Tijdelijk gesloten voor aanvragen

GMO Groenten en fruit

Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2024
Gepubliceerd op:
9 juli 2014

Bent u een erkende producentenorganisatie (PO)? En gaat u de groente- en fruitproductie van uw leden verduurzamen of verbeteren? Vraag hiervoor de subsidie gemeenschappelijke marktordening (GMO) Groenten en fruit aan.

U kunt een nieuw operationeel programma (OP) indienen van 3 augustus om 12:00 uur tot en met 5 oktober 2022 om 12:00 uur. Is uw programma goedgekeurd? Dan vraagt u elk jaar op uiterlijk 1 mei, 1 augustus en 1 november een deel van de subsidie aan (kwartaaldeclaratie). Op uiterlijk 15 februari vraagt u de complete steunaanvraag aan voor het vorige jaar (jaardeclaratie).

Budget

Hoeveel subsidie u als PO krijgt, hangt af van de kosten die u maakt om uw doelen te halen. U beschrijft deze doelen in een operationeel programma (OP). U registreert de kosten in het actiefonds. Dit is een administratie met de uitgaven en inkomsten van het OP.

Maximale subsidie

U kunt elk jaar voor 50% van de kosten subsidie aanvragen. De andere 50% betaalt u met de bijdragen van uw leden. Het maximale subsidiebedrag is 4,1% van de waarde van de producten die u als PO verkoopt. We noemen dit Waarde afgezette productie (WAP). Als het nodig is, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 4,6%. Dan mag u het extra bedrag boven de 4,1% alleen gebruiken voor het voorkomen of beheersen van een crisis.

Voorwaarden

Erkenning voor uw PO regelen

Deze subsidie is voor erkende PO’s. Heeft u nog geen erkenning? Dan moet u dit eerst aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden. Op Erkenning aanvragen als producentenorganisatie leest u hier alles over.

Uw PO heeft al erkenning

Heeft u erkenning gekregen? Dan kunt u subsidie aanvragen. De eerste stap is het schrijven van een OP. Een OP heeft een looptijd van 3, 4 of 5 jaar. Hierin staat:

  • wat uw strategische doelen zijn op het gebied van afzet, kwaliteit en milieu. Deze doelen moeten meetbaar zijn. Ook moeten ze aansluiten bij de doelstellingen van de GMO Groenten en fruit;
  • hoe u deze doelen gaat halen. U omschrijft de activiteiten en projecten die u gaat uitvoeren;
  • een SWOT-analyse. Hierin beschrijft u wat de sterke en zwakke punten van uw PO zijn. En wat de kansen en bedreigingen zijn bij het halen van uw doelen.

Subsidie aanvragen als teler

Alleen erkende PO’s kunnen deze subsidie aanvragen. Als lid van een PO kunt u hier dus gebruik van maken. Bent u een teler en wilt u gebruikmaken van deze subsidie? Sluit u zich dan aan bij een PO. De PO krijgt dan de leiding over de afzet van uw producten. Dit betekent dat zij de producten van hun leden verkopen. In een erkende PO werken de leden samen. Ze kunnen samen optreden of subsidie aanvragen.

Voorwaarden voor telers

Erkende PO’s moeten zich aan een aantal voorwaarden houden. Op Erkenning aanvragen als producentenorganisatie leest u hier meer over. Voor telers zijn er ook regels. De afzet van uw producten moet via de PO gaan. Zorg ervoor dat u zich aan deze regels houdt. Zo voorkomt u mogelijke gevolgen voor de erkenning van uw PO. En dat u later subsidie terug moet betalen.

Erkende producentenorganisaties

In het Overzicht erkende producentenorganisatie staan alle erkende PO’s. Wilt u zich aansluiten bij een PO? Dan neemt u zelf contact op met de organisatie.

Aanvragen

Als erkende PO kunt u van 3 augustus om 12:00 uur tot en met 5 oktober 2022 om 12:00 uur een nieuw OP indienen. U krijgt van ons op tijd een e-mail waarin staat wanneer wij ons digitale formulier op mijn.rvo.nl hiervoor openen.

U vraagt elk jaar een deelbetaling van de subsidie aan op vaste momenten. Wij noemen dit ook wel een kwartaaldeclaratie. Dit doet u op uiterlijk 1 mei, 1 augustus en 1 november. Ook doet u elk jaar op uiterlijk 15 februari een steunaanvraag.

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Bij uw aanvraag stuurt u aantal bijlagen mee. Tijdens uw aanvraag leest u om welke documenten het gaat. Na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

Hoe ziet het proces er uit?

Op GMO Groenten en fruit aanvragen staan de stappen die u volgt om subsidie aan te vragen.

Crisismaatregelen

De EU heeft een aantal maatregelen bedacht om een crisis te voorkomen of te beheersen. Eén van deze maatregelen is om uw producten uit de markt te nemen. Een andere is om de producten niet of groen te oogsten. Wilt u één van deze maatregelen uitvoeren? Dan meldt u dat eerst. U moet toestemming krijgen voor u dit uitvoert. Ook moeten deze activiteiten in uw OP staan. Staan de activiteiten nog niet in uw OP? Dan geeft u eerst een tussentijdse wijziging door. Op GMO Groenten en fruit aanvragen leest u hoe u wijzigingen doorgeeft.

Handig om te weten

De Europese Unie wil met de subsidie GMO Groenten en fruit helpen om de markt te verduurzamen. Daarom werken we aan:

  • duurzamere productie zodat uw telers hiermee op de binnen- en buitenlandse markt kunnen concurreren;
  • beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt;
  • verhogen van de consumptie van groenten en fruit;
  • beschermen van het milieu met stimuleringsmaatregelen.
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?