Gesloten voor aanvragen

Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij 2016 tot en met 2018

Gepubliceerd op:
11 mei 2017
Laatst gecontroleerd op:
31 augustus 2023

Met de subsidie Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij kunt u financiële steun krijgen voor innovatieprojecten waarmee u het rendement in de visserijketen verbetert. Het doel van de subsidie is om het concurrentievermogen en de economische prestaties van de visserijsector in Nederland te verbeteren.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

Het budget voor deze subsidie was in:

  • 2016 € 2 miljoen;
  • 2017 en 2018 € 2,5 miljoen.

De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en voor 25% uit nationale gelden. Het budget wordt verdeeld op basis van vooraf opgestelde rangschikkingscriteria.

Voorwaarden

Na uw subsidie houdt u zich nog aan deze voorwaarden:

  • U houdt een projectadministratie bij. Deze administratie bewaart u ten minste 7 jaar vanaf de datum van de laatste subsidiebetaling.
  • U voldoet aan de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en blijft daar minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling aan voldoen.

Op Subsidiespelregels EFMZV leest u aan welke algemene spelregels u zich moet houden als u subsidie uit het EFMZV aanvraagt.

Wetten en regels

Op de pagina’s Regelgeving EFMZV en Subsidiespelregels EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?