Open voor aanvragen

Besluit over Innovatiekrediet

Gepubliceerd op:
10 december 2010
Laatst gecontroleerd op:
19 oktober 2020

Wat gebeurt er na uw aanvraag? Binnen 8 tot 16 weken (vanaf het in behandeling nemen) ontvangt u een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met het definitieve besluit: toekennen, toekennen onder voorwaarden of afwijzen.

Bij toekenning stellen we een beschikking en een pandakte op. Hierdoor verkrijgt RVO het 1e pandrecht op alle materiële en immateriële activa die in het kader van het project ontstaan. Dit pandrecht geldt ook op alle immateriële activa die voortbouwen op de met het krediet ontwikkelde technologie. In bepaalde gevallen kan ook een 1e pandrecht worden gevraagd op bestaande of al aanwezige activa die cruciaal zijn voor de uitvoering van het project.

Is er sprake van een meerderheidsaandeelhouder of bepalende grootaandeelhouder(s)? Dan kan RVO.nl als voorwaarde stellen dat zij borg staan voor het nakomen van alle financiële verplichtingen door de kredietnemer. Alleen als u aan deze voorwaarde voldoet, keuren wij uw aanvraag goed.

Is uw aanvraag toegekend? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project.

Vragen over Innovatiekrediet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?