Open voor aanvragen

Kwaliteit en verpakking producten openbare opslag

Laatst gecontroleerd op:
22 juli 2021
Gepubliceerd op:
19 mei 2021

U slaat uw producten op in een opslagpand voor Interventieregelingen openbare opslag. Hiervoor kunt u een vergoeding krijgen. Zorg dat uw producten voldoen aan kwaliteitseisen. En dat de verpakkingen van de producten en de pallets waarop u levert voldoen aan de voorwaarden. Dan kunt u een vergoeding krijgen.

Kwaliteitseisen

Voor uw producten gelden kwaliteitseisen.

Boter

De boter:

 • is ongezouten;
 • is rechtstreeks en uitsluitend gemaakt van gepasteuriseerde room. De room is rechtstreeks en uitsluitend gemaakt van koemelk uit de Europese Unie (EU);
 • is gemaakt in de periode van 31 dagen voordat wij uw offerte ontvangen. Of in de periode van 31 dagen voordat de inschrijving sluit.

Tabellen kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen boter

Kenmerken Gehalte Referentiemethode
Botervet Minimaal 82% ISO 17189 / 3727 - Deel 3
Water Maximaal 16% ISO 3727 - Deel 1
Vetvrije, droge stof Maximaal 2% ISO 3727 - Deel 2
Zuurgraad Maximaal 1,2 mmol per 100 gram vetstoffen ISO 1740
Peroxidegetal Maximaal 0,3 meq zuurstof per 1.000 gram vetstoffen ISO 3976
Niet-melkvet Niet meetbaar met triglyceridetest ISO 17678
Sensorische kenmerken Ten minste 4 punten op 5 voor uiterlijk, smaak en consistentie* ISO 22935 - Deel 2 en 3

*Zie scoretabel hieronder

Scoretabel sensorische kenmerken

Uiterlijk
Punten
Opmerkingen Consistentie
Punten
Opmerkingen Geur en smaak
Punten
Opmerkingen
5

Zeer goed

 • Ideaal type
 • Hoogste kwaliteit
 • Gelijkmatig droog
5

Zeer goed

 • Ideaal type
 • Hoogste kwaliteit
 • Gelijkmatig smeerbaar
5

Zeer goed

 • Ideaal type
 • Hoogste kwaliteit
 • Absoluut zuivere, meest verfijnde geur
4 Goed, geen duidelijke afwijkingen 4 Goed, geen duidelijke afwijkingen 4 Goed, geen duidelijke afwijkingen
1, 2 of 3 Alle afwijkingen 1, 2 of 3 Alle afwijkingen 1, 2 of 3 Alle afwijkingen

Mageremelkpoeder

Het mageremelkpoeder:

 • is van eerste kwaliteit;
 • is gemaakt van koemelk uit de EU;
 • is gemaakt door verstuiving uit koemelk;
 • heeft geen karnemelk, lebwei of zure wei;
 • heeft een onberispelijke smaak en geur;
 • is wit of wat gelig en heeft geen vuile of gekleurde deeltjes;
 • is gemaakt in de periode van 31 dagen voordat wij de offerte ontvangen. Of in de periode van 31 dagen voordat de inschrijving sluit.

Slaat u uw mageremelkpoeder op in silo’s met meer inhoud dan de productie van één dag? Dan moet het gemaakt zijn in de 3 weken vóór de week waarin wij de offerte ontvangen. Of in de 4 weken vóór de datum dat de inschrijving sluit.

Kwaliteitseisen mageremelkpoeder

Kenmerk Gehalte Referentiemethode
Eiwit Minimaal 34% in de vetvrije, droge stof ISO 8968 - Deel 1
Vetstoffen Maximaal 1% ISO 1736
Water Maximaal 3,5% ISO 5537
Triteerbare zuurtegraad
(uitgedrukt in 0,1 N natriumhydroxide)
Maximaal 19,5 ml ISO 6091
Lactaten Maximaal 150 mg per 100 gram ISO 8069
Fosfatase activiteit Negatief (minder dan 350 milli-eenheden fosfatase activiteit per liter gereconstitueerde melk). ISO 11816 - Deel 1
Oplosbaarheidsindex Maximaal 0,5 ml bij 24 ºC ISO 8156
Verbrande deeltjes Maximaal 15 mg ADPI (6)
Micro-organismen Maximaal 40.000 kve per gram ISO 4833 - Deel 1
Karnemelk (1) Geen (2) Aanhangsel (1)
Lebwei (3) Geen Aanhangsel 1 en 2 (7)
Zure wei (3) Geen (4) of maximaal 150 mg/100g (5) ISO 8069 of controles in het productiebedrijf (8)
Smaak en geur Onberispelijk

ISO 22935 delen 2 en 3 (9)

Uiterlijk Wit of enigermate gelige kleur, vrij van vuile en gekleurde deeltjes

Uitleg tabel Kwaliteitseisen mageremelkpoeder

Ziet u een nummer in de tabel tussen haakjes staan? Kijk hieronder voor de uitleg.

