Gesloten voor aanvragen

Brede weersverzekering 2023

Gepubliceerd op:
12 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
29 december 2022

Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreem weer. Bijvoorbeeld hagel, regenval, (nacht)vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag. U kunt subsidie aanvragen voor de kosten van de premie.

De brede weersverzekering is een subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). U vraagt deze aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023.

Voor wie?

Actieve landbouwers met grond met open teelt. Dit kunnen ook veehouders zijn die voedergewassen telen.

Sloot u een brede weersverzekering af bij een verzekeraar waarvan wij de polis goedkeurden? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie. Bij grond met open teelten gaat het om de volgende bedrijfstakken:

 • akkerbouw
 • vollegrondsgroenteteelt
 • bollenteelt
 • sierteelt
 • fruitteelt
 • boomkwekerij

Verdeling van budget

U krijgt maximaal 63,7% aan subsidie voor de kosten van uw verzekeringspremie. Dit kan ook lager zijn. We verdelen het subsidiebudget van € 17.500.000 namelijk over het aantal aanvragers dat subsidie krijgt.

Voorbeeld

De kosten van uw brede weersverzekering zijn € 1.000. 63,7% van 1.000 is 637. U krijgt maximaal € 637 subsidie.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van deze subsidie houdt u zich aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • U heeft grond met een open teelt.
 • U verbouwt uw gewassen voor eigen rekening en risico.
 • U sluit een polis brede weersverzekering af bij een verzekeraar die wij hebben goedgekeurd.
 • U betaalt de verzekeringspremie voor 1 november 2023.
 • Het verzekerde perceel ligt in Nederland. U heeft het perceel waarvoor u de verzekering afsluit in gebruik. U mag een perceel niet dubbel verzekeren tegen schadelijke weersinvloeden.
 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor de verzekeringspremie.
 • U zorgt dat uw verzekeraar uw gegevens voor 1 november 2023 naar ons opstuurt.

Aanvragen

Voor deze subsidie hoeft u zich niet eerst aan te melden. U vraagt de brede weersverzekering meteen aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023. In voorgaande jaren kon u de subsidie ook nog na 15 mei aanvragen. U kreeg dan een termijnkorting voor elke dag dat u later was. Vanaf 2023 kan dit niet meer.

Aanvragen in de Gecombineerde opgave

In de Gecombineerde opgave geeft u per perceel aan of u deze subsidie wilt. Ook geeft u de naam van de verzekeraar op. U vraagt bij uw verzekeraar tot wanneer u de verzekering kunt afsluiten.

Krijgt u pas na 15 mei een perceel in gebruik dat u wilt verzekeren? En wilt u voor dat perceel subsidie aanvragen? U kunt dit perceel alvast opgeven in de Gecombineerde opgave.

Manier van uitbetalen

U kunt in de Gecombineerde opgave kiezen of u de subsidie op uw eigen rekening ontvangt. Of dat wij de subsidie aan de verzekeraar uitbetalen. In het laatste geval trekt de verzekeraar het subsidiebedrag van uw verzekeringspremie af. Dit kan makkelijker zijn voor u.

Na uw aanvraag

Uw verzekeraar stuurt ons voor 1 november 2023 de volgende gegevens:

 • uw polisnummer;
 • het bedrag aan verzekeringspremie waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • het bedrag dat u aan de verzekeraar betaalde;
 • het aantal door u verzekerde hectares;
 • de datum waarop de verzekeraar het (laatste) bedrag ontving.

Het kan zijn dat we nog vragen hebben over uw aanvraag of gegevens. We nemen dan schriftelijk contact met u op.

U krijgt onze beslisbrief tussen 1 december 2023 en 16 mei 2024. Als wij uw aanvraag goedkeuren, maken wij het subsidiebedrag over naar u of uw verzekeraar.

Aaneengesloten stuk grond en enkel gewas

In de verzekeringsvoorwaarden van uw polis leest u wanneer uw verzekeraar schade uitkeert. U houdt zich dan aan de volgende voorwaarden:

 • Op uw verzekerde aaneengesloten stuk grond staat een enkel gewas.
 • Uw financieel verlies is groter dan 20% van de gemiddelde jaarproductie van dat gewas.

Aaneengesloten stuk grond

Een aaneengesloten stuk grond heeft geen natuurlijke afscheiding, zoals een sloot of een bomenrij. Ook een weg of hekwerk telt als afscheiding. De schadetaxateur beoordeelt de schade van het aaneengesloten stuk grond waar één gewas op staat.

Enkel gewas

Een gewas is een groep planten van dezelfde soort. De verschillende rassen appels en peren zien wij als verschillende gewassen. Het appelras Golden Delicious is bijvoorbeeld een ander gewas dan het appelras Kanzi. Ook gewassen die u teelt met een ander doel zien wij als verschillende gewassen. Een pootaardappel is bijvoorbeeld een ander gewas dan een consumptieaardappel.

Informatie voor verzekeraars

Bent u verzekeraar? En wilt u in 2023 een brede weersverzekering aan landbouwers aanbieden? Op Goedkeuring brede weersverzekeraar leest u hoe u dit doet.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?