Gesloten voor aanvragen

Verlening en verdeling subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij 2017

Laatst gecontroleerd op:
18 juni 2020
Gepubliceerd op:
3 februari 2017

Voor de openstelling Innovatieprojecten duurzame visserij is in 2017 € 3,5 miljoen beschikbaar. De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd. Het budget wordt verdeeld op basis van de vooraf opgestelde rangschikkingscriteria.

Maximale subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de subsidiabele kosten minimaal € 250.000. Is uw project gericht op de binnenvisserij of kustvisserij? Dan zijn de subsidiabele kosten minimaal € 100.000. Uw aanvraag wordt afgewezen als de subsidiabele kosten lager zijn dan dit bedrag.

De subsidie die u als deelnemer kunt ontvangen is maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Bent u geen MKB-onderneming? Dan kunt u als deelnemer maximaal 30% van de subsidiabele kosten ontvangen. Bent u een visserijorganisatie en geen onderneming? Dan kunt u maximaal 75% van de subsidiabele kosten ontvangen.

Onderneming MKB Visserijorganisatie Subsidiespercentage
nee n.v.t. ja 75%
ja ja ja 75%
ja nee ja 30%
ja ja nee 50%
ja nee nee 30%

De subsidie bedraagt maximaal € 700.000 per innovatieproject.

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

 • loonkosten
 • bijdrage in natura
 • afschrijvingskosten
 • overige kosten

Onder bepaalde voorwaarden krijgt u subsidie voor de kosten voor de aankoop van grond en/of de btw-kosten.

Daarnaast zijn er ook kosten niet-subsidiabel. U leest in de subsidiespelregels bij niet-subsidiabele kosten om welke kosten het gaat. Voor deze subsidie geldt nog een aanvulling op de kosten die niet onder de subsidie vallen. Het gaat om de operationele kosten en de kosten voor vervanging of modernisering van hoofd- of hulpmotoren.

Meer informatie over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn, leest u bij subsidiespelregels EFMZV.

Inkomsten vissersvaartuigen en andere inkomsten

Het is mogelijk dat het project waarvoor u een aanvraag indient, tijdens de uitvoering netto-inkomsten of besparingen oplevert. Deze inkomsten worden verrekend met de subsidiabele kosten. Zijn er vissersvaartuigen betrokken bij het project? Geef dan ook de netto-inkomsten van die vaartuigen tijdens het project op. Dit geldt ook als u deze vaartuigen inhuurt. Het gaat om de opbrengst van de vis of schaal- en schelpdieren die tijdens de uitvoering van het project zijn gevangen, verminderd met de verkoopkosten zoals visafslagtarieven.

Levert het project na beëindiging nog inkomsten op en zijn de subsidiabele kosten hoger dan € 1 miljoen? Dan worden ook deze netto-inkomsten verrekend met de subsidie. Kunt u de netto-inkomsten al vooraf objectief bepalen? Dan geeft u deze op bij de subsidieaanvraag. Zijn deze netto-inkomsten vooraf niet te bepalen? Dan houden wij rekening met de netto-inkomsten die u nog uit het project ontvangt binnen 3 jaar na de einddatum van het project.

Rangschikkingscriteria verdeling budget

Het budget voor de subsidie wordt verdeeld op basis van de rangschikkingscriteria. De wegingsfactor (het percentage) achter een criterium geeft aan hoe zwaar deze meeweegt in de beoordeling.

Criteria projecten

Een aanvraag wordt hoger gerangschikt als deze:

 • een meer innovatief karakter heeft (20%). Vooral als het idee meer vernieuwend en creatief is.
 • meer economisch perspectief heeft bij toepassing in de praktijk (10%).
 • meer technisch perspectief heeft bij toepassing in de praktijk (5%).
 • minder negatieve effecten heeft op de natuur (25%). Er wordt ook gekeken naar de positieve effecten op de natuur. Het gaat bijvoorbeeld om de biodiversiteit of de zeebodemintegriteit.
 • minder vervuiling met zich meebrengt (15%). Het gaat bijvoorbeeld om een reductie van afval of een reductie van pluis of plastic dat in het water terecht kan komen.
 • een grotere bijdrage levert aan selectiviteit van vismethoden (15%). Dit kan door bijvoorbeeld innovaties voor netten, maar ook door het ontwikkelen van nieuwe manieren van selectieve visserij.
 • meer energiebesparing oplevert (10%).

Vragen over innovatieprojecten duurzame visserij?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?