Open voor aanvragen

Interventieregelingen huur opslagpanden

Gepubliceerd op:
23 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
24 april 2020

Voor de openbare opslag hebben we opslagpanden nodig. Heeft u zo’n pand? U kunt dit melden via een openbare inschrijving en hier een vergoeding voor krijgen. Dit kan het hele jaar door. Wij huren de openbare opslagpanden. Voor de particuliere opslag doet u dit zelf.

De marktprijs hangt af van vraag en aanbod op de Europese markt. Komt deze onder een vaste waarde (de interventieprijs)? Dan halen wij de producten tijdelijk uit de markt door deze op te slaan. Hierdoor verlagen we het aanbod en daarmee de marktprijs. Deze regelingen gaan open bij een marktverstoring. Bijvoorbeeld bij de coronacrisis.

Opslagpand melden

Heeft u een opslagpand? Dan doet u hiervoor een toelatingsverzoek. Wij beoordelen dan of uw opslagpand geschikt is om hier producten in op te slaan. Dit gaat via een openbare inschrijving (aanbesteding) volgens de Aanbestedingswet. Ga hiervoor naar de website van CTM Solution (Complete Tender Management).

Na uw melding

Is de markt verstoord? Bijvoorbeeld door de coronacrisis? Dan kijken we welke bedrijven zijn toegelaten via een aanbesteding. Is uw bedrijf toegelaten? Dan vragen we u een offerte te sturen. Daarna sluiten wij contracten af met de bedrijven die voor ons de meeste voordelen hebben. Hoe lang de contracten duren, ligt aan de echte inslag en uitslag van de producten.

Welke producten kan ik opslaan?

Openbare opslag is mogelijk voor:

  • boter
  • mageremelkpoeder
  • rundvlees
  • rijst
  • granen

Meer weten?

Wilt u meer weten over interventieregelingen? Kijk dan op de pagina Interventieregelingen opslag. Meer informatie over openbare opslag vindt u op de pagina Interventieregelingen openbare opslag.

Vragen over huur opslagpanden?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?