Gesloten voor aanvragen

Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij

Gepubliceerd op:
11 mei 2017
Laatst gecontroleerd op:
12 augustus 2020

Met de subsidie Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij kunt u financiële steun krijgen voor innovatieprojecten waarmee u het rendement in de visserijketen verbetert. Het doel van de subsidie is om het concurrentievermogen en de economische prestaties van de visserijsector in Nederland te verbeteren.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor deze subsidie als u behoort tot een van de volgende doelgroepen:

Producentenorganisatie voor visserijproducten

Dit is een organisatie van primaire producenten in de visserij. De organisatie moet erkend zijn door RVO.

Marktdeelnemer uit de visserijsector

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een stadium van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserijproducten. Een marktdeelnemer kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Samenwerkingsverband van producentenorganisaties of marktdeelnemers

Dit samenwerkingsverband bestaat uit één of meer marktdeelnemers uit de visserijsector en één of meer producentenorganisaties voor visserijproducten.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 2,5 miljoen. De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en voor 25% uit nationale gelden. Het budget wordt verdeeld op basis van vooraf opgestelde rangschikkingscriteria.

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

  • loonkosten
  • bijdrage in natura
  • afschrijvingskosten
  • overige kosten

Onder bepaalde voorwaarden krijgt u subsidie voor de kosten voor de aankoop van grond en/of de btw-kosten. Sommige kosten zijn niet subsidiabel. In de subsidiespelregels EFMZV leest u bij niet-subsidiabele kosten om welke kosten het gaat. Voor Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij geldt als aanvulling hierop, dat de operationele kosten en de kosten voor vervanging of modernisering van hoofd- of hulpmotoren niet subsidiabel zijn.

In de toewijzingsbrief staat voor welke kosten u subsidie krijgt. Meer informatie over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn, leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Voorwaarden

Is deze subsidie aan u toegekend? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat er bij uw project een wetenschappelijke of technische organisatie betrokken is. Ook moet een wetenschappelijke organisatie de resultaten van het project valideren.

Lees meer over de voorwaarden.

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 22 weken na de indienperiode een beslissingsbrief over uw aanvraag. Als wij uw aanvraag voor subsidie toewijzen, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt. Na de toewijzing start u binnen 12 maanden met de uitvoering van het project.

De subsidieprocedure staat los van een procedure voor het verkrijgen van een vergunning of een andere vorm van toestemming. Als u in aanmerking komt voor subsidie, betekent dat niet automatisch dat u ook andere benodigde documenten voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten ontvangt.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten. U krijgt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Dat is nodig om de (resterende) subsidie betaald te krijgen.

Wetten en regels

Op de pagina’s Regelgeving EFMZV en Subsidiespelregels EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

Subsidie 2016 en 2017

Heeft u in 2016 of 2017 subsidie aangevraagd? Op onderstaande pagina’s vindt u alle informatie over die aanvraagjaren:

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?