Gesloten voor aanvragen

Voorschot subsidie Innovatieprojecten aquacultuur 2019

Gepubliceerd op:
29 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
10 augustus 2020

Heeft u de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur 2019 aangevraagd en een positieve beslissing ontvangen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de kosten die u voor het project heeft gemaakt. U kunt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot ontvangen.

Wanneer aanvragen?

Wanneer u een voorschot aanvraagt, hangt af van de duur van het project:

  • Duurt uw project langer dan één jaar? Dan moet u op een aantal momenten tussenrapportages opsturen. In de toewijzingsbrief staat wanneer u dat moet doen. Samen met de tussenrapportage vraagt u een voorschot aan. Op elk ander moment mag u een aanvullend voorschot aanvragen. Bij uw voorschotaanvraag stuurt u altijd een tussenrapportage mee.
  • Als uw project maximaal één jaar duurt, dan mag u op elk moment een voorschot aanvragen. Dit is niet verplicht. Bij uw aanvraag stuurt u altijd een tussenrapportage mee.

Voor welke kosten?

Een voorschotverzoek baseert u op gemaakte en betaalde kosten. In de toewijzingsbrief staat voor welke kosten u subsidie krijgt. Dit kunnen de volgende kosten zijn:

  • loonkosten
  • bijdragen in natura in de vorm van eigen arbeid en/of (on)roerende goederen
  • afschrijvingskosten
  • overige kosten

U kunt maximaal 90% van het bedrag dat u aan subsidie krijgt, als voorschot ontvangen.

Redelijkheid van kosten

Houd er bij het aanvragen van een voorschot rekening mee dat de kosten redelijk moeten zijn. Meer uitleg hierover vindt u in de Subsidiespelregels EFMZV op de pagina Redelijkheid van kosten.

Bijlagen bij uw aanvraag

Naast de tussenrapportage stuurt u met uw aanvraag een aantal bijlagen mee. Welke bijlagen dit zijn, hangt af van de kosten waarvoor u subsidie krijgt. U leest hier meer over op de pagina Bijlagen voorschotaanvraag Innovatieprojecten aquacultuur.

Aanvragen

U vraagt een voorschot aan op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger en kiest in het formulier voor ‘Aanvraag deelbetaling indienen’. Zorg dat u alle benodigde bijlagen bij de hand heeft. U kunt de bijlagen alleen als pdf-bestand uploaden bij uw aanvraag.

Bij een samenwerkingsverband

Is de subsidie verleend aan een samenwerkingsverband? Dan vraagt de penvoerder namens de deelnemers een voorschot aan. Uit de tussenrapportage moet per deelnemer duidelijk blijken welke activiteiten er zijn uitgevoerd en welke kosten er zijn gemaakt. Elke deelnemer ontvangt individueel een voorschot voor de gemaakte en betaalde kosten.

Na uw aanvraag

Nadat wij uw volledige voorschotaanvraag, de tussenrapportage en de andere verplichte bijlagen hebben ontvangen, sturen wij u een beslissing. Dat doen we binnen 8 weken. Als u een voorschot krijgt, staat in de brief hoeveel u betaald krijgt. Daarna storten wij het bedrag binnen 6 weken op uw rekening.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Innovatieprojecten aquacultuur.

Vragen over Innovatieprojecten aquacultuur?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?