Open voor aanvragen

Structuur Horizon Europe

Gepubliceerd op:
2 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022

Horizon Europe bestaat uit 3 pijlers (pillars) en enkele horizontale acties.

Bekijk in het schema de samenhang tussen de pijlers en horizontale acties.

Pijler 1: Excellent Science

De Excellent Science pijler heeft als doel de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Daarnaast dragen de acties uit deze pijler bij om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor 's werelds beste onderzoekers. Europa wil onderzoekstalent aantrekken, ontwikkelen en toegang bieden tot de beste onderzoeksinfrastructuren.

Deze pijler bestaat uit:

Pijler 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Pijler 2 richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen. Die zijn onder andere benoemd in de Sustainable Development Goals (SDG's).

Brede samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren (onderzoek- en onderwijsinstellingen, industrie, NGO's, en meer) is nodig om de omvang en complexiteit van deze problemen aan te pakken. Denk daarbij aan gezondheid en welzijn voor iedereen, een digitale economie, oplossingen voor klimaatveranderingen, transitie naar een circulaire economie en het voedselprobleem. Dat alles moet ook leiden tot een sterke Europese industriesector en meer werkgelegenheid.

U draagt binnen Horizon Europe bij aan het van het lab naar de markt brengen van innovatieve technologieën en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Activiteiten binnen pijler 2 zijn gericht op excellentie en maatschappelijke impact. Aanvragers binnen deze pijler zijn vaak consortia van meerdere publieke en private partijen (onderzoekers van universiteiten en bedrijven, fabrikanten, eindgebruikers, etc.). Alle betrokken partijen brengen via multidisciplinaire samenwerking zowel inhoudelijke als technologische kennis bij elkaar.

Clusters

  1. Health
  2. Culture, Creativity and Inclusive Society
  3. Civil Security for Society
  4. Digital, Industry and Space
  5. Climate, Energy and Mobility
  6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Delen van de huidige industriepijler van Horizon 2020 met daarin de sleuteltechnologieën komen terug in pijler 2 Global Challenges and Industrial Competitiveness en pijler 3 Innovative Europe.

Het Joint Research Centre (JRC) is straks in pijler 2 ondergebracht. Het JRC is de interne wetenschappelijke dienst van de EC, die de beleidsvorming van de EU ondersteunt met onafhankelijk, goed onderbouwd wetenschappelijk advies.

Pijler 3: Innovative Europe

De 3e pijler van Horizon Europe richt zich op innovaties die de economische positie van de EU versterken. In deze pijler is de European Innovation Council (EIC) opgenomen.

De EIC richt zich voornamelijk op individuele innovatieve bedrijven en bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Pathfinder: voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL);
  2. Transition: voor innovaties met een gemiddelde TRL;
  3. Accelerator: voor innovaties met een hoog TRL.

Ook biedt de EIC onder pijler 3 mogelijkheden om verschillende financieringsvormen te combineren, waaronder kapitaalinvesteringen.

De European Innovation Ecosystems (EIE) is nieuw in pijler 3. De EIE richt zich op het bouwen en versterken van innovatie-ecosystemen. Het verbindt regionale en nationale spelers op het gebied van innovatie.

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) maakt ook deel uit van pijler 3 van Horizon Europe. Het EIT is een organisatie van de Europese Unie die het innovatievermogen van Europa versterkt. Het stimuleert innovatie in heel Europa door het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek te integreren om oplossingen te vinden voor belangrijke wereldwijde uitdagingen.

Horizontale acties

Om de Europese Onderzoeksruimte (ERA) te versterken zet Horizon Europe via horizontale acties diverse instrumenten in gericht op verbreding van excellentie in Europa en hervormingen van nationale onderzoeks- en innovatiesystemen. Voorbeelden van deze instrumenten zijn Teaming, Twinning en European Cooperation in Science and Technology (COST).

Vind een geschikte oproep

De Europese Commissie publiceert jaarlijks veel oproepen om projectvoorstellen in te dienen ('Calls for Proposals'). Per oproep kunt u indienen op een aantal specifieke onderwerpen (topics). Kijk goed in welke oproep uw onderwerp aan bod komt en wanneer deze oproep sluit. Alle oproepen vindt u op de website van de Europese Commissie.

Horizon Europe wegwijzer

Om een geschikte oproep te vinden, kunt u ook gebruikmaken van de Horizon Europe wegwijzer. Deze geeft een overzicht van de mogelijkheden binnen Horizon Europe in 2023 en 2024. De wegwijzer is gebaseerd op de werkprogramma's van de Europese Commissie.

Invloed op Horizon Europe

Bent u actief in de Europese onderzoekswereld en wilt u meedenken over de invulling van verschillende onderdelen binnen Horizon Europe? U kunt mogelijk uw stem laten horen via een klankbordgroep.

Overzicht adviseurs

Wilt u meer weten over de Pijlers en Horizontale acties? Bekijk met welke adviseur u contact kunt opnemen. Zoekt u een contactpersoon over een specifiek programma in Horizon Europe? Bekijk dan het totaaloverzicht van onderwerpen en bijbehorende adviseurs.

Meer weten over Horizon Europe?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?