Open voor aanvragen

Voorwaarden Interventieregeling openbare opslag

Laatst gecontroleerd op:
31 mei 2021
Gepubliceerd op:
19 mei 2021

U wilt producten verkopen voor de Interventieregeling openbare opslag. Als u uw producten verkoopt, kunt u een betaling krijgen. Hiervoor gelden voorwaarden.

Algemene voorwaarden

U mag boter of mageremelkpoeder aan ons verkopen als:

  • u minimaal 30.000 kilogram verkoopt;
  • uw bedrijf is ingeschreven in een land van de Europese Unie (EU);
  • de partij is gemaakt door één erkend productiebedrijf in de EU.

Maakt u uw producten in Nederland? Dan meldt u aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wanneer u begint met de productie. Dit doet u altijd minstens 2 dagen van te voren. Wij vragen u om een kopie van deze melding.

Erkenning productiebedrijf

Uw boter of mageremelkpoeder moet gemaakt zijn in een erkend bedrijf in de EU. Is uw bedrijf nog geen erkend productiebedrijf? U kunt voor erkenning contact met ons opnemen. Dit kan per e-mail naar: ooboter@rvo.nl (boter) of oommp@rvo.nl (mageremelkpoeder).

Kwaliteit en verpakking van uw producten

Uw producten moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Ook voor de verpakking en de pallets waarop u levert gelden voorwaarden. Wilt u weten wat de eisen en voorwaarden zijn? Kijk voor meer informatie op de pagina Kwaliteit en verpakking producten openbare opslag.

Controle van uw producten

Na de levering controleert de NVWA of uw producten aan de kwaliteitseisen voldoen. Ze neemt hiervoor monsters uit verschillende delen van uw partij. De NVWA doet ook een chemische analyse en onderzoekt de vetten in de producten. Als uw producten aan de kwaliteitseisen voldoen, sturen we u een overnamebewijs. Hierop staan de geleverde en geaccepteerde hoeveelheden en de kenmerken van uw producten.

Afkeuring van uw producten

Keurt de NVWA een monster af? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Is het onderzoek niet goed uitgevoerd? U heeft 5 dagen om dit te bewijzen. De NVWA neemt dan een nieuw monster af. Kan dit niet? Dan aanvaarden (accepteren) wij uw partij.
  • Is uw monster afgekeurd? U kunt tot 7 dagen na het afkeuringsbericht bij ons een nieuwe controle aanvragen. De NVWA doet binnen 21 dagen opnieuw onderzoek. De uitkomst van dit onderzoek is definitief.

Weigeren wij uw producten voor overname? Dit staat dan op uw overnamebewijs. U moet dan:

  • de producten terugnemen;
  • de producten binnen 14 dagen na de datum van het afkeuringsbericht ophalen. Of op eigen kosten en risico op laten slaan;
  • de inslag-, opslag-, onderzoeks- en uitslagkosten betalen. De Europese Commissie bepaalt voor inslag, opslag en uitslag ieder jaar de vaste kosten.

Heeft u een 2e controle aangevraagd? Dan betaalt u de onderzoekskosten voor deze controle en € 75 voor transport van de monsters.

Vragen over de openbare opslag?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?