Open voor aanvragen

Innovatiekrediet: Na uw aanvraag

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2023
Gepubliceerd op:
10 december 2010

Heeft u een aanvraag voor Innovatiekrediet ingediend? Lees hier meer over het proces na uw aanvraag.

Beoordelen

Is de aanvraag compleet? Dan maken we kennis met elkaar tijdens een intakegesprek. Tijdens dit gesprek heeft u de gelegenheid om uw plannen kort toe te lichten en stellen wij vragen. Op basis van deze informatie beoordelen wij of uw project past binnen de doelstelling en criteria van het Innovatiekrediet. Ook krijgt u informatie over het vervolg van het aanvraagproces, en hoort u onze 1e indruk over de aanvraag. Als uw project lijkt te passen binnen de regeling, vragen wij u uw aanvraag verder uit te werken. Daarna beoordelen de RVO Innovatiekrediet-adviseurs en een externe adviescommissie uw aanvraag. Zij brengen beide een advies uit. Op basis daarvan neemt RVO een besluit.

Externe adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit:

 • Ir. A.W.M. (Guus) Lambregts

  Opleiding: Werktuigbouwkunde, Technische Universiteit Delft

  Werkervaring: Océ Technologies (R&D tot 2008); Technologie Consult (tot 2013); Omron (manager R&D, tot heden)
 • Ir. J. K. (Jan Karel) Mak

  Opleiding: Environmental sciences (Msc), Wageningen University and Research

  Werkervaring: onder meer de ingenieursbureaus Deerns (CEO) en Arcadis (directeur); McKinsey & Company (consultant); verschillende innovatieve ondernemingen in IT, life sciences, milieu-/gebouwtechnologie (investeerder, toezichthouder)
 • Prof. Dr. P.H.M. (Hugo) van der Kuy

  Opleiding: Department of Pharmacy, University Utrecht

  Werkervaring: onder meer Erasmus MC (Hospitalpharmacist/Clinical Pharmacologist), Pharma Rhei (Director) en Maastricht UMC+ (Hospitalpharmacist/Clinical Pharmacologist)
 • Y. (Ymke) de Jong

  Opleiding: Biomedical Engineering (Msc), Technische Universiteit Eindhoven

  Werkervaring: onder meer Philips (Data & AI Strategy Program Manager en Clinical Data Scientist), Achmea (Medior Data Scientist) en BPSolutions (Data Science Consultant)

Besluit

U ontvangt 8 tot 16 weken na het indienen van een volledige aanvraag een brief van RVO met het definitieve besluit over uw aanvraag. De projectadviseur licht het besluit mondeling aan u toe. Uw aanvraag kan worden: toegekend, toegekend onder voorwaarden of worden afgewezen. Bij een toekenning (onder voorwaarden), moet u in ieder geval een overeenkomst tot verpanding tekenen en een activalijst aanleveren. Wanneer aan alle voorwaarden  is voldaan, dan ontvangt u het eerste voorschot.

Voortgang

De projectbegroting is ingedeeld in rapportageperioden. U maakt na elke afgesproken rapportageperiode een voortgangsrapportage. Met het formulier 'Model voortgangsverslag Innovatiekrediet' geeft u de voortgang van uw project door. In het verslag beschrijft u de volgende onderdelen:

 • Informatie over de voortgang van het project inclusief de gemaakte kosten in die periode.
 • Inzicht in uw actuele verwachtingen over het verdere verloop van uw project.
 • Update over de projectadministratie en de gemaakte uren voor het ontwikkelingstraject.
 • Informatie over uw financiële situatie, in de vorm van een actuele liquiditeitsbegroting.
 • Relevante ontwikkelingen rondom het marktperspectief van de innovatie en uw organisatie.
 • Wijzigingen in zeggenschap of aandeelhoudersstructuur. 
 • Een up-to-date activalijst op basis van de voortgang van het project. 

Wij begrijpen dat u tegen onvoorziene omstandigheden kunt aanlopen tijdens de uitvoering van het project. Het Innovatiekrediet biedt de flexibiliteit om in te spelen op deze onvoorziene omstandigheden. Op basis van de rapportage kunt u het projectplan en/of de begroting eventueel bijstellen. Bij ingrijpende wijzigingen met grote gevolgen voor de slaagkans en het perspectief kunnen wij de voorschotten tijdelijk stopzetten. Na goedkeuring van de aangepaste plannen passen wij de beschikking met planning aan en hervat de uitbetaling van de voorschotten. Wij starten automatisch de bevoorschotting van de volgende periode na goedkeuring van deze voortgangsrapportage. Wij verstrekken de voorschotten in lijn met de goedgekeurde projectbegroting.

Verhoging

Vallen de projectkosten hoger uit dan verwacht of moet u de doelstellingen bijstellen naar aanleiding van nieuwe inzichten tijdens het project? Dan kunt u een verhogingsaanvraag indienen. Wij toetsen uw verhogingsaanvraag aan dezelfde voorwaarden en criteria als tijdens de oorspronkelijke verlening van het Innovatiekrediet. Ook zal de verhogingsaanvraag opnieuw worden beoordeel door de externe adviescommissie.

Vaststelling

Na afloop van het project bekijken wij samen met u of de gestelde doelen zijn behaald. Als we tot de conclusie komen dat de gestelde doelen zijn behaald, levert u binnen 13 weken na de einddatum van het project een vaststellingsverslag aan. RVO stelt het subsidiebedrag daarmee definitief vast. Bij het vaststellingsverslag levert u een door de accountant afgegeven controleverklaring aan samen met een beschrijving van de verpande activa. Als u de vereiste goedkeurende controleverklaring niet aanlevert of niet kunt aanleveren, dan brengt RVO minimaal 10% in mindering op het vast te stellen subsidiebedrag.

Als u alle benodigde documenten hebt verzameld, dan vraagt u de vaststelling van uw project aan.

Een vaststelling vraagt u via de blauwe knop aan met het formulier 'Aanvraag vaststelling subsidie'.

Terugbetalen krediet

Na afloop van het project moet u het verleende krediet terugbetalen plus een vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een vaste opslag en opgebouwde rente. Bij de voorwaarden van het Innovatiekrediet vindt u alle informatie over de vergoedingsstructuur. 

Het aflossingschema bepaalt RVO, waarbij door u aangeleverde prognoses als basis dienen. Het geld dat u terugbetaalt verstrekken wij daarna aan andere bedrijven met innovatieve plannen. Daarmee is het Innovatiekrediet een revolverend fonds. Mocht uw project niet slagen, dan kan RVO u in bepaalde gevallen tijdelijk of volledig ontheffen van terugbetaling van het vastgestelde kredietbedrag.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?