Open voor aanvragen

GLB-projectsubsidie kennisprojecten Overijssel en Zeeland

Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2024
Gepubliceerd op:
13 juni 2024

Bent u ondernemer in de provincie Overijssel of Zeeland? En wilt u kennis en informatie delen met een groep landbouwers? Dan kunt u subsidie krijgen.

Aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 3 juli 2024
09:00
Einddatum:
maandag 30 september 2024
17:00

Voor wie?

Deze subsidie is voor ondernemers in Overijssel en Zeeland die kennis en informatie willen delen met een groep landbouwers. Deze kennisoverdracht kunt u bijvoorbeeld doen door:

  • trainingen en workshops te geven; 
  • coaching aan te bieden; en 
  • voorlichtings- en demonstratieactiviteiten te organiseren.

U kunt dit doen als individuele ondernemer of kennisaanbieder. U kunt ook als samenwerkingsverband subsidie aanvragen. 

Budget

Provincie Totaal budget Minimaal bedrag Maximaal bedrag
Overijssel € 717.750 € 30.000 € 300.000
Zeeland € 1.200.000 € 250.000 Geen

Voor deze openstelling geldt een subsidiepercentage van 80%. 80% van de subsidiabele kosten wordt dus vergoed.

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Voorwaarden Overijssel

Voor Overijssel geldt dat er ten minste 3 landbouwers deelnemen aan de activiteiten die u organiseert. 

Voorwaarden Zeeland

Voor Zeeland geldt dat er minimaal 100 landbouwers meedoen aan uw project waarvoor u subsidie ontvangt. En u bent zelf verantwoordelijk om de verplichte cofinanciering te regelen. 

Voorwaarden voor uw project

U zet gekwalificeerde en opgeleide personen in voor de kennisoverdracht. We vragen cv’s of andere documenten op om dit te controleren.

Ontvangt uw project subsidie? Dan deelt u informatie over uw project. Dit kan bijvoorbeeld door een samenvatting of verslag aan te leveren.

Uw project heeft te maken met kennisoverdracht over een of meer van deze onderwerpen:

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt deze bijlagen mee: 

  • projectplan 
  • begroting 
  • onderbouwing van de begroting 
  • bewijsstukken en offertes van uw project cv’s of andere documenten van personen die actief zijn voor de kennisoverdracht 
  • verklaring van co-financiers (alleen voor provincie Zeeland)

Voor het projectplan, de begroting en verklaring van co-financiers gebruikt u onze formats.

Kostenverantwoording door deelprestaties voor Overijssel

De manier waarop u uw kosten verantwoordt, is misschien anders dan u gewend bent. Dit doet u namelijk door de prestaties in uw project zo veel mogelijk op te delen in deelprestaties. De deelprestaties geeft u bij uw aanvraag al door. En daarom is het belangrijk dat u de deelprestaties op dat moment al duidelijk maakt.

Dit geldt alleen als u aanvraagt in Overijssel. Als u in Zeeland aanvraagt, geldt er geen kostenverantwoording door deelprestaties.

Kosten berekenen

Om de kosten te berekenen, kunt u gebruikmaken van de vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U kunt kiezen uit VKO voor arbeidskosten of een VKO voor overige kosten. Hoe u de VKO gebruikt, leggen wij uit op Vereenvoudigde kostenoptie (VKO) voor GLB-subsidies.

Vraagt u aan in Overijssel? Dan kunt u er ook voor kiezen om geen VKO te gebruiken. Als u aanvraagt in Zeeland, moet u één van de 2 VKO’s gebruiken.

Aanvragen

U kunt GLB-projectsubsidie kennisprojecten aanvragen vanaf 3 juli 2024, 09:00 uur tot 30 september 2024, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig.  

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag 

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 22 weken na de sluitingsdatum. 

Wijzigingen doorgeven 

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U geeft een wijziging door voordat u deze uitvoert. 

Deelbetaling aanvragen 

U kunt een deelbetaling aanvragen voor de kosten die u heeft gemaakt en betaald. Een deelbetaling is minimaal 25% van het verleende subsidiebedrag of minimaal € 50.000. 

In Zeeland kunt u één keer per jaar een deelbetaling aanvragen. Voor Overijssel is er geen maximum aan het aanvragen van een deelbetaling. 

Vaststelling aanvragen 

In Overijssel heeft u tot 3 jaar de tijd om uw project uit te voeren. Deze tijd gaat in na de beslissing op uw aanvraag. 

In Zeeland voert u uw project binnen 2 jaar. Deze tijd gaat in na de beslissing op uw aanvraag. Maar uiterlijk 31 december 2028. 

Heeft u uw project uitgevoerd? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels 

In de publicaties van het provinciaal blad staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie:

Bent u tevreden over deze pagina?