Open voor aanvragen

Melden verkoop voor openbare opslag

Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2021
Gepubliceerd op:
19 mei 2021

Wilt u producten verkopen voor Interventieregelingen openbare opslag? Dit kan elk jaar van 1 maart tot en met 30 september. U meldt de verkoop bij ons en stelt een zekerheid (bankgarantie of betaling).

Melden verkoop

U kunt de verkoop tegen de vaste prijs (interventieprijs) bij ons melden. Dit kan van 1 maart tot en met 30 september. U meldt de verkoop met het offerteformulier op mijn.rvo.nl. Na uw melding kunt u deze niet meer intrekken of wijzigen. U kunt uw rechten en verplichtingen niet overdragen.

Verkoop door inschrijving

Sluit de Europese Commissie de aankoop tegen de vaste prijs? Soms besluit de Commissie door te gaan met de aankoop. U schrijft zich dan in om uw producten te verkopen. Als u zich kunt inschrijven, leest u op deze pagina wanneer dit kan.

Hoe schrijft u zich in?

Kunt u zich inschrijven? Dan gebruikt u het inschrijfformulier op mijn.rvo.nl. Op het formulier zet u de gevraagde prijs per 100 kilogram zonder btw. Dit doet u in euro’s en op maximaal 2 decimalen nauwkeurig. Het bedrag waarvoor u zich inschrijft is maximaal € 221,75 per 100 kilogram boter. Voor mageremelkpoeder is dit € 169,80 per 100 kilogram.


Zekerheid stellen

Heeft u de verkoop gemeld? Daarna stelt u een zekerheid. Dit is € 50,00 voor iedere 1.000 kilogram boter of mageremelkpoeder. De zekerheid kunt u op 2 manieren stellen:

 • Door een garantie van een bank waarmee wij een contract hebben. Wij hebben zo’n contract met veel Nederlandse banken. Een bankgarantie moet een aantal gegevens hebben. De gegevens die we nodig hebben staan hieronder.
 • Door het bedrag aan ons te betalen. Dit kan op IBAN-nummer NL51 INGB 0705 0014 07 op naam van RVO in Den Haag. U zet in de omschrijving: ‘offertezekerheid aankoop boter’ of ‘offertezekerheid aankoop mageremelkpoeder’.

Wij geven de zekerheid vrij of betalen de zekerheid terug als:

 • u alle producten op tijd en volgens de voorwaarden bij ons geleverd heeft;
 • wij de offerte of inschrijving niet accepteren.

Wilt u de zekerheid opnieuw gebruiken? Stuur dan een e-mail naar: ooboter@rvo.nl (boter) of oommp@rvo.nl (mageremelkpoeder).

Gegevens bankgarantie

De gegevens die we nodig hebben bij uw bankgarantie zijn:

 • uw bedrijfsnaam, KVK-nummer en adres;
 • de gegevens en een ondertekening van de bank;
 • het garantienummer;
 • een verwijzing naar de mantelovereenkomst;
 • de ingangsdatum van de garantie;
 • het maximale bedrag in euro’s;
 • het gewicht in kilogram dat onder deze garantie valt.

Na uw melding

Wij beoordelen uw melding. We nemen alleen meldingen in behandeling die helemaal ingevuld zijn en waarbij de zekerheid is gesteld. Wij geven de hoeveelheid producten die u aanbiedt door aan de Europese Commissie. Daarbij geven wij geen bedrijfsgegevens door. De Commissie besluit hoeveel producten zij aanvaardt (accepteert).

Wilt u meer weten over wat er gebeurt na uw melding? Of over de levering van uw producten? Dit leest u op de pagina Na uw melding verkoop voor openbare opslag.

Producten uit een ander EU-land verkopen

Verkoopt u producten die gemaakt zijn in een ander land in de Europese Unie (EU)? U heeft dan een certificaat nodig van een bevoegde organisatie in het EU-land. U stuurt het certificaat naar ons binnen 35 dagen nadat we uw melding hebben ontvangen. Of binnen 35 dagen nadat de inschrijving sluit. Dit kan per e-mail naar: ooboter@rvo.nl (boter) of oommp@rvo.nl (mageremelkpoeder).

Nederlandse producten verkopen in een ander EU-land

Verkoopt u in Nederland gemaakte producten in een ander EU-land? Hiervoor heeft u ook een certificaat nodig. Dit vraagt u aan door een e-mail te sturen naar: ooboter@rvo.nl (boter) of oommp@rvo.nl (mageremelkpoeder).

Andere producten verkopen

U kunt nu boter en mageremelkpoeder aan ons verkopen. De opslag van andere producten zoals granen en rundvlees komt bijna nooit voor. Verandert dit? Dan leest u er meer over op deze pagina.

Vragen over de openbare opslag?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?