Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden subsidie Innovatieprojecten aquacultuur 2019

Gepubliceerd op:
1 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2020

Voert u een innovatieproject uit dat gericht is op technische- en marktinnovaties in de aquacultuur? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden. 

Doelgroep

U komt in aanmerking voor deze subsidie als u een aquacultuuronderneming hebt of als u deelneemt aan een samenwerkingsverband van aquacultuurondernemingen. Lees meer over deze doelgroep op de pagina Innovatieprojecten aquacultuur.

Betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. Daarnaast worden de projectresultaten gevalideerd door een wetenschappelijke organisatie. Hiermee waarborgt u dat het project en de resultaten hiervan voldoende wetenschappelijk worden onderbouwd. Wilt u weten wat de definitie is van een wetenschappelijke of technische organisatie? Dit leest u op de pagina Betrokken partijen.

U toont de betrokkenheid van de wetenschappelijke of technische organisatie aan in het projectplan dat u met uw aanvraag meestuurt. De wetenschappelijke of technische organisatie ondertekent het projectplan of u voegt bij het plan een aparte verklaring die door de organisatie ondertekend is.

Termijnen

Bij uw project houdt u rekening met de volgende termijnen:

  • U start binnen 12 maanden na de toewijzing van de subsidie met de uitvoering van het project.
  • Uw project moet afgerond zijn binnen 36 maanden na de toewijzing van de subsidie.

Tijdens de uitvoering

Nadat de subsidie is toegewezen, houdt u zich aan de volgende regels:

Overige voorwaarden

  • U voldoet aan de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en blijft daar minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling aan voldoen.
  • U werkt mee aan monitoring en evaluaties.
  • U bent niet strafrechtelijk veroordeeld voor een inbreuk op het milieurecht. Is dat wel het geval, dan wordt u uitgesloten voor deze subsidie. Deze voorwaarde volgt uit de Europese milieurichtlijn. Hoe lang u wordt uitgesloten, hangt af van de omstandigheden. In ieder geval geldt de uitsluiting voor een periode van minimaal 12 maanden vanaf het moment waarop u bent veroordeeld. De inbreuk gaat over bepalingen uit verschillende wet- en regelgeving zoals de Wet Natuurbescherming, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Wet Luchtverontreiniging, Waterwet, Meststoffenwet, Wet gewasbeschermingsmiddelen en Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Innovatieprojecten aquacultuur.

Vragen over Innovatieprojecten aquacultuur?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?