Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Kwaliteit en verpakking producten particuliere opslag

Laatst gecontroleerd op:
29 juni 2021
Gepubliceerd op:
21 mei 2021

Als eigenaar van boter of mageremelkpoeder slaat u deze op in een opslagpand voor Interventieregelingen particuliere opslag. Hiervoor kunt u een vergoeding krijgen. Uw producten moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Ook voor de verpakking zijn voorwaarden.

Kwaliteit van producten

Uw producten moeten voldoen aan kwaliteitseisen. De boter en/of het mageremelkpoeder is gemaakt:

 • door een erkend bedrijf in de Europese Unie (EU);
 • van koemelk die in de EU is gemaakt;
 • tijdens een periode van 60 dagen vóór de aanvraagdatum.

Heeft u de boter of het mageremelkpoeder bijvoorbeeld op 29 maart 2021 gemaakt? Stuur dan uw aanvraag uiterlijk 27 mei 2021 naar ons toe.

Boter

De boter is gemaakt van room, de room is rechtstreeks uit en alleen gemaakt van koemelk en heeft een:

 • melkvetgehalte van minimaal 80%;
 • melkgehalte aan vetvrije droge stof van maximaal 2%;
 • watergehalte van maximaal 16%.

Magermelkpoeder

Het mageremelkpoeder is uit koemelk gemaakt en heeft een:

 • vetgehalte van maximaal 1,5%;
 • watergehalte van maximaal 5%;
 • eiwitgehalte van de vetvrije droge stof van minimaal 34%.

Verpakking van boter

Dit zijn de voorwaarden voor de verpakking van boter:

 • De boter wordt geleverd in kluiten.
 • De boter is verpakt in nieuw en stevig materiaal. Dit materiaal is geschikt om de boter vanaf het vervoer tot en met de uitslag te beschermen.

Op de verpakking staan de volgende gegevens (in code):

 • het nettogewicht
 • het erkenningsnummer van de fabriek en het EU-land van productie
 • de productiedatum
 • het nummer van de productiepartij
 • het nummer van de verpakkingseenheid of het palletnummer
 • heeft de boter een ph van 6,2 of meer? Op de verpakking hoeft dan niet te staan "van zoete room".

Verpakking van mageremelkpoeder

Dit zijn de voorwaarden voor de verpakking van mageremelkpoeder:

 • Op de zakken staat het nettogewicht.
 • De zakken hebben een nettogewicht van 25 kilogram. Als dit een grote zak (big bag) is, dan is dit maximaal 1.500 kilogram.
 • Op de verpakking hoeft niet te staan "volgens het sprayprocedé geproduceerd mageremelkpoeder". Deze voorwaarde geldt namelijk alleen voor de openbare opslag.

Op de verpakking staan de volgende gegevens (in code):

 • het erkenningsnummer van de fabriek en het EU-land waar de producten zijn gemaakt
 • de datum of week van productie
 • het nummer van de productiepartij

Producten uit een ander EU-land aanbieden

Biedt u producten aan die gemaakt zijn in een ander EU-land dan Nederland? Stuur ons dan een bewijs. Hierop staat dat uw producten zijn gemaakt in een erkend bedrijf en voldoen aan de productie-eisen. De bevoegde instantie in het EU-land geeft u dit. U stuurt dit bewijs naar rvoroermondpo@rvo.nl. U hoeft het niet mee te sturen met uw aanvraag, maar mag ons dit later e-mailen.

Nederlandse producten aanbieden in een ander EU-land

Biedt u in Nederland gemaakte producten aan in een ander EU-land? Dan heeft u een certificaat nodig. Dit stuurt u naar de bevoegde instantie van dat EU-land. U vraagt het certificaat bij ons aan.

Controle bemonstering en keuring

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert de ingeslagen boter en het mageremelkpoeder. Hierbij controleert zij:

 • de gegevens van uw contractaanvraag. De NVWA vergelijkt deze gegevens met de gegevens in uw administratie;
 • of de opslagpartijen aanwezig zijn. Hierbij neemt de NVWA mogelijk 2 keer een monster. Dit doen ze bij Nederlandse producten, maar ook bij producten uit andere EU-landen.

Tijdens de opslag controleert de NVWA of de opgeslagen partijen in het opslagpand liggen. Na de opslagperiode doet zij nog een keer een controle.

Controle door COKZ en WFSR

Het Controle Orgaan voor Kwaliteitszaken (COKZ) analyseert de monsters van boter. Het Wageningen Food Safety Research (WFSR) doet dit voor de monsters van mageremelkpoeder.

Afkeuring van uw producten

Keurt de NVWA een monster af? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • U kunt een herkeuring aanvragen. Hiervoor stuurt u een verzoek naar rvoroermondpo@rvo.nl. Dit doet u binnen 7 werkdagen na de datum van de brief met de afwijzing op uw contractaanvraag. Hierin staat dat wij uw monster hebben afgewezen.
 • Is het monster niet goed uitgevoerd? Stuur ons dan binnen 5 werkdagen na de monsterneming een bewijs. De NVWA neemt dan een nieuw monster. Als dit niet kan, dan aanvaarden (accepteren) wij uw partij.

Na de herkeuring

Hebben wij uw verzoek ontvangen? Dan doet de NVWA binnen 21 werkdagen een 2e onderzoek. Het resultaat hiervan is definitief. Voor het 2e monster analyseert het COKZ het mageremelkpoeder en het Wageningen WFSR de boter.

Keuren wij uw verzoek na de herkeuring goed? Wij betalen dan de kosten voor het 2e onderzoek. Als wij uw verzoek niet goedkeuren, betaalt u deze kosten zelf. Ook betaalt u € 75 aan transportkosten voor het monster.

Vragen over particuliere opslag?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?