Gesloten voor aanvragen

Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij 2016

Gepubliceerd op:
14 december 2015
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2020

Hoge kosten in combinatie met dalende opbrengstprijzen zet de rendementen in de visserij onder druk. Om de sector te helpen rendementen te verbeteren stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten. Deze projecten zijn gericht op kostenbesparing en rendementsverbetering in de keten.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Rendementsverbetering

De subsidie beoogt de rendementen van de visserijbedrijven te verbeteren. Dat gebeurt door financiële ondersteuning bij het intensiveren van technologische ontwikkeling en innovatie. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die voor een zo breed mogelijk aantal betrokkenen uit de visserijsector een duidelijke kostenbesparing opleveren of die een duidelijke waardevermeerdering van hun product(en) tot gevolg hebben. Ook het realiseren van een meer vraaggestuurde aanvoer of een kortere keten komt voor steun in aanmerking.

Voor wie?

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:

  • Producentenorganisaties voor visserijproducten.
  • Samenwerkingsverbanden van producentenorganisaties voor visserijproducten en/of visserijondernemingen.
  • Deelnemers in een samenwerkingsverband van minstens één visserijonderneming of producentenorganisatie voor visserijproducten en één of meer marktdeelnemers uit de visserijsector, die niet als visserijonderneming kunnen worden beschouwd.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 2 miljoen. De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en voor 25% uit nationale gelden. Het budget wordt verdeeld op basis van vooraf opgestelde rangschikkingscriteria.

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

  • loonkosten
  • bijdrage in natura
  • afschrijvingskosten
  • overige kosten

Onder bepaalde voorwaarden krijgt u subsidie voor de kosten voor de aankoop van grond en/of de btw-kosten. Sommige kosten zijn niet subsidiabel. In de subsidiespelregels EFMZV leest u bij niet-subsidiabele kosten om welke kosten het gaat.

In de toewijzingsbrief staat voor welke kosten u subsidie krijgt. Meer informatie over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn, leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Wetten en regels

Op de pagina Regelgeving EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?