Open voor aanvragen

Interventieregelingen openbare opslag

Laatst gecontroleerd op:
31 mei 2021
Gepubliceerd op:
23 april 2020

Als marktdeelnemer kunt u boter of mageremelkpoeder verkopen voor de openbare opslag. Wij slaan de producten op om het aanbod te verlagen en de marktprijs te verhogen. Dit kan elk jaar van 1 maart tot en met 30 september. U kunt de producten weer van ons kopen als de markt het toelaat.

De marktprijs hangt af van vraag en aanbod op de markt. Komt deze prijs onder een vaste waarde (de interventieprijs)? Dan haalt de Europese Commissie de producten tijdelijk van de markt. Als er een marktverstoring is, kunt u gebruikmaken van Interventieregelingen openbare opslag.

Voorwaarden

Voor de verkoop van boter of mageremelkpoeder gelden voorwaarden. Hieraan houdt u zich als u de producten aan ons verkoopt. U leest de voorwaarden op de pagina Voorwaarden interventieregelingen openbare opslag.

Wilt u weten wat de kwaliteitseisen voor uw producten en de voorwaarden voor de verpakking zijn? Dit leest u op de pagina Kwaliteit en verpakking producten openbare opslag.

Aanvragen

U kunt elk jaar van 1 maart tot en met 30 september verkopen. U verkoopt minimaal 30.000 kilogram van uw producten tegen de interventieprijs. De prijs voor boter is € 221,75 voor iedere 100 kilogram. De prijs voor mageremelkpoeder is € 169,80 voor iedere 100 kilogram. Wilt u weten hoe u de producten aan ons verkoopt? Op de pagina Melden verkoop voor openbare opslag leest u hoe u dit doet.

De Europese Commissie koopt elk jaar maximaal 50.000 ton boter en 109.000 ton mageremelkpoeder voor de vaste prijs. Is dit maximum bereikt? Dan kan de Commissie besluiten om door te gaan met de aankoop. U schrijft zich dan in om uw producten te verkopen.

Na uw aanvraag

Nadat u de verkoop aan ons meldt, geven wij uw melding door aan de Europese Commissie. Accepteert de Commissie uw aanvraag? U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een leveringsbon met informatie over de verkoop en levering. Daarna levert u uw producten aan het opslagpand. Als u op tijd en volgens de voorwaarden levert, betalen wij u binnen 65 dagen. Op de aankoopfactuur staat hoeveel u krijgt.

Wilt u meer weten over wat er na uw melding gebeurt? Of over de levering van uw producten? Dit leest u op de pagina Na uw melding verkoop voor openbare opslag.

Opgeslagen producten kopen

Als de markt het toelaat, opent de Europese Commissie de verkoop uit openbare opslag. U kunt dan opgeslagen producten kopen. Op dit moment zijn er geen voorraden. Als de Commissie de verkoop opent, vindt u hier meer informatie.

Opslagpanden

Wij hebben contracten met opslagpanden. U kunt de producten hierin vooraf opslaan. U maakt hierover zelf afspraken met de opslaghouder. Wilt u weten welke opslagpanden er zijn? Stuur dan een e-mail naar ooboter@rvo.nl (boter) of oommp@rvo.nl (mageremelkpoeder).

Publicatie subsidiegegevens

Heeft u uw producten verkocht en een betaling gekregen? Wij plaatsen dit bedrag dan op de openbare lijst van Europese subsidiegegevens. Deze lijst vindt u op de pagina Openbaarmaking Europese subsidiegegevens. Ook ziet u hier hoeveel vergoeding wij elk jaar betalen voor de openbare opslag.

Vragen over de openbare opslag?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?