Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden particuliere opslag zuivel

Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2022
Gepubliceerd op:
21 mei 2021

U wilt de voorwaarden weten voor Interventieregelingen particuliere opslag voor zuivel. Als eigenaar van boter of mageremelkpoeder slaat u deze op in een opslagpand. Hiervoor kunt u een vergoeding krijgen als u zich houdt aan voorwaarden.

Voorwaarden voor uw aanvraag

U mag de vergoeding aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U staat ingeschreven in een EU-land en betaalt over uw omzet btw.
 • U vraagt minimaal 10.000 kilogram boter of mageremelkpoeder aan.
 • Alle boter of mageremelkpoeder ligt in één opslagpand als u het contract aanvraagt.
 • Alle boter of mageremelkpoeder op de contractaanvraag is van hetzelfde productiebedrijf.
 • Op de verpakking staat een EG-erkenningsnummer.

Heeft u uw aanvraag ingestuurd? Dan mag u deze niet meer intrekken of aanpassen. U kunt uw rechten en verplichtingen niet overdragen.

Erkenning productiebedrijf

Bent u eigenaar van een productiebedrijf in Nederland? En wilt u erkend worden als productiebedrijf van boter of mageremelkpoeder? Stuur dan een e-mail naar: rvoroermondpo@rvo.nl.

Voorwaarden voor opslag

Er zijn ook voorwaarden voor de opslag van boter en mageremelkpoeder. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet de opgeslagen partijen snel en makkelijk kunnen controleren. Daarom zijn de opslagpartijen:

 • duidelijk gescheiden van andere voorraden;
 • makkelijk en snel bereikbaar en te controleren.

Elke opslageenheid (pallet) moet ook op een makkelijke manier te bereiken en te controleren zijn. De pallet moet aan minimaal één kant te zien zijn.

Informatie op de pallets

Elke pallet heeft een etiket of kaart waarop deze informatie staat:

 • “PO MMP” of “PO Boter”;
 • de datum waarop u de producten fysiek inslaat;
 • het nummer van de opslagpartij;
 • het aantal zakken of dozen;
 • het gewicht op de pallet.

De gegevens op de pallet moeten leesbaar zijn. U moet het etiket of de kaart kunnen lezen vanaf de vloer van de opslagruimte. Stapelt u de pallets? Dan moeten de gegevens op de zakken of dozen die op de pallets staan nog te zien zijn.

Heeft u al partijen opgeslagen, voordat de regeling opengaat? Dan kunt u niet altijd direct elke pallet de goede informatie geven. Zorg dan dat de gegevens kloppen en duidelijk bij de opslagpartij aanwezig zijn. U mag de gegevens ook op de stelling plaatsen.

Kwaliteit en verpakking van uw producten

Uw producten moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Ook voor de verpakking hiervan zijn voorwaarden. Wilt u weten wat de eisen en voorwaarden zijn? Kijk voor meer informatie op de pagina Kwaliteit en verpakking van producten particuliere opslag.

Geautomatiseerde opslagpanden

Heeft u opslagpartijen die digitaal van elkaar zijn gescheiden? Wij kunnen uw opslagpartijen dan niet altijd ter plekke controleren. Opslag in zo’n pand mag wel. Wilt u uw producten in een geautomatiseerd opslagpand opslaan? Stuur dan uw verzoek naar rvoroermondpo@rvo.nl. Hierin omschrijft u de aanpak van:

 • het inslaan van uw producten (inslag);
 • de opslag van uw producten;
 • het uitslaan van uw producten. U haalt uw producten uit de opslag (uitslag).

Met uw verzoek kunnen wij vaststellen om welke partijen het gaat. Samen met de NVWA bekijken wij of u de producten mag opslaan.

Opslag in verzegelde stellingen

Het opslagpand mag boter of mageremelkpoeder in stellingen opslaan. U kunt de stellingen laten verzegelen. De NVWA controleert dan de ingeslagen producten en verzegelt de stelling.

U moet voor de opslag in verzegelde stellingen vooraf een aanvraag bij ons doen. Stuur een e-mail naar: rvoroermondpo@rvo.nl. Wit u niet dat de producten in verzegelde stellingen worden opgeslagen? Meld dit dan vóór de opslag aan ons. U gebruikt hiervoor hetzelfde e-mailadres. Ook meldt u dit bij de opslagpandhouder.

Voorwaarden voor opslag in stellingen

Er zijn voorwaarden voor de opslag in stellingen:

 • Het opslagpand brengt tijdens de controle van de ingeslagen producten (inslagcontrole) een nylonkoord aan om de stellingen. Producten kunnen niet uit de stellingen worden gehaald zonder het koord los te maken. De NVWA-inspecteur controleert dit tijdens de inslagcontrole. Tijdens deze controle moet het mageremelkpoeder bereikbaar en controleerbaar zijn of worden gemaakt.
 • Het koord wordt zo vastgemaakt dat de inspecteur het zegel erop kan bevestigen.
 • Het opslagpand zorgt voor de koorden en kaarten voor de stellingen.
 • Blijkt bij een controle dat de verzegeling is verbroken? De NVWA zal deze opslagpartijen dan bij een volgende controle uitgebreid controleren.

