Open voor aanvragen

Structuur Horizon Europe

Gepubliceerd op:
2 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
4 oktober 2023

Horizon Europe bestaat uit 3 pijlers (pillars) en enkele horizontale acties. Onder de pijlers vallen verschillende deelprogramma's of clusters gericht op specifieke doelstellingen om het concurrentievermogen van Europa te vergroten. Met uw bedrijf, universiteit, kennisinstelling of als mkb'er of individuele onderzoeker komt u mogelijk in aanmerking voor een van deze deelprogramma's of clusters. Lees hieronder hoe deze pijlers van elkaar verschillen, welke deelprogramma's en clusters er zijn, en bekijk welke bij het beste bij u past.

Bekijk in onderstaand schema de samenhang tussen de pijlers met hun deelprogramma's en clusters en de horizontale acties. Onder dit schema vindt u meer uitleg over de pijlers en de horizontale acties.

Pijler 1: Excellent Science

De Excellent Science pijler heeft als doel de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Daarnaast hebben de deelprogramma's uit deze pijler als doel om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor de beste onderzoekers wereldwijd. Europa wil onderzoekstalent aantrekken, ontwikkelen en toegang bieden tot de beste onderzoeksinfrastructuren.

Deze pijler bestaat uit:

European Research Council (ERC)

Voor excellent baanbrekend onderzoek.

Lees meer over het ERC

Marie Skłodowska Curie acties (MSCA)

Voor het bevorderen van de training en internationale mobiliteit van onderzoekers.

Lees meer over de MSCA

Onderzoeksinfrastructuren (RIs)

Voor het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren. 

Lees meer over de RIs

Pijler 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Pijler 2 richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen. Die zijn onder andere benoemd in de Sustainable Development Goals (SDG's).

Brede samenwerking tussen partijen (onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie, maatschappelijke organisaties, en meer) uit verschillende sectoren is nodig om de omvang en complexiteit van deze problemen aan te pakken. Denk daarbij aan SDG's als gezondheid en welzijn voor iedereen, een digitale economie, oplossingen voor klimaatveranderingen, transitie naar een circulaire economie en het voedselprobleem. Een tweede doel is het creëren van een sterke industriesector en meer werkgelegenheid binnen Europa.

Activiteiten binnen pijler 2 zijn gericht op excellentie en maatschappelijke impact. U draagt bij aan het 'van het lab naar de markt brengen' van innovatieve technologieën en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Aanvragers binnen deze pijler zijn vaak samenwerkingsverbanden van meerdere publieke en private partijen (onderzoekers van universiteiten en bedrijven, fabrikanten, eindgebruikers, etc.). Alle betrokken partijen brengen via multidisciplinaire samenwerking zowel inhoudelijke als technologische kennis bij elkaar.

Clusters

Pijler 2 is opgedeeld in 6 clusters. Lees meer over de clusters:

  1. Health
  2. Culture, Creativity and Inclusive Society
  3. Civil Security for Society
  4. Digital, Industry and Space
  5. Climate, Energy and Mobility
  6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Ook het Joint Research Centre (JRC) is in pijler 2 ondergebracht. Het JRC is de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie (EC), die de beleidsvorming van de EU ondersteunt met onafhankelijk, goed onderbouwd wetenschappelijk advies.

Pijler 3: Innovative Europe

De 3e pijler van Horizon Europe richt zich op innovaties die de economische positie van de EU versterken. Pijler 3 bestaat uit:

European Innovation Council (EIC)

De EIC richt zich voornamelijk op individuele innovatieve bedrijven en bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Pathfinder: voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL);
  2. Transition: voor innovaties met een gemiddelde TRL;
  3. Accelerator: voor innovaties met een hoog TRL.

Ook biedt de EIC mogelijkheden om verschillende financieringsvormen te combineren, waaronder kapitaalinvesteringen.

Lees meer over de EIC

European Innovation Ecosystems (EIE)

De EIE richt zich op het bouwen en versterken van innovatie-ecosystemen. Het verbindt regionale en nationale spelers op het gebied van innovatie.

Lees meer over de EIE

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Het EIT is een organisatie van de EU die het innovatievermogen van Europa versterkt. Het stimuleert innovatie in heel Europa door het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek te integreren om oplossingen te vinden voor belangrijke wereldwijde uitdagingen.

Lees meer over het EIT

Neem contact op met een adviseur

De adviseurs van Team IRIS kunnen met u meedenken in uw oriëntatie binnen het programma. Twijfelt u over welk cluster of deelprogramma het beste bij uw project past?

Horizon Europe wegwijzer

Om een geschikte oproep te vinden, kunt u ook gebruikmaken van de Horizon Europe wegwijzer (pdf). Deze geeft een overzicht van de mogelijkheden binnen Horizon Europe in 2023 en 2024. De wegwijzer is gebaseerd op de werkprogramma's van de EC. Download de wegwijzer hieronder.

Horizontale acties

Om de Europese Onderzoeksruimte (ERA) te versterken zet Horizon Europe via horizontale acties diverse instrumenten in gericht op de verbreding van excellentie in Europa, en daarnaast de hervormingen van nationale onderzoeks- en innovatiesystemen. Voorbeelden van deze instrumenten zijn:

European Cooperation in Science and Technology (COST)

COST biedt u de kans om op internationaal niveau vraagstukken te onderzoeken en oplossen, waarbij wetenschappers elkaar kunnen ontmoeten en zo nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen.

Lees meer over COST

Teaming for Excellence

Deze acties moeten nieuwe centra van uitmuntendheid in de deelnemende landen (widening countries) creëren of de bestaande centra moderniseren door strategische partnerschappen met toonaangevende instellingen in het buitenland.

Lees meer over Teaming for Excellence 

Twinning

Twinning moet de netwerkactiviteiten versterken tussen onderzoeksinstellingen van de landen die als coördinatoren optreden in de deelnemende landen (widening countries) en toonaangevende tegenhangers, op het niveau van de EU. Dit door ten minste 2 onderzoeksinstellingen uit 2 verschillende lidstaten of geassocieerde landen met elkaar te verbinden. Netwerken voor excellentie wordt op deze manier vergroot door kennisuitwisseling en de uitwisseling van 'best practices'.

Lees meer over Twinning

Invloed op Horizon Europe

Bent u actief in de Europese onderzoekswereld? En wilt u meedenken over de invulling van verschillende onderdelen binnen Horizon Europe? Dan kunt mogelijk uw stem laten horen via een klankbordgroep. 

Lees meer over de Horizon Europe klankbordgroepen

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Horizon Europe en andere Europese programma's? Meld u dan via ons interesseformulier.

Wij berichten u bijvoorbeeld over: nieuws en updates, evenementen, workshops en trainingen en belangrijke veranderingen binnen specifieke (werk)programma's.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?