Karnemelk en wei

1. Karnemelk is het bijproduct van de boterproductie. Het bijproduct ontstaat na het karnen van de room en de afscheiding daaruit van de vaste vetstoffen.

2. Er mag geen karnemelk in de mageremelkpoeder zitten. Dit wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of door een laborant. De NVWA kan minimaal één keer in de week een onaangekondigde controle uitvoeren in het productiebedrijf. De laborant onderzoekt het eindproduct. In het eindproduct mag maximaal 69,31 milligram fosfatidilethanolamine dipalmitoyl (PEDP) per 100 gram zitten.

3. Wei is het bijproduct van de kaas of caseïneproductie. Het bijproduct ontstaat door de werking van zuren of stremsel en/of chemisch-fysische procedés.

Controles en methoden

4. Dit geldt als de NVWA de controles uitvoert in het productiebedrijf.
5. Bij het gebruik van de ISO-norm 8063.
6. Als er geen sensorische controles worden gedaan, is onderzoek naar verbrande deeltjes mogelijk.

7. Het betaalorgaan moet de methode hebben goedgekeurd. In Nederland zijn wij dit.
8. Het betaalorgaan moet de methode hebben goedgekeurd. In Nederland zijn wij dit.
9. Als het nodig is, voeren wij een sensorische controle uit.

Aanpassing eiwitgehalte

Een mogelijke aanpassing van het eiwitgehalte gebeurt in de vloeibare fase. Dit mag met grondstoffen die voldoen aan de Europese richtlijn. Lees meer op de website van EUR-Lex.

Voorwaarden verpakking

Er zijn voorwaarden voor de verpakking van uw producten.

Boter

Bij boter zijn er voorwaarden voor de dozen waarin het zit. De dozen zijn:

 • met inhoud netto 25 kilogram;
 • nieuw, schoon, droog en onbeschadigd;
 • van stevig materiaal;
 • geschikt om de boter tijdens vervoer, inslag, opslag en uitslag te beschermen.

De dozen waarin u uw producten levert mogen niet vervormd zijn. Ook mogen de dozen niet vervormen wanneer ze 5 pallets hoog (20 lagen) worden gestapeld.

Op de dozen staat (in code):

 • de productiedatum van de boter;
 • in welk EU-land de boter gemaakt is;
 • het EU-erkenningsnummer van het productiebedrijf;
 • het nummer van de productiepartij;
 • het nummer van de verpakkingseenheid, als dit niet op de pallet staat;
 • de tekst ‘van zoete room’, als de boter een pH van 6,2 of meer heeft. Dit mag in iedere taal van de Europese Unie.

U levert ten minste 3 lege dozen die gelijk zijn aan die van de geleverde partij(en).

Mageremelkpoeder

Bij mageremelkpoeder zijn er voorwaarden voor de zakken waarin het product zit. De zakken:

 • zijn met inhoud netto 25 kilogram;
 • zijn nieuw, schoon, droog en onbeschadigd;
 • kunnen 420 joule per m² absorberen;
 • zijn van papier met minimaal 3 lagen;
 • hebben een tweede laag bedekt met polyethyleen van ten minste 15 gram per m²;
 • hebben een binnenzak van minimaal 0,08 millimeter polyethyleen, onderaan vastgemaakt;
 • voldoen aan EN 770.

Het poeder is goed aangedrukt in de zakken. Er mag geen los poeder of lucht tussen de lagen van de zakken zitten.

Op de zakken staan (in code):

 • de productiedatum van het mageremelkpoeder. Of de week van productie als het eerst los was opgeslagen;
 • in welk EU-land het mageremelkpoeder gemaakt is;
 • het EU-erkenningsnummer van het productiebedrijf;
 • het nummer van de productiepartij;
 • de tekst ‘volgens het sprayprocedé geproduceerd mageremelkpoeder’. Dit mag er in iedere taal van de Europese Unie op staan.

U levert ten minste 3 lege zakken die gelijk zijn aan die van de geleverde partij(en).

Voorwaarden pallets

Er zijn voorwaarden voor de pallets waarop u de producten levert. U levert de producten op:

 • degelijke pallets;
 • pallets met een gelijk gewicht; 
 • pallets die geschikt zijn voor langdurige opslag;
 • pallets van 1.000 tot 1.250 kg die minimaal 4 keer gestapeld kunnen worden zonder te vervormen. Of van 1.500 kg die minimaal 3 keer gestapeld kunnen worden.

De laatste pallet van een partij mag een lager gewicht hebben. Hebben de pallets niet hetzelfde gewicht? Dan moet op elke pallet het gewicht van de pallet staan.

Vragen over de openbare opslag?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?