De verzegelde stelling moet per opslagpartij een kaart hebben die op de stelling is bevestigd. Daarop komen de volgende gegevens:

 • het nummer van de stelling
 • het nummer van de opslagpartij
 • het aantal zakken of big bags per opslagpartij
 • de datums van inslag- en opslagcontrole(s)
 • de naam, handtekening en stempel van de NVWA-inspecteur

Zegel verbreken

Na de opslagperiode haalt u de producten uit de opslag (uitslag). Vóór de uitslag van de producten doet de NVWA een eindcontrole. Tijdens deze controle verbreekt de NVWA-inspecteur het zegel. Heeft u de uitslag van uw boter of mageremelkpoeder op tijd aan ons gemeld? En doet de NVWA voor deze opslagpartij(en) geen eindcontrole? Alleen dan mag u het zegel verbreken. Dit mag op de dag dat u de uitslag van uw producten aan ons heeft gemeld. Op de eerder genoemde kaart zet u dan ook de volgende informatie:

 • dat het zegel is verwijderd;
 • datum en uur van ontzegelen;
 • uw naam en handtekening.

Blijkt bij een controle dat het zegel is verwijderd? De NVWA zal deze opslagpartijen dan bij een volgende controle uitgebreid controleren. Ook doet zij dit als er na een gedeeltelijke uitslag nog boter of mageremelkpoeder in de stelling staat.

Voorwaarden voor het opslagpand

Dit zijn de voorwaarden voor uw opslagpand:

 • De boter of het mageremelkpoeder slaat u op in een opslagpand dat in Nederland ligt.
 • Het opslagpand heeft een administratie voor de voorraad die elke dag wordt bijgehouden.
 • Het opslagpand heeft een weegschaal met een geldig ijkmerk (een sticker met een keurmerk). Hierop kan een doos of zak van 25 kilogram gewogen worden. De weegschaal geeft het precieze gewicht aan tot op de tien gram.
 • Gebruikt u grote zakken (big bags) voor de mageremelkpoeder? De weegschaal van het opslagpand heeft dan een bereik tot 1.500 kilogram. En deze geeft het precieze gewicht aan tot op 200 gram.
 • Het opslagpand voor boter heeft ruimte om monsters te nemen. De NVWA kan tijdens een controle een bemonstering doen in uw opslagpand.

Wat zet u in uw administratie?

U bewaart uw administratie in het opslagpand. De NVWA kan deze dan bekijken. In de administratie staan:

 • de nummers van de opslagpartijen;
 • de datums van inslag en uitslag;
 • de hoeveelheid (aantal zakken of dozen en nettogewicht) voor elke opslagpartij;
 • de plaats waar de partij in het opslagpand is opgeslagen. Is deze in een ander opslagpand opgeslagen? Noem dan het adres van dat pand.

Ook zet u in uw administratie (in code):

 • de identificatie van de opgeslagen producten;
 • het EG-erkenningsnummer;
 • de datum van productie;
 • het nummer van de productiepartij;
 • het nummer van het contract.

Voorwaarden voor de uitslag

Haalt u de producten uit de opslag? Dit zijn de voorwaarden:

 • Minimaal 99% van de boter moet opgeslagen blijven in uw opslagpand. Bij de opslag van mageremelkpoeder is dit 97%. Beschadigde producten worden niet meegeteld.
 • De producten mogen niet beschadigd zijn. Is er toch een product beschadigd? Dan meldt u dit aan de NVWA. Of zij stelt dit bij een controle vast.
 • Ligt er door beschadigingen of een te vroege uitslag minder dan 10.000 kilogram van het contract opgeslagen? U krijgt dan voor het hele contract geen vergoeding.
 • U mag (een deel van) de partijen niet verplaatsen naar een andere opslaglocatie. Deze locatie is niet via het eigen terrein bereikbaar. Binnen de opslaglocatie mag dit wel. Gaat het om overmacht? Dan kunt u een ontheffing krijgen. U stuurt uw verzoek naar rvoroermondpo@rvo.nl. Zijn de partijen al verplaatst en heeft u hiervoor geen toestemming gekregen? We zien uw verzoek dan als een uitslagmelding.

Verlading

U mag uw partij klaarzetten om naar een andere plek te brengen (verlading). Dit mag als:

 • uit de administratie duidelijk blijkt waar de partij staat;
 • de pallets of big bags nog stickers, etiketten of kaarten hebben met daarop de verplichte gegevens. Deze zijn bij de inslag hierop vastgemaakt;
 • de partij snel toegankelijk en te herkennen is. Dit is nodig voor de controles van de NVWA. Boter mag u hierbij tempereren en ontdooien.

Vragen over particuliere opslag?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?