volgende 5 bewerkingen kan uitvoeren. Het moet tot doel hebben om groenbemesters en vanggewassen direct:

  1. te vernietigen;
  2. af te maaien;
  3. te verhakselen;
  4. kapot te frezen;
  5. in te werken.

  Voorbeelden hiervan zijn een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. 
   

 2. een praktijkrijp bedrijfsmiddel dat als doel heeft ziekten, plagen en onkruiden direct en op een niet-chemische manier te bestrijden.

U krijgt geen subsidie voor:

 • de tractor waaraan u het bedrijfsmiddel koppelt;
 • bedrijfsmiddelen die u kunt koppelen aan het bedrijfsmiddel waar u subsidie voor aanvraagt, zoals gps, een zaaimachine of een zaadtank;
 • bedrijfsmiddelen voor alle niet genoemde preventieve en niet-chemische maatregelen.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden.

 • U kunt maar één subsidie aanvragen uit de subsidiemodule Geïntegreerde gewasbescherming. Vraagt u deze subsidie Investeren in geïntegreerde gewasbescherming aan? Dan kunt u dit jaar de subsidie Samenwerken aan innovatie geïntegreerde gewasbescherming dus niet aanvragen. 
 • Heeft u vorig jaar deze subsidie ontvangen? Dan kan dat dit jaar niet. 
 • U stuurt documenten mee. Die bereidt u voor uw aanvraag voor. Welke dit zijn, leest u onder Uw aanvraag voorbereiden. 

Minimum subsidiebedrag

U doet een aanvraag voor minimaal € 14.286 aan kosten waar u subsidie voor kunt krijgen. U vraagt dan minimaal € 5.000 subsidie aan. Is het subsidiebedrag lager? Dan krijgt u geen subsidie.

Eén aanvraag

U doet één aanvraag voor subsidie voor de investering in één nieuw bedrijfsmiddel. Voor een tweedehands bedrijfsmiddel krijgt u geen subsidie. Doet u meer aanvragen? Dan wijzen wij de volgende aanvraag/aanvragen af.

Start, einde en voortgang van het project

Na goedkeuring van uw aanvraag:

 • start u binnen één maand met activiteiten voor uw investering;
 • gebeurt de levering ervan binnen één jaar.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u een aantal documenten mee. Bekijk hier wat u verzamelt en regelt voor uw aanvraag.

Aanvragen

U vraagt de subsidie Geïntegreerde gewasbescherming aan vanaf 20 juni 2024, 09:00 uur tot en met 28 juni 2024, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. 

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij of deze aan de voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is, wijzen wij uw aanvraag af.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een subsidie aanvragen in een samenwerkingsverband? U leest dit op Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder Samenwerking in subsidieprojecten.
De subsidie Geïntegreerde gewasbescherming is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

Wetten en regels

Subsidie in 2023

Heeft u deze subsidie aangevraagd in 2023? Op de pagina Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming 2023 vindt u alle informatie over deze aanvraagperiode.